Spesian uusi oppilaitos valmistui ajallaan Jyväskylässä – ympäristöystävällinen kiinteistö tuottaa oman sähkönsä

Kiinteistösijoitusyhtiö Nyfosa Finland on saanut valmiiksi uudet, noin 4 000 neliömetrin toimitilat Jyväskylän Seppälässä. Vastuullisesti ja paikallisen osaamisen voimin toteutetut tilat vuokrataan Ammattiopisto Spesian käyttöön.

Laajennus- ja saneeraushankkeessa vanhat varasto- ja liiketilat purettiin, ja niiden tilalle rakennettiin yli 3 000 neliömetrin laajuinen uusi laajennusosa. Samassa yhteydessä saneerattiin jo aiemmin ammattiopisto Spesian käytössä olleet runsaan 800 neliömetrin opetustilat.

Uudet tilat on suunniteltu vastaamaan laajasti Spesian opetustarvetta. Tilat soveltuvat joustavasti eri koulutusalojen opetukseen, ja ne täyttävät tämän päivän ammattitaitovaatimukset. Oppilaitostilat ovat osa Seppälän yrityskeskittymässä sijaitsevaa kiinteistöä. Koko kiinteistön pinta-ala on uudistuksen jälkeen 9 000 neliömetriä.

Toteutus vastuullisesti paikallisvoimin
Rakennushanke alkoi keväällä 2022. Hankkeessa korostuivat erityisesti energiatehokkuus ja paikallisen osaamisen hyödyntäminen, kertoo Nyfosa Finlandin toimitusjohtaja Hanna Rauhala.

“Suunnittelussa ja toteutuksessa hyödynnettiin laajasti Jyväskylässä toimivia urakoitsijoita ja paikallista työvoimaa. Energiatehokkuus ja ympäristövastuullisuus ovat olleet keskiössä aina suunnittelusta toteutukseen”, Rauhala sanoo.

Kiinteistön katolle sijoitettavat aurinkopaneelit tulevat tulevaisuudessa tuottamaan ympäristöystävällistä sähköä kiinteistön tarpeisiin. Rakennusvaiheessa noudatettiin Terve talo -periaatteita, ja erityistä huomiota kiinnitettiin etenkin puhtauteen ja kosteudenhallintaan.

Uudistuksen suunnittelun ja projektinjohtamisen toteutti Nyfosa Finlandin paikallinen kumppani Infonia. Tilojen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta vastasi Arkkitehtipalvelu Oy, teknisestä suunnittelusta Sweco Finland Oy ja rakennusprojektista P2V Rakennus Oy.

Yhteistyö vuokralaisen kanssa keskiössä
Rakennushanke valmistui ajallaan ja budjetin mukaisesti. Uudet tilat luovutettiin Spesialle toukokuussa, ja oppilaitos pääsi muuttamaan tiloihin alkuperäisen aikataulun mukaisesti kesäkuun aikana. Oppilaitos valmistautuu aloittamaan ensimmäisen lukukautensa uudessa kiinteistössä elokuun 9. päivä.

Kiinteistön omistava Nyfosa Finland tunnetaan Jyväskylässä myös Kielo-brändin kiinteistöistään. Brunswick Real Estate hallinnoi Nyfosa Finlandin kiinteistöjä Suomessa.

”Haluamme tukea asiakkaidemme toimintaa kehittämällä kiinteistöjämme yhteistyössä niiden käyttäjien kanssa”, lisää toimitusjohtaja Hanna Rauhala Nyfosa Finlandista.

Lataa kuvia tästä linkistä

Lisätietoja:
Hanna Rauhala, Suomen maajohtaja, Nyfosa Finland
p: +358 40 029 7312
e: hanna.rauhala@brunswickrealestate.com

Brunswick Real Estate
Brunswick Real Estate on pohjoismainen kiinteistösijoitusyhtiö, joka tarjoaa omaisuudenhallintaa eri omaisuusluokissa. Brunswick rakentaa itsenäisiä, kestävän kehityksen sijoitusalustoja, keskittyen yksilöityihin sijoitusstrategioihin läheisessä yhteistyössä pohjoismaisten ja kansainvälisten sijoittajien kanssa. Tiimiin kuuluu noin 70 henkilöä Tukholmassa, Helsingissä ja Kööpenhaminassa. www.brunswickrealestate.com


Opiskelijayksiöitä rakentuu nyt ennätysmäärä – näin Hoas vastaa opiskelijoiden toiveisiin

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin asunto- ja erityisesti yksiötarjonta kasvaa tänä syksynä ja talvena ennätyksellisen paljon. Puolen vuoden sisällä uusia asuntoja valmistuu yhteensä 594. Uusista asunnoista 80 prosenttia on yksiöitä – opiskelijoiden toiveiden mukaan.

Seitsemän uutta kohdetta ja 594 uutta asuntoa valmistuu ja avaa ovensa uusille asukkaille vain puolen vuoden sisällä. Tällaisia lukuja ei ole nähty sitten Hoasin alkuaikojen. Osa kohteista valmistuu jopa suunniteltua nopeammin.

Kasvaneen asuntotuotannon taustalla ovat valtioneuvoston asuntopoliittiset toimenpide-ehdotukset vuosiksi 2021‒2028. Opiskelija-asuntojen tuotantoa halutaan lisätä niin, että vuosikymmenen lopulla opiskelija-asunto on korkeakouluopiskelijoiden piirissä yleisin asumismuoto nykyisen vapaarahoitteisen vuokra-asumisen sijaan.

Asukkaat pääsivät muuttamaan Kalasatamaan Työpajankadulle ja Espoon Vermonniittyyn Anna Sahlsténin kadulle valmistuneisiin uusiin kohteisiin elo-syyskuun taitteessa. Myllypuroon valmistuu yhteensä neljä kohdetta, joista kahteen pääsee muuttamaan joulukuun ensimmäisenä päivänä.

”Itä-Helsingissä yksiöiden tarjonta on rajallisempaa, joten haluamme tuoda alueelle opiskelijoille mieluisia asuntovaihtoehtoja Myllypuron kampuksen läheisyyteen. Uusien talojen myötä kampuksen tuntumaan syntyy iso opiskelijaelämän keskittymä”, Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio kertoo.

Oman rauhan tarve on lisääntynyt – samalla kuin etäopiskelukin

Hoasin Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksen mukaan yksiö on opiskelijoiden keskuudessa suosituin asuntomuoto. Opiskelijat kaipaavat entistä enemmän oman asunnon rauhaa, riittävästi tilaa ja mieluista asuinaluetta.

Yksiöiden suosioon vaikuttaa myös etäopiskelun arkipäiväistyminen. Tutkimuksen mukaan kodista on tullut toisiksi suosituin opiskeluympäristö oppilaitoksen jälkeen, mikä on nostanut entisestään yksiöiden kysyntää verrattuna soluasuntoihin.

Opiskelijoiden toiveita on kuultu ja uusiin tarpeisiin vastattu, sillä Hoasin uusien kohteiden asunnoista suurin osa, 80 prosenttia, on yksiöitä. Yksiöiden osuus on myös noussut, kun tarkastellaan Hoasin koko asuntokantaa: vuonna 2016 asunnoista 26 prosenttia oli yksiöitä, nyt luku on noussut 32 prosenttiin.

”Kun maailma on myllerryksessä, koti on opiskelijalle turvallinen kiinnekohta elämässä. Meidän asumisen ammattilaisten ja päättäjien on yhdessä varmistettava, että asumisratkaisut tukevat parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijoiden hyvinvointia”, Tarhio muistuttaa.

Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Vastakaiku Hoasin toimeksiannosta keväällä 2022. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2482 opiskelijaa, joista Hoasilla asuvia 2323 ja muualla kuin Hoasilla asuvia 159 henkilöä.

Kuvia Hoasin uusista kohteista voi ladata täältä.

Lisätietoja:
Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Hoas
Puh. 0400 800 255
matti.tarhio@hoas.fi

Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti suorittaville opiskelijoille. Asuntoja Hoasilla on yli 10 000 ja asukkaita noin 18 000. www.hoas.fi


Opiskelijoiden asunnonhaussa palattiin normaaliin pandemia-ajan jälkeen – opiskelija, poimi tästä parhaat vinkit asunnon löytämiseen

Opiskelija-asuntojen haku käy vilkkaana ja näyttää palaavan pandemia-ajan jälkeen normaaleihin lukemiin. Hakemusmäärät tippuivat pandemia-aikana enimmillään noin 20 prosenttia. Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas odottaa hakijamäärien palaavan tänä vuonna pandemiaa edeltäneen ajan tasolle.

Korkeakoulujen valintakoetulokset ilmoitetaan viimeistään 8. heinäkuuta, ja ajankohta näkyy opiskelija-asuntojen hakemusmäärissä. Valtaosa opiskelupaikan saaneista jättää hakemuksensa tulospäivää seuraavan viikonlopun aikana.

”Kevään ja alkukesän hakemusmäärät viittaavat siihen, että olemme palaamassa pandemia-ajan jälkeen normaaleihin lukemiin”, kertoo Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin asiakkuusjohtaja Pia Jaakola.

Suosituimmista asunnoista käydään kovaa kilpaa, ja peräti 70 prosenttia asuntohakemuksista kohdistuu yksiöihin tai pieniin kaksioihin.

”Sijainti ja asumismuoto ovat opiskelija-asunnon haussa merkittävimmät kriteerit. Kun joustaa näissä, saa itselleen huomattavan edun asuntokilvassa”, Jaakola kertoo.

Pääkaupunkiseudulle muuttaa vuosittain yli 20 000 nuorta – muista nämä vinkit, kun haet opiskelija-asuntoa

1. Ole ajoissa – Lähetä asuntohakemus heti, kun saat tiedon opiskelupaikasta. Mitä nopeammin hakemuksen saa matkaan, sitä paremmat mahdollisuudet asunnon saamiseen ovat.

2. Ole ennakkoluuloton – Asuntokilvassa pärjää todennäköisimmin se, joka on valmis harkitsemaan muutakin kuin yksiössä asumista. Varmimmin ja nopeimmin asunnon saa, kun hakee soluasuntoa.

”Yksiötä voi joutua odottamaan pitkäänkin, mutta soluasunto löytyy yleensä nopeasti”, vinkkaa Jaakola.

3. Jousta kriteereissä – Mitä vähemmän asuntoa koskevia toiveita ja rajoituksia hakija esittää, sitä useampia asuntoja hänelle voidaan tarjota. Helsinkiin muualta muuttavat ovat hyvin tietoisia eri asuinalueista, ja monen nuoren toivelistalla on kantakaupunki ja kampusten läheisyys. Myös uudet asuinalueet kiinnostavat.

”Asunto löytyy nopeammin, jos on valmis asumaan hieman kauempana keskustasta. Onneksi pääkaupunkiseutu on täynnä viihtyisiä ja hyvien kulkuyhteyksien varrella olevia asuinalueita”, Jaakola kertoo.

4. Muualta Suomesta muuttavat ovat etusijalla – Pääkaupunkiseudun ulkopuolelta saapuvat opiskelijat ovat Hoasin asuntojonossa etusijalla. Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla asuvien kannattaa puolestaan varautua pidempiin jonotusaikoihin.

”Pääkaupunkiseutulaisten kannattaa odottaa pahimman ruuhkan yli. Heinä-elokuussa asunnon saaminen kestää jopa kolme kuukautta, mutta sen jälkeen tilanne helpottaa nopeasti”, Jaakola sanoo.

Lisätietoja:
Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Hoas
p. 0400 800 255
matti.tarhio@hoas.fi

Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti suorittaville opiskelijoille. Asuntoja Hoasilla on yli 10 000 ja asukkaita noin 18 000. www.hoas.fi


Rakastetut kesäherkut ovat haastava kuljetettava – Satotukku luottaa CHEPin vuokralavoihin

Hedelmä- ja vihannestoimittaja Satotukku siirtyi käyttämään kuljetuksissaan CHEP-vuokralavoja. Muutos on tuonut vuodessa merkittäviä kustannussäästöjä sekä parantanut asiakastyytyväisyyttä.

Satotukun toimitusten haasteena olleet kuormalavojen saatavuus- ja kestävyysongelmat loppuivat, kun yritys siirtyi käyttämään vuokrattavia CHEP-lavoja. Yritys tuo Suomeen tuoