Mikael Brunberg aloitti CHEP Suomen maajohtajana

KTM Mikael Brunberg on valittu CHEPin Suomen maajohtajaksi 11. tammikuuta alkaen. Brunbergin päätehtävä tulee olemaan CHEPin vieminen vahvalle kasvu-uralle Suomessa. Brunbergin mukaan kasvu löytyy laaja-alaisesta yhteistyöstä ja perinteisten raja-aitojen ylittämisestä.

“Uskon yhteistyön voimaan, sillä juuri yhdessä tekemisessä piilee logistiikan mahdollisuudet parantaa tehokkuutta ja alentaa kustannuksia. Näen monia mahdollisuuksia tehdä entistä laajempaa ja perinteisiä rajoja rikkovaa yhteistyötä”, sanoo Brunberg.

CHEPin laaja ratkaisujen valikoima ja tiivis, maailmanlaajuinen ammattilaisten verkosto tekevät jokaisesta tavarakuormasta tuottavamman ja ekologisemman.

“Elämme globaalissa maailmassa, jossa Suomi ja muut Pohjoismaat ovat osa maailmanlaajuisia tavaravirtoja. CHEP on maailman suurin poolattujen lavojen toimittaja, mikä antaa meille todellisen mahdollisuuden ja työkalut auttaa asiakkaitamme optimoimaan lavaratkaisunsa”, Brunberg sanoo.

Brunbergilla on lähes 20 vuoden kokemus erilaisista myynnin ja liiketoiminnan kehityksen tehtävistä, brändäyksestä ja markkinoinnista sekä johtamisesta muun muassa British American Tobacco, Blanc Consulting ja Nepa Insight -yrityksissä. Brunberg tuntee hyvin pohjoismaisen yritysmaailman, sillä hän on työskennellyt lukuisissa kansainvälisissä hankkeissa kotimaan lisäksi myös Ruotsissa ja Tanskassa.

“Mielestäni kaikki lähtee asiakkaan tarpeista ja niiden perinpohjaisesta ymmärtämisestä, ja kokemukseni avulla voimme ymmärtää tarpeita ja vastata niihin paremmin. Tulen tekemään kaikkeni, jotta CHEPiltä saajatkossakin markkinoiden parhaan asiakaskokemuksen”, lupaa Brunberg.

Brunbergille CHEPin vastuullisuus ja kunnianhimoiset tavoitteet, kuten jätteetön toimitusketju (Zero Waste World -ohjelma), olivat tärkeä syy, miksi hän halusi työskennellä CHEPissä.

“Vastuullisuus on minulle sydämen asia ja siksi on hienoa, että koko CHEPin liiketoimintamalli perustuu uudelleenkäytettävyyteen”, sanoo Brunberg.

Viime vuonna CHEP saavutti viisivuotistavoitteensa ja vähensi 20 prosenttia lavakohtaisia hiilidioksidipäästöjä.

“Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi tarvitsemme vieläkin suurempia tekoja, ja siksi kuljemme kohti täysin jätteetöntä toimitusketjua. Laajalla, uudenlaisella yhteistyöllä ja yhteisellä vilpittömällä tahdolla voimme tehdä tulevaisuudesta paremman”, uskoo Brunberg.

Mikael Brunbergin kuvan voi ladata tästä linkistä.

Lisätietoja numerosta +358 9 8256 800.

CHEP on toimitusketjuratkaisujen globaali toimittaja, joka toimii kulutustuote-, tuoretuote-, virvoitusjuoma-, teollisuus- ja vähittäismyyntisektoreilla yli 60 maassa. CHEPillä on laaja valikoima logistiikka- ja käyttöympäristöjä sekä tukipalveluja, joiden tarkoituksena on tehostaa asiakkaiden toimintaa, vähentää riskejä ja edistää kestävää kehitystä

CHEPin yli 11 500 työntekijää ja yli 300 miljoonaa kuormalavaa ja pakkausta muodostavat laajan palveluverkoston ja tuottavat poikkeuksellista lisäarvoa asiakkaille. CHEPin yli 500 000 asiakaspistettä palvelevat maailmanlaajuisia yrityksiä ja tuotemerkkejä, kuten Procter & Gamble, Sysco, Kellogg’s ja Nestlé.

CHEP on osa Brambles Groupia, joka toimittaa palveluja mm. IFCO:lle, uudelleenkäytettävien muoviastioiden johtavalle toimittajalle, sekä erikoistuneille pakkausratkaisujen toimittajille auto-, ilmailu-, öljy- ja kaasusektoreilla.

www.chep.com www.chepsuomi.fi www.brambles.com


Selvitys: Koronavuosi paljasti Akilleen kantapään suomalaisyrityksissä – Tuotetiedon nykylaadulla ei pärjää kansainvälistyvässä kilpailussa

Vaikka tuotetietoa pidetään kriittisen tärkeänä vaikuttajana asiakkaan ostopäätökseen, yritykset eivät ole tyytyväisiä sen hallintaan, paljastaa tuotetiedonhallinnan ammattilaisille suunnattu tuore kyselytutkimus

Koronavuosi 2020 sai suomalaisyritykset havahtumaan digitaalisten alustojen ja verkkokaupan potentiaaliin. Canterin teettämä tuore kyselytutkimus kertoo, että yritykset odottavat digitaalisten kanavien kautta tapahtuvan myynnin osuuden lähes kaksinkertaistuvan seuraavien kahden vuoden sisällä.

Digikaupan korostuessa myös tuotetiedon merkitys kasvaa. Tuotetiedolla tarkoitetaan kaikkea tuotteeseen liittyvää informaatiota, jolla asiakasta palvellaan ostopolun ja asiakkuuden eri vaiheissa. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 76 prosenttia piti tuotetietoa suurena tai erittäin suurena vaikuttimena asiakkaan ostopäätöksessä.

Vaikka tuotetietoa pidettiin kriittisenä menestystekijänä, sen hallinta oli vastaajilla puutteellisissa kantimissa. Vain 11 prosenttia vastaajista koki olevansa erittäin tyytyväisiä yrityksensä tämänhetkiseen tuotetiedon hallintaan. Jopa 33 prosenttia arvioi menettäneensä kauppaa virheellisten tai puutteellisten tuotetietojen takia.

”Yhä useamman suomalaisyrityksen silmät ovat tänä vuonna avautuneet digitaalisen kaupan tärkeydelle ja sitä kautta tuotetiedon merkitykselle. Etenkin B2B-puolella korostuvat tuotteen vaatimustenmukaisuus ja soveltuvuus käyttötarkoitukseen. Yksinkertainen totuus on, että asiakas ei osta, jos hän ei tiedä”, kertoo keskitetyn tuotetiedonhallinnan ratkaisuja tarjoavan ja konsultoivan Canterin toimitusjohtaja Patrik Palatz.

Tieto hajallaan ERP:eissä ja Exceleissä, vaikka keskitetty tuotetiedonhallinta auttaisi

Merkittävimpiä ongelmia tuotetiedon hallinnassa suomalaisyritysten mukaan ovat tiedon hajanaisuus eri järjestelmissä sekä yhtenäisten toimintamallien puuttuminen.

”Todella moni kyselytutkimukseen vastannut tuotetiedonhallinnan ammattilainen kuvaili tilannetta, jossa tuotetieto on pirstaloitunut moneen rinnakkaiseen järjestelmään ja usean eri henkilön taakse. ERP:eissä, exceleissä tai kollegojen hatuissa asuvan tuotetiedon kuljettaminen myyntikanaviin ja -materiaaleihin teettää yrityksissä tuskastuttavan paljon käsityötä”, arvioi Palatz selvityksen tuloksia.

Tuotetiedonhallintaa on mahdollista automatisoida Product Information Management eli PIM-järjestelmillä. PIM-ratkaisut helpottavat kaupallisten tuotetietojen keskitettyä hallintaa, kun tiedot voidaan päivittää eri myyntikanaviin yhdestä paikasta.

Canterin teettämän selvityksen tulokset antavat vahvan signaalin keskitetyn kaupallisen tuotetiedonhallinnan hyödyistä. Keskitettyä PIM-ratkaisua hyödyntävistä yrityksistä yli 70 prosenttia kertoi olevansa melko tai erittäin tyytyväisiä yrityksensä tuotetiedonhallintaan, ja 44 prosenttia ilmoitti olevansa tyytyväisiä tuotetietojensa laatuun. Sen sijaan ilman PIM-ratkaisua toimivista yrityksistä lähes 70 prosenttia oli tyytymättömiä yrityksensä tuotetiedon hallintaan, ja vain 20 prosenttia oli tyytyväisiä tuotetiedon laatuun.

”Tuotetiedonhallintaa keskittäneet yritykset toivat esille selkeitä liiketoimintahyötyjä. Tuotetiedonhallinnan nopeus, helppous ja automaattisuus mahdollistaa paremman keskittymisen verkkomyynnin ja markkinoinnin kannalta tärkeisiin osa-alueisiin, kuten tietoa rikastaviin sisältöihin. Yrityksissä, joissa kaupallista tuotetiedonhallintaa ei ole keskitetty, painitaan useimmiten vielä perusasioiden, kuten tuotetiedon oikeellisuuden ja riittävän laatutason varmistamisen kanssa”, Palatz kertoo.

Amazon kiinnostaa, mutta siellä pärjääminen vaatii rikastamista

Kyselytutkimuksessa selvitettiin myös suomalaisten yritysten asenteita Amazoniin, Google Shoppingiin tai erilaisiin alakohtaisiin markkinapaikkoihin liittyen. Näitä piti kiinnostavina yli kolmannes, eli 35 prosenttia vastaajista.

Kaupan laajeneminen Amazonin kaltaisille alustoille korostaa entisestään tuotetiedon ja sen keskitetyn hallinnan tärkeyttä: esimerkiksi tuotekuvauksista vaaditaan markkinakohtaisuutta ja useita eri kieli- ja mittayksikköversioita. Tuotesisällöt ovat myös keino erottautua kilpailijoista.

”Etenkin kuluttajatuotteita myyvät kotimaiset yritykset kokevat Amazonin, Google Shoppingin ja muut markkinapaikat tärkeiksi väyliksi tavoittaa globaalimpi asiakaskunta”, Palatz tulkitsee kyselyn vastauksia.

Keskitetyn tuotetiedonhallinnan ratkaisut auttavat myös tuotetiedon rikastamisessa, eli esimerkiksi videoiden, käyttäjätarinoiden, oppaiden tai tuotelinkitysten liittämisessä perustietojen yhteyteen. Kyselyn vastaajista 87 prosenttia arvioi rikastetun tuotetiedon olevan tärkeä erottautumistekijä digikanavissa.

”Suosittelun voima verkkokaupassa on valtava. Jos yritys pystyy rikastamaan tuotetietojaan esimerkiksi vinkkivideoilla, muiden käyttäjien arvioilla tai inspiroivilla käyttöesimerkeillä, se saa etulyöntiaseman kilpailijoihin verrattuna. Myös vastuullisuuteen ja eettisiin arvoihin liittyvä viestintä nousee koko ajan tärkeämmäksi”, sanoo Palatz.

Canterin marraskuussa 2020 toteuttama selvitys oli ensimmäinen tuotetiedonhallinnan tilaa Suomessa laajasti selvittänyt tutkimus. Sähköiseen kyselyyn ja laadullisiin puhelinhaastatteluihin osallistui yli 100:n eri yrityksen kaupallisen tuotetiedonhallinnan parissa työskentelevää asiantuntijaa ja päättäjää. Tutkimuksen toteutti Canterin toimeksiannosta Tutkimustoimisto Vastakaiku Oy.

Tutkimusraportti on ladattavissa täältä.

Lisätietoja:
Patrik Palatz, toimitusjohtaja, Canter Oy
puh. 040 774 1200
patrik.palatz@canter.fi

Canter on kaupallisen tuotetiedon keskitettyyn hallintaan (PIM) ja tuotetiedon monikanavajulkaisemiseen erikoistunut ohjelmisto- ja asiantuntijayritys. Canterin toimittamien ratkaisujen avulla sen asiakkaat kasvattavat tuotetietoihin liittyvän pääomansa arvoa, tehostavat toimintaansa ja menestyvät monikanavaisessa kaupassa. www.canter.fi


Qualcomm julkisti tehokkaan Snapdragon 870 5G -mobiilialustan

Helsinki, 19.1.2021 — Qualcomm Technologies on julkistanut Qualcomm Snapdragon 870 5G -mobiilialustan, joka on seuraaja aiemmalle Snapdragon 865 Plus -mallille. Uuden Snapdragon 870:n Qualcomm Kryo 585 -prosessori toimii jopa 3,2 gigahertsin kellotaajuudella, ja alusta on suunniteltu kohentamaan mobiilijärjestelmien suorituskykyä kaikissa käyttötarkoituksissa. Uuden alustan ansiosta mobiilipelit toimivat hämmästyttävän nopeasti Qualcomm Snapdragon Elite Gaming -ominaisuuksien, maailmanlaajuisesti saatavilla olevien 5G sub-6 GHz- ja mmWave-tekniikoiden sekä erittäin intuitiivisen tekoälyn vauhdittamina.

"Snapdragon 865- ja 865 Plus -mallien menestyksen varaan rakennettu uusi Snapdragon 870 on suunniteltu vastaamaan OEM-valmistajien ja mobiiliteollisuuden vaatimuksiin. Snapdragon 870 tullaan näkemään merkittävien laitevalmistajien lippulaivatuotteissa, mukaan lukien Motorola, iQOO, OnePlus, OPPO ja Xiaomi”, sanoo Qualcomm Technologiesin tuotehallintajohtaja Kedar Kondap.

Lue lisää alla olevasta englanninkielisestä tiedotteesta. Kuvia lehdistökäyttöön voi ladata täältä.

Mediayhteydet: qualcomm@kaikuhelsinki.fi

Qualcomm
Qualcomm on maailman johtava langattoman teknologian uudistaja ja keskeinen tekijä 5G-yhteyksien kehitystyössä, käyttöönotossa ja yleistymisessä. Kun yhdistimme matkapuhelimen internettiin, alkoi mobiilivallankumous. Meidän kehittämämme teknologia on nykyisen mobiiliekosysteemin perusta, jota käytetään jokaisessa 3G-, 4G- ja 5G-puhelimessa. Viemme mobiiliteknologiaa uusille alueille, kuten autoteollisuuteen, IoT-teknologiaan ja tietotekniikkaan, sekä ohjaamme maailmaa kohti tulevaisuutta, jossa kaikki laitteet ja ihmiset voivat viestiä saumattomasti keskenään.

Qualcomm Incorporated sisältää lisenssiliiketoimintamme QTL:n ja suuren osan patenttisalkustamme. Qualcomm Technologies on Qualcomm Incorporatedin tytäryhtiö, joka hallinnoi tytäryhtiöidensä kautta kaikkia suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystoimintoja sekä tuote- ja palveluliiketoimintoja, mukaan lukien QCT:n puolijohdeliiketoiminta.

 

Qualcomm Announces Boosted Snapdragon 870 5G Mobile Platform

SAN DIEGO — January 19, 2021 — Qualcomm Technologies, Inc. unveiled the Qualcomm® Snapdragon™ 870 5G Mobile Platform, a follow-on to the flagship Snapdragon 865 Plus, which features an enhanced Qualcomm® Kryo™ 585 CPU prime core clock speed of up to 3.2 GHz. The new Snapdragon 870 is designed to deliver increased performance across the board for geared-up gameplay with insanely fast Qualcomm® Snapdragon Elite Gaming™ experiences, truly global 5G sub-6 GHz and mmWave, and ultra-intuitive AI.

“Building upon the success of Snapdragon 865 and 865 Plus, the new Snapdragon 870 was designed to address OEM and mobile industry requirements,” said Kedar Kondap, vice president, product management, Qualcomm Technologies, Inc. “Snapdragon 870 will power a selection of flagship devices from key customers including Motorola, iQOO, OnePlus, OPPO, and Xiaomi.”

Key OEM Quotes

“At Motorola, we strive to deliver meaningful innovations that matter to our consumers, and we are glad to announce that soon we will bring the new Snapdragon 870 5G Mobile Platform into our portfolio, unleashing the power of our smartphones to new and unique experiences,” said Sergio Buniac, president, Motorola Mobility. “With this platform, we also reinforce our commitment with 5G technology, as network expands across the globe we continue to do so in our portfolio.”

“By working closely with the world’s leading technology innovators like Qualcomm Technologies, we have been continuously building superior products and bringing premium mobile experiences to global users,” said Kinder Liu, chief operating officer and head of R&D, OnePlus. “The flagship performance and exceptional 5G connectivity provided by the Snapdragon 870 5G Mobile Platform coupled with OnePlus’ unique innovative technologies and optimization, we look forward to delivering lightning-fast 5G speeds and ultra-smooth mobile experiences to more users.”

“OPPO and Qualcomm Technologies have maintained close collaboration, and we have jointly introduced many products favored by users,” said Alen Wu, vice president and president of global sales, OPPO. “Following our principle of ‘technology for mankind, kindness for the world’ and leveraging the premium performance delivered by the new Snapdragon 870 5G Mobile Platform, OPPO will deliver more human-centered products to global consumers and meet their expectations for cutting-edge technologies.”

“Meeting users' demands for high performance has always been the mission of iQOO. With the unveil of the new Snapdragon 870 5G Mobile Platform, we will provide powerful performance and top e-sports experiences to users as always in our next iQOO smartphone,” said Zeng Kunpeng, general manager, iQOO Product Line. "We believe our cooperation with leading technology companies like Qualcomm Technologies will further drive the development of the mobile gaming ecosystem."

“Over the past years, Xiaomi's flagship smartphones that have been powered by Snapdragon 8-series mobile platforms have impressed global consumers with their premium performance and excellent experiences,” said Lei Zhang, vice president of Mi Smartphone and general manager of hardware R&D, Xiaomi, “For next decade, we will continue to work closely with Qualcomm Technologies to bring the most advanced mobile experiences to Mi Fans. Benefitting from the powerful performance of the new Snapdragon 870 5G Mobile Platform, we will continue to build high-end flagship device and bring more surprises to global consumers regarding 5G, camera, AI, and more.”

Commercial devices based on Snapdragon 870 are expected to be announced in the first quarter of 2021. For more information about the Snapdragon 870, please visit: https://www.qualcomm.com/products/snapdragon-870-5g-mobile-platform.

 

About Qualcomm

Qualcomm is the world’s leading wireless technology innovator and the driving force behind the development, launch, and expansion of 5G.  When we connected the phone to the internet, the mobile revolution was born.  Today, our foundational technologies enable the mobile ecosystem and are found in every 3G, 4G and 5G smartphone. We bring the benefits of mobile to new industries, including automotive, the internet of things, and computing, and are leading the way to a world where everything and everyone can communicate and interact seamlessly.

Qualcomm Incorporated includes our licensing business, QTL, and the vast majority of our patent portfolio. Qualcomm Technologies, Inc., a subsidiary of Qualcomm Incorporated, operates, along with its subsidiaries, substantially all of our engineering, research and development functions, and substantially all of our products and services businesses, including our QCT semiconductor business.

###

Qualcomm, Snapdragon, Snapdragon Elite Gaming, and Kryo are trademarks and or registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

Qualcomm Snapdragon, Qualcomm Snapdragon Elite Gaming, and Qualcomm Kryo are products of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.


Qualcomm’s Latest Flagship Snapdragon 888 5G Mobile Platform to Power the New Samsung Galaxy S21 Series

SAN DIEGO — January 14, 2021 — Qualcomm Technologies, Inc. announced that its latest flagship Qualcomm® Snapdragon™ 888 5G Mobile Platform is powering Samsung Electronics Co., Ltd.’s latest and most cutting-edge smartphones, the Samsung Galaxy S21 series (S21, S21+ and S21 Ultra), for select regions. Snapdragon 888 packs industry-leading mobile innovations in 5G, artificial intelligence (AI), gaming, and camera technologies that will transform premium mobile devices into professional-quality cameras, intelligent personal assistants, and elite gaming rigs.

“We are very proud to continue our longstanding strategic collaboration with Samsung Electronics to deliver the latest breakthrough mobile experiences to consumers,” said Alex Katouzian, senior vice president and general manager, mobile, compute, and infrastructure (MCI), Qualcomm Technologies, Inc. “Powered by the flagship Snapdragon 888 in select regions, the new Galaxy S21 series pushes the boundaries of what’s possible in mobile.”

“Samsung is committed to delivering the most innovative mobile experiences to consumers and the new Galaxy S21 series, powered by the flagship Snapdragon 888 5G Mobile Platform in select regions, helps to make that possible,” said KJ Kim, executive vice president and head of mobile R&D, mobile communications business, Samsung Electronics. “The new Galaxy S21 series delivers the most advanced 5G connectivity, on-device AI, and the latest cutting-edge camera features.”

The Galaxy S21 series takes advantage of Snapdragon 888’s major architectural advances. Manufactured on the latest 5nm process technology and based on Arm Cortex-X1, Snapdragon 888 features the Qualcomm® Kryo™ 680, which generates up to a 25% uplift in overall CPU performance compared to the previous generation and allows top frequencies of up to 2.84GHz. The Qualcomm® Adreno™ 660 GPU achieves its biggest performance leap yet, delivering up to 35% faster graphics rendering compared to the previous generation. The completely re-designed 6th generation Qualcomm® AI Engine with the new Qualcomm® Hexagon™ 780 processor enables premium experiences that blend AI with professional cameras, elite gaming, lightning-fast connectivity, and more. Snapdragon 888 delivers industry-leading AI performance with up to three times performance per watt improvement over the prior generation and power efficiency—all at an astonishing 26 TOPS.

Snapdragon 888 integrates the Snapdragon X60 5G Modem-RF System, the third generation 5G modem-to-antenna solution, which supports sub-6 carrier aggregation and mmWave to deliver the world’s fastest commercially available 5G speeds, up to 7.5 Gbps. The Snapdragon X60 5G Modem-RF System supports superior coverage across virtually all major networks worldwide – including nationwide 5G thanks to the use of Dynamic Spectrum Sharing technology.

The Galaxy S21 series takes advantage of Snapdragon 888’s new Qualcomm Spectra™ 580, featuring triple ISPs, which is capable of capturing from three cameras simultaneously at breakthrough processing speeds—up to 2.7 gigapixels per second. Snapdragon 888 enables the capture of 120fps burst snapshots for capturing ultra-fast high-resolution action shots, 4K HDR video capture, and photo capture in the HEIF format.

The Galaxy S21 series also features the largest in-display fingerprint sensor in a global smartphone, the new Qualcomm® 3D Sonic Sensor Gen 2, an 8x8 sensor, which is engineered to allow the device to detect a larger fingerprint image than its predecessor, allowing for an improved user experience. The Galaxy S21 series’ ultrasonic sensor is 30% faster and 1.7x larger than the previous generation. Unlike alternative authentication solutions, Qualcomm 3D Sonic Sensor uses acoustic-based technology that reflects the unique features of a user’s individual fingerprint.

More information on the Snapdragon 888 5G Mobile Platform can be found at https://www.qualcomm.com/products/snapdragon-888-5g-mobile-platform. For more information about the Samsung Galaxy S21 series, please visit www.samsung.com/galaxy or www.samsungmobilepress.com.

About Qualcomm

Qualcomm is the world’s leading wireless technology innovator and the driving force behind the development, launch, and expansion of 5G. When we connected the phone to the internet, the mobile revolution was born. Today, our foundational technologies enable the mobile ecosystem and are found in every 3G, 4G and 5G smartphone. We bring the benefits of mobile to new industries, including automotive, the internet of things, and computing, and are leading the way to a world where everything and everyone can communicate and interact seamlessly.

Qualcomm Incorporated includes our licensing business, QTL, and the vast majority of our patent portfolio. Qualcomm Technologies, Inc., a subsidiary of Qualcomm Incorporated, operates, along with its subsidiaries, substantially all of our engineering, research and development functions, and substantially all of our products and services businesses, including our QCT semiconductor business.

###

Qualcomm, Snapdragon, Qualcomm Spectra, Kryo, Adreno, and Hexagon are trademarks or registered trademarks of Qualcomm Incorporated.

Qualcomm Snapdragon, Qualcomm Adreno, Qualcomm Hexagon, Qualcomm AI Engine, Qualcomm Spectra, Qualcomm Kryo, and Qualcomm 3D Sonic Sensor are products of Qualcomm Technologies, Inc. and/or its subsidiaries.


Sähkökatkot eivät häiritse Metsähovin astronomisia havaintoja – uusi varavoimaratkaisu huolehtii sähkönsyötöstä

Metsähovin radiotutkimusasemalla jokainen astronominen havainto pitää saada talteen. Eatonin toimittama varavoimaratkaisu takaa, että alueen lukuisat sähkökatkot eivät häiritse havaintojen tekemistä.

Espoo, 14.1.2021 – Aalto-yliopiston Kirkkonummella sijaitseva Metsähovin radiotutkimusasema on ottanut käyttöön energianhallintayhtiö Eatonin kehittämän UPSG-konttiratkaisun, joka takaa asemalle häiriöttömän sähkönsyötön vuorokauden ympäri. Metsähovilla aiemmin käytetyn UPS-järjestelmän tarjoama varakäyntiaika oli kahdesta kolmeen tuntia, mutta uuden, huoltovapaan UPSG-kontin avulla varakäyntiaika koheni jopa 4–5 vuorokauteen.

Metsähovin radiotutkimusasema on Suomen ainoa tähtitieteellinen radio-observatorio. Se tutkii muun muassa aurinkoa, aktiivisia galakseja ja maapallon pyörimistä 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Jokainen astronominen havainto pitää saada talteen, joten on erityisen tärkeää, että sähkökatkot eivät vaikuta aseman toimintaan. Metsähoviin hankittu UPSG-konttiratkaisu on huoltovapaa, ja sen avulla viikonlopuista selvitään ilman päivystävää teknistä tukea.

”Teemme yhteistyötä muiden radiotutkimusasemien kanssa ympäri maailmaa. Tämä edellyttää, että kaikki asemallamme toimii ja laitteisiin tulee sähköä, vaikka kukaan ei olisikaan paikalla”, Metsähovin laboratorioinsinööri Juha Kallunki sanoo.

Uusi ratkaisu nopeasti käyttöön

Uuden ratkaisun hankinta oli tärkeää etenkin Metsähovin mittauslaitteiden takia. Mittauslaitteet tarvitsevat tehokasta jäähdytystä, ja jäähdytyslaitteet sammuvat heti, jos sähköä ei tule. Kun jäähdytyslaitteet sammuvat, mittauslaitteet lämpenevät liikaa, jolloin automatiikka ajaa ne alas. Liiallisen lämpenemisen seurauksena sammuneen mittauslaitteen uudelleenkäynnistäminen voi kestää jopa 12 tuntia.

Metsähoviin asennettu Eaton UPSG-konttiratkaisu sisältää kontin, varavoimajärjestelmänä toimivan AGCO Powerin AG110kVA-dieselgeneraattorin ja kaksi Eaton UPS 93PM-50kW -laitetta sekä Eaton 50kW/23s-superkondensaattorit. Lisäksi paketti sisältää automaattisen verkonvaihtokeskuksen.

Metsähovi otti uuden kontin käyttöön joulukuussa 2019. Metsähovin vastuulle jäi kontin asennuksen vaatimien perustusten rakentaminen ja liitäntöjen tekeminen kiinteistön sähköverkkoon. Ennen käyttöönottoa Metsähovin väki tutustui kontin toimintaan Eatonin Espoon tehtaalla. Vanhan laitteen korvaaminen, eli yliheitto, saatiin tehtyä kahdessa tunnissa.

”Metsähovissa on ollut viimeisen viiden vuoden aikana usein sähkökatkoja, joten UPS-laitteen pidempi varakäyntiaika on heille ehdottomasti tarpeellinen”, Eatonin myynnin projektipäällikkö Petri Kokkonen sanoo.

Kontti rekisteröi sähkökatkot aiempaa tarkemmin

Myös aiemmat Metsähovin UPS-laitteet ja akustot olivat Eatonin toimittamia.

”Halusimme jatkaa hyvin sujunutta yhteistyötä. Yksi valintakriteereistä oli se, että Eatonin laitteet tulevat läheltä Espoon tehtaalta”, Kallunki kertoo.

Vuoden verran käytössä ollut UPSG-kontti on toiminut moitteetta. Uuden järjestelmän myötä Metsähovi pystyy saamaan tarkempaa tietoa sähkökatkoista. Lisäksi kontin voi tarvittaessa siirtää tontilla toiseen paikkaan.

”Eatonin UPSG parantaa radiotutkimusasemamme käytettävyyttä ja luotettavuutta. Valitsimme UPSG-kontin myös siksi, että haluamme olla edelläkävijöitä uuden teknologian käyttäjinä”, Kallunki kertoo.

Kuvia medialle: www.kuvat.fi/YFCKG6PX7V

Lisätietoja

Petri Kokkonen, myynnin projektipäällikkö, Eaton, PetriKokkonen@Eaton.com, 045 657 7622

Juha Kallunki, laboratorioinsinööri, Metsähovin radiotutkimusasema, Aalto-yliopisto, juha.kallunki@aalto.fi, 029 442 4852

Eaton on globaali, johtava energialiiketoiminnan asiantuntija. Eatonilla on vahvaa paikallista sovellusosaamista sähkönjakelussa ja suojaamisessa, sähkönsyötön varmistamisessa ja energiavarastoinnissa, sähkönlaadussa sekä sen hallinnassa ja automatisoinnissa, turvallisuuden takaamisessa rakenteellisissa ratkaisuissa sekä vaativissa ympäristöratkaisuissa. Kokonaispalveluiden, kanavien, integroidun digitaalisen alustan ja näkemysten avulla Eaton tukee toimialoja ympäri maailmaa ja auttaa asiakkaitaan ratkaisemaan kriittisimmät sähkönhallintaan liittyvät haasteet.

Eatonin tehtävänä on parantaa elämänlaatua ja ympäristöä virranhallintateknologioiden ja -palveluiden avulla. Tarjoamme kestävään kehitykseen perustuvia ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme hallinnoimaan sähköistä, hydraulista ja mekaanista voimaa – turvallisemmin, tehokkaammin ja luotettavammin. Eatonin vuoden 2019 liikevaihto oli 21,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja myymme tuotteita asiakkaillemme yli 175 maassa. Eatonilla on noin 93 000 työntekijää. Lisätietoja osoitteessa Eaton.com.


Maanjäristyksen kestävän infrastruktuurin suunnittelu vaatii osaamista – Suomessa valmistetaan paljon järistyksenkestäviä ratkaisuja

Vaikka Suomessa ei voimakkaita maanjäristyksiä ole, myydään Suomesta tuotteita järistysriskialueille – Rittalin kytkentäkaappejakin voidaan vahvistaa järistysten varalta

14.1.2021 – Luonnonvoimat ovat aina olleet suuri uhka ihmiselle ja aiheuttaneet lukuisia onnettomuuksia, joiden uhreiksi ovat joutuneet niin ihmiset kuin infrastruktuuri. Nykyään äärimmäiset sääolosuhteet kuten hirmumyrskyt, tulvat ja lämpöaallot, pystytään jokseenkin varmasti ennustamaan, mutta maanjäristyksiä on yhä verrattain vaikea ennakoida.

Maanjäristykset aiheuttavat usein rakennuksille sekä liikenneinfrastruktuurille merkittäviä vahinkoja, jotka voivat syntyä myös maanjäristyksen synnyttämistä maavyöryistä tai tsunameista. Lisäharmia koituu usein teknisen infrastruktuurin pettämisestä. Jos esimerkiksi vesijohtoverkosto, tietoliikenneyhteydet ja sähkön- tai kaasunjakelu pettää, aiheuttaa se ongelmia maanjäristyksen jälkeen vaikeuttaen muun muassa pelastustehtäviä.

Maanjäristystuhojen minimointi edellyttää, että rakennukset ja tekninen infrastruktuuri suunnitellaan alusta alkaen maanjäristyksen kestäväksi. Suomessa teolliseen käyttöön suunnattuja kytkentäkaappeja toimittava Rittal tuntee haasteen.

”Suomalaiselle maanjäristysriskin huomioiminen tuotesuunnittelussa ja keskusvalmistuksessa voi kuulostaa kaukaiselta. Maailmassa on kuitenkin paljon alueita, joilla järistykset ovat lähes arkipäivää. Rittalin tuotteita toimitetaan paljon näille alueille, ja valitettavasti joskus tulee vasta jälkeenpäin ilmi, että maanjäristysvaatimukset ovat suunnitteluvaiheessa jääneet huomioimatta”, Rittalin tuotepäällikkö Pasi Kinnunen sanoo.

Miten maanjäristykseen voi varautua?

Kun puhutaan maanjäristykseltä suojautumisesta, on rakennusten kestävyys yleensä ensimmäinen huomion kohde. Myös tekniset järjestelmät, kuten sähkötekniikan kytkentäkaapit sekä datakeskukset, tulee vahvistaa maanjäristyksen varalle. Se koskee sekä tuotantolaitosten ja voimaloiden kaltaisia kriittisiä järjestelmiä että kuluttajien käyttämiä järjestelmiä.

”Teolliseen käyttöön tarkoitettuihin VX25-kytkentäkaappeihin on saatavissa erityinen maanjäristysjalusta ja maanjäristyskitti, joka pitää sisällään kaapin runkoa vahvistavia tukirautoja. Näille lisävarusteilla saamme vakiokaapin vastaamaan eri maanjäristysalueiden vaatimuksia”, Kinnunen sanoo.

Kun maanjäristysriskiä arvioidaan, tulee huomioida suorien vahinkojen lisäksi myös mahdolliset seuraukset, mitä järjestelmien pettäminen voi aiheuttaa. Rakennusten vahingot saavat usein eniten huomiota, mutta usein niiden sisältämän tekniikan pettäminen aiheuttaa ikävämmät seuraukset kuin esimerkiksi seinärakenteiden vahingot. Näin ollen suunnittelijoiden tulee huomioida rakenteiden vahvistamisen lisäksi myös eri järjestelmien vahvistaminen.

Erittäin tärkeää rakenteita pidemmälle menevä maanjäristysriskin huomiointi on kriittisissä, turvallisuudelle keskeisissä rakennuksissa, kuten ydinvoimaloissa. Niiden tulee pysyä toimintakunnossa jopa voimakkaiden maanjäristysten jälkeen.

”Maanjäristykseltä suojautumiseen liittyy runsaasti erilaisia standardeja ja määräyksiä. Suuri osa niistä liittyy rakennusten turvallisuuteen. Standardit myös lähestyvät aihetta hyvin vaihtelevalla tarkkuudella riippuen niiden sovellusalasta, joita ovat mm. sähkötekniikka ja tietoliikenne”, Kinnunen sanoo.

Kaappien kestävyys varmistetaan ristikkorakenteella

Yksi menetelmä kestävien mekaanisten rakenteiden suunnitteluun on niin sanottu trussi- eli ristikkorakenne. Siinä kokonaisuus koostuu toisiinsa liitetyistä kolmioista, joiden ansiosta rakennelman osilta vaaditaan lähes yksinomaan puristuskestävyyttä tai vetolujuutta. Se tekee koko rakenteesta erittäin kestävän.

Ristikkotekniikkaa käytetään usein talojen, siltojen ja muiden kantavien rakenteiden rakentamiseen. Myös Rittal hyödyntää ristikkotekniikkaa maanjäristyksen varalle vahvistetuissa VX25-kytkentäkaapeissaan. Kaapin runkoon sivuille asennettavat tuet vahvistavat jo muutenkin tukevaa, hitsattua kaappirunkoa.

Tuet kiinnitetään rungon kulmiin asennettaviin kiinnityslevyihin, jolloin kaapista tulee kokonaisuutena erittäin tukeva. Saatavilla on myös tavallista jalustaa tukevampi versio, jonka avulla myös kaapin ja lattian välinen kiinnitys on maanjäristysvaatimusten mukainen.

”Rittalin VX25-kytkentäkaappien kestävyys on testattu riippumattoman tahon puolesta. Maanjäristyskitillä ja -jalustalla varustettu kaappi on täyttänyt Zone 4:n vaatimukset 500 kg:n kuormituksella”, Kinnunen kertoo.

Zonella eli vyöhykkeellä Kinnunen viittaa Telcordia GR-63-CORE-standardiin, joka määrittelee maanjäristysriskit vyöhykkeisiin 0–4. Esimerkiksi Suomi kuuluu nollavyöhykkeeseen, kun taas iso osa Kaliforniasta on vyöhykettä 4 eli korkean maanjäristysriskin aluetta. Korkean riskin alueelle asennettavien kytkentäkaappien tulee kestää tuntuvasti suurempaa rasitusta, jotta tärkeä tekninen infrastruktuuri ei petä maanjäristyksen sattuessa.

Kuvia: VX25 maanjäristyssarjalla ja -alustalla

Mediayhteydet:

Anne Santanen
040 700 3272
santanen.a@rittal.fi
www.rittal.fi

Rittal Oy

Rittal on maailman johtava sähkökytkentä- ja IT-laitekaappien valmistaja sekä konesalien rakentaja, jonka korkealaatuisiin tuotteisiin luottavat teollisuus- ja IT-yritykset kaikilla mantereilla. Vuonna 1961 Saksasta alkanut menestystarina perustuu alan aktiivisempaan tuotekehitykseen, testattuun turvallisuuteen sekä tuhansiin modulaarisiin, yhteensopiviin tuotteisiin, joista asiakkaalle voidaan rakentaa aina sopiva ratkaisu. Rittal on suurin yritys maailmanlaajuisessa Friedhelm Loh Groupissa, jolla on 10 000 työntekijää ja jonka liikevaihto oli yli 2 miljardia euroa vuonna 2020. Suomen maayhtiö työllistää yli 50 alan ammattilaista, joiden vahvuuksia ovat asiakaslähtöinen suunnittelu ja avaimet käteen -toimitukset pitkällä kokemuksella.


Edullinen ja tehokas älypuhelin POCO M3 tulee tänään myyntiin Suomessa

Laadukkaalla kameralla ja peräti 6000 mAh:n akulla varustettu POCO M3 tulee saataville 4+128 GB:n muistiversiona

13. tammikuuta 2021 – POCO Globalin viime marraskuussa julkistama perustason älypuhelin POCO M3 tulee tänään saataville Suomessa. Erityisesti erinomaisella akullaan testeissä hurmannut POCO M3 tulee Suomeen 4GB+128 GB:n -muistiversiona, jonka ohjehinta on 169 euroa. Uutuuspuhelin tulee saataville Xiaomin virallisten jälleenmyyjien kautta.

Hintaluokkansa suurimmalla akkukapasiteetilla (6000 mAh) varustettu POCO M3 pysyy käyttökunnossa yli 5 päivää kevyellä ja alle 3 päivää kohtuullisella käytöllä. Raskaalla kuormalla akku kestää noin 1,5 päivää*. POCO M3:n akku on suunniteltu kestämään korkeita lämpötiloja ja jopa 2,5 vuoden käyttöä ilman merkittävää kapasiteetin heikkenemistä.

Pitkän käyttöajan lisäksi POCO M3 tarjoaa nopeamman ja tasaisemman latausnopeuden MIUI-akun säästötilan ja 18 watin pikalatauksen avulla. Laitteen mukana toimitetaan 22,5 watin laturi.

POCO M3:n ominaisuuksiin kuuluu 2340x1080-resoluutioinen ja 6,53 tuuman FHD + Dot Drop -näyttö, jonka vaikuttava 1500:1 kontrastisuhde ja 19,5:9 kuvasuhde tuottavat häikäisevän katselukokemuksen. Corning Gorilla Glass 3 suojaa näyttöä naarmuilta, ja sormenjälkiä hylkivä takasivu antaa turvallisen otteen ja kevyen sormituntuman.

POCO M3 on TÜV Rheinland Low Blue Light -sertifioitu, joten sitä voi katsella tuntikausia silmiä rasittamatta. Kahdella kaiuttimella varustettu POCO M3 tarjoaa erinomaisen äänenlaadun ja voimakkaat bassot.

Kolmen kameran järjestelmä ja erinomainen suorituskyky

Houkuttelevasti hinnoitellun POCO M3:n 48 megapikselin kolmoiskameraa tukee 2 megapikselin makrokamera ja 2 megapikselin syvyyskenno. Omakuvat tallentuvat laadukkaasti 8 megapikselin selfie-kameralla.

POCO M3 on varustettu tehokkaalla Qualcomm Snapdragon 662 -prosessorilla sekä Qualcomm Adreno 610 -grafiikkapiirillä, jotka takaavat laadukkaan peli- ja videokokemuksen.

Sujuvan käyttöjärjestelmän ansiosta viihteestä voi nauttia vaivattomasti. MIUI Game Boosterin avulla voi seurata suorittimen ja näytönohjaimen käyttöä reaaliajassa, ja äänenmuunnin tuo pelikokemukseen lisämausteen.

Kuva, joka sisältää kohteen istuminen, näyttö, tietokone, erilainen

Kuvaus luotu automaattisesti

Ainutlaatuinen muotoilu auttaa erottumaan

Alle 200 grammaa painava POCO M3 on tyylikkäästi muotoiltu. Pintamateriaalin ja pyöristettyjen kulmien ansiosta puhelin pysyy entistä paremmin kädessä. POCO M3 on varustettu sivulle asennetulla sormenjälkitunnistimella.

*Lataukseen ja akkuihin perustuvat tiedot ovat peräisin laboratoriosta. Tulokset voivat vaihdella olosuhteiden mukaan.

Tuotekuvia on ladattavissa täällä.

Tietoja POCOsta

POCO on itsenäinen tuotemerkki, joka sai alkunsa Xiaomi Corporationilla. Tähän mennessä POCO on tullut saataville yli 35 maassa kolmen vuoden aikana. Kaiken kaikkiaan tuotemerkki on myynyt yli 6 miljoonaa POCO-puhelinta maailmanlaajuisesti.

Pocon ensimmäinen tuotejulkaisu vuonna 2018 – POCO F1 – teki tuotemerkistä nopeasti tunnetun tekniikan harrastajien ja median keskuudessa uskomattoman suorituskykynsä avulla. Laitetta myytiin yli 2,2 miljoonaa kappaletta. Nykyään POCOlla on itsenäiset tuote-, myynti- ja markkinointitiimit, ja se hyödyntää Xiaomin resursseja valmistuksessa ja jälkimarkkinoinnissa.

POCO on kuluttajateknologiabrändi, joka perustuu ajatteluun "kaikki mitä tarvitset ja ei mitään, mitä et" sekä POCO-fanien vaatimuksiin. Yhtiö haluaa kehittää teknologiaa, mitä brändin fanit oikeasti tarvitsevat. Näin POCO demokratisoi päätöksentekoa ja tekee tuotepäivityksistä aidosti tarpeellisia. 

Yhteystiedot: globalpr@poco.net

Mediayhteydet Suomessa: poco@kaikuhelsinki.fi


Arjen säästöt, turva ja yhteisöllisyys – näissä asioissa soluasunto pesee yksiön

Yksiö on monen opiskelijan ykköshaave asumisen suhteen. Soluasumiseen ja kanssa-asukkaisiin liittyy paljon ennakkoluuloja, jotka voivat viedä huomion yhteisasumisen hyvistä puolista. Hoasin soluasukkaat kertovat, miksi soluasunto on hyvä vaihtoehto yksiölle.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin jonossa on tälläkin hetkellä lähes 5 300 hakemusta, joista yli puolessa toivotaan yksiötä. Säätiö rakentaa uusia asuntoja ja remontoi vanhoja vastatakseen yksiöiden kasvavaan kysyntään, mutta suuri osa asunnoista on soluja. Hoasin toimitusjohtajan Matti Tarhion mukaan säätiö haluaa tarjota opiskelijoille asuntoja monipuolisesti.

”Moni ajattelee yhä, että yksiöön päästään ja soluun joudutaan. Pitkän jonotusajan takana olevasta yksiöstä haaveillut saattaa kuitenkin yllättyä siitä, kuinka viihtyykin jaetussa asunnossa, jossa löytyy aina joku jakamaan opiskelija-arkea”, Tarhio sanoo.

Millä tavoin yhteisasuminen eroaa yksin asumisesta? Rauhaa rakastava voi viihtyä yksiössä, mutta soluasuminen mahdollistaa monta asiaa, joita ei yksiössä voi toteuttaa. Soluasunnossakin oman huoneen rauhaan pääsee aina tarvittaessa. Hoasin soluissa asuvat jakoivat omia näkemyksiään siitä, mikä soluasumisessa toimii.

1. Solussa säästää kustannuksissa – Kun useampi henkilö jakaa asumisen kustannuksia, rahaa jää enemmän käytettäväksi elämiseen. Halvimmillaan solusta saa huoneen 200 eurolla.

”Soluasuminen antaa hintansa vuoksi mahdollisuuden säästää enemmän. Vuokran jälkeen jää rahaa muuhunkin elämään, vaikka en käy töissä opintojen ohella”, kertoo Santeri.

2. Solussa apua on aina saatavilla – Saman katon alla asuvalta saa helposti apua. Hankalatkin koulutehtävät voivat ratketa helposti kämppiksen avulla.

”Aina on turvallinen olo. Jos jotain tapahtuisi, olisi auttaja lähellä”, kertoo Suvi.

3. Soluasunnossa ei tarvitse tehdä kotitöitä yksin – Useamman henkilön jakaessa asunnon myös vastuita on helpompi jakaa. Kämppisten kanssa voi myös sopia ruoanlaitosta yhdessä, mikä säästää rahaa.

”Yhteisöllisyys solussa on tuonut paljon ja onnistunut hyvin. Teemme ruokaa, ratkaisemme ongelmia ja siivoamme suurempia yleisiä tiloja yhdessä.”, sanoo Sanna.

4. Soluasuminen auttaa pääsemään alkuun uudessa kaupungissa – Moni muuttaa opintojen perässä uudelle paikkakunnalle. Tällöin sosiaalisia suhteita on helppo rakentaa soluasunnossa. Kämppikseltä voi myös saada hyviä vinkkejä erilaisista tapahtumista.

”Kämppis oli vanhempi opiskelija ja oli turvallisen tuntuista muuttaa ensimmäistä kertaa omilleen 19-vuotiaana, kun kotona oli seuraa ja joku, jolta kysyä apua arkisiin juttuihin”, kertoo Lauri.

5. Soluasunnossa ystävät ovat lähellä – Jos kämppiksistä tulee ystäviä, ei tarvitse lähteä kauas kotoa viettääkseen heidän kanssaan aikaa. Soluasunnossa voi myös tutustua ihmisiin, joita ei muuten tulisi tavattua.

”Sain soluasunnossa sydänystävän! Solussa saa aina halutessaan helposti seuraa. Pimeitä arki-iltoja piristävät kämppikset ja yhteiset leffa- ja saunaillat”, kertoo Karoliina.

Lisätietoja

Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Hoas
p. 0400 800 255
matti.tarhio@hoas.fi

Opiskelija-asukkaiden haastatteluja varten voi kysyä yhteystietoja viestintätoimisto Kaiku Helsingistä.

Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti suorittaville opiskelijoille. Asuntoja Hoasilla on tällä hetkellä 10 000 kpl ja asukkaita noin 19 000. www.hoas.fi 


Takaisinveto koskien useita Vaasan näkkileipätuotteita

Lantmännen Cerealia Oy vetää takaisin eri tuotteita markkinoilta, koska niiden sisältämät seesaminsiemenet saattavat sisältää etyleenioksidin jäämiä.

Etyleenioksidin käyttö kasvinsuojelussa on kielletty EU:n lainsäädännössä. Tuotteen käyttö ei aiheuta välitöntä vaaraa terveydelle, mutta tuotetta ei tulisi käyttää. Takaisin vedettävät tuotteet ovat Vaasan Pieni Pyöreä Seesami, Vaasan Pieni Pyöreä Monivilja ja Vaasan Ruisnacho Seesami.

"Testitulokset osoittavat, että useissa tuotantoerissämme on jäämiä etyleenioksidista. Otamme asian erittäin vakavasti ja toimimme nopeasti vetääksemme takaisin kaikki kyseiset tuotteet markkinoilta. Takaisinveto käsittää tuotteet, joiden Parasta ennen -merkinnät ovat tammikuusta 2021 syyskuuhun 2021. Pahoittelemme tapahtunutta ja toimimme yhdessä seesaminsiementen toimittajamme kanssa selvittääksemme syytä tapahtuneelle ja varmistaaksemme, ettei vastaavaa enää tapahdu", kertoo Lantmännen Cerealian laatujohtaja Yelena Piskun.

Haaste Intiasta maahantuotujen seesaminsiementen kanssa on laaja ja vaikuttaa ruoantuottajiin ympäri Euroopan Unionia. Uudella asetuksella varmistetaan, että kaikki Intiasta tuodut seesaminsiementen erät testataan torjunta-ainejäämien varalta ennen tuotantoa.

Takaisinveto koskee seuraavia tuotteita, jotka on merkitty Parasta ennen -päiväyksellä tammikuusta 2021 syyskuuhun 2021 saakka.

Tuote: Vaasan Pieni Pyöreä Seesami, 250 g
EAN-koodi: 6410500097099
Parasta ennen -päiväys: Tästä päivästä 03 09 2021 saakka
Markkinoija Suomessa: Lantmännen Cerealia Oy

Tuote: Vaasan Pieni Pyöreä Monivilja, 250 g
EAN-koodi: 6410500046516
Parasta ennen -päiväys: Tästä päivästä 16 09 2021 saakka
Markkinoija Suomessa: Lantmännen Cerealia Oy

Tuote: Vaasan Ruisnacho Seesami, 130 g
EAN-koodi: 6437005065699
Parasta ennen -päiväys: Tästä päivästä 05 07 2021 saakka
Markkinoija Suomessa: Lantmännen Cerealia Oy

Takaisinveto koskee vain edellä mainituilla Parasta ennen -päiväyksillä merkittyjä pakkauksia. Jälleenmyyjiä on ohjeistettu poistamaan tuotteet myynnistä.

Pyydämme kyseisiä tuotteita ostaneita kuluttajia tekemään ilmoituksen ostoksista pakkauksissa olevien Parasta ennen -merkintöjen kera kuluttajapalveluun. Ostokset hyvitetään.

Pahoittelemme tapahtunutta.

Tuotekuvat ladattavissa täältä: https://kaikuhelsinki.kuvat.fi/i/MwfcjzSHsDr65pAy8qWPKYxTemQRaZJ3

Lisätietoja:

Kuluttajapalvelu, Lantmännen Cerealia
Puh: 0800 94214 (maanantai–perjantai klo 10.00-12.30)
Sähköposti: vaasan.kuluttajapalvelu@lantmannen.com

Emelie Bontesse de Filippis,
Lantmännen Cerealia, viestintäpäällikkö
Puh: +46 10 556 98 21
Emelie.bontesse@lantmannen.com

Lantmännen
Lantmännen on maatalousosuuskunta ja johtava toimija maatalous-, kone-, bioenergia- sekä elintarvikealalla Pohjoismaissa. Lantmännenin omistaa 20 000 ruotsalaista maanviljelijää. Yrityksemme työllistää 10 000 henkilöä, sillä on toimintaa yli 20 maassa ja sen vuotuinen liikevaihto on 50 miljardia SEK. Viljasta ammentaen edistämme maatalouden elinvoimaisuutta. Tunnetuimpia elintarviketuotemerkkejämme ovat esimerkiksi Vaasan, AXA, Kungsörnen, GoGreen, FINN CRISP ja START. Yrityksemme perustan muodostavat osaaminen ja arvot, jotka ovat säilyneet omistajillamme sukupolvien ajan. Otamme yhdessä vastuun koko arvoketjusta pellosta pöytään tutkimuksen, tuotekehityksen ja muun toimintamme avulla. Lisätietoja on osoitteessa www.lantmannen.com 


Myllärin taikinajuurella varustettu Pizzajauho vie kotileipurin pizzan teon uudelle tasolle

Myllärin vastaa kotileipomisen kasvaneeseen suosioon tuomalla kauppoihin kotimaisen, maukkaan, taikinajuuren sisältävän pizzajauhoseoksen. Aito taikinajuuri antaa pizzapohjalle makua ja rakennetta – jopa ilman hiivaa.

Myllärin Pizzajauho (1 kg) on täysin kotimainen, Järvenpäässä valmistettu jauhoseos, jolla on Hyvää Suomesta -merkki. Jauhoseos sisältää aidon taikinajuuren, joka antaa pizzapohjalle aivan erityistä makua ja rakennetta.

Seoksessa on mukana suola ja sokeri, joten kotileipurin tarvitsee lisätä taikinaan vain vesi ja öljy. Pizzan voi leipoa myös ilman hiivaa, jos taikinaa on mahdollista nostattaa pitkään, esimerkiksi yön yli. Kilon pussista saa 2-3 pellillistä pizzaa riippuen siitä, kuinka paksun pohjan haluaa leipoa. Jauhoseoksen ainesosat ovat vehnäjauho, vehnähapate, sokeri ja suola.

Myllärin Pizzajauho valmistetaan hiilineutraalisti, kuten muutkin Myllärin-tuotteet.


Tilaa tuotenäyte!

Hyvin varusteltuihin ruokakauppoihin Myllärin pizzajauho saapuu helmikuussa. Jos haluat testata tuotetta ennakkoon, niin lähetä nimesi, osoitteesi ja puhelinnumerosi (postia varten) sähköpostilla osoitteeseen minna.anttonen@helsinginmylly.fi.


Kotileivonta on taas suosittua: jauhojen myynti kasvoi jopa 70 prosenttia!

Leipominen kotona on ollut suosittua jo pidemmän aikaa, mutta koronapandemia nosti leivonnan aivan uudelle tasolle.

”Viime vuoden jauhomyynnin tulokset paljastavat, että suomalaiset todella leipoivat kotona paljon niin leipää, kuin pullaakin”, kertoo Helsingin Myllyn markkinointipäällikkö Minna Anttonen.

”Ehkä leipominen tarjosi turvallisuuden tunnetta ja helpon tavan hemmotella itseä ja läheisiä. Tai sitten kotona vain vietettiin niin paljon aikaa, että sitä jäi vihdoin myös leipomiseen”, pohtii Anttonen.

Myllärin leivontatuotteet uudistuvat ilmeeltään kevään 2021 aikana ja Myllärin jauhot ovat jatkossa ”keittiön uusi musta”. Pizzajauhon ohessa uusimpina tuotteina sarjassa löytyvät suositut sämpyläjauhot Myllärin Tumma Sämpyläjauho – paahdetut siemenet ja Myllärin Kaurasämpyläjauho – siemenet

Myllärin Tumma Sämpyläjauho – paahdetut siemenet on vehnä-, kaura- ja ruisjauhoseos, joka sisältää auringonkukansiemeniä ja paahdettua pellavansiemenrouhetta. Rouhea jauhoseos tarjoaa vaihtelua sämpylöiden ja leipien leivontaan, ja jauhoseoksen sisältämät siemenet tuovat sämpylöihin makua, rakennetta ja hyviä ravintoaineita.

Myllärin Kaurasämpyläjauho – siemenet sisältää runsaasti (40 %) terveellistä kauraa ja hyvää tekeviä pellavansiemeniä. Rouheasta ja runsaskuituisesta jauhoseoksesta syntyy maistuvat ja terveelliset leivät ja sämpylät helposti ja nopeasti.

Tuotekuvan voi ladata täältä.


Lisätietoja:

Minna Anttonen, markkinointipäällikkö
p. 050 589 5784, minna.anttonen@helsinginmylly.fi


Helsingin Mylly Oy on suomalainen perheyritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi erilaisia viljatuotteita niin kuluttajille, suurkeittiöille kuin teollisuudelle. Yritys on Suomen suurin kotimaisen luomuviljan jalostaja, merkittävä erilaisten kauratuotteiden valmistaja ja viljatuotteiden viejä. Tuotantoprosessimme on hiilineutraali vuodesta 2019 alkaen. Tuotemerkkejämme ovat Myllärin ja Helsinki Mills.
www.myllarin.fi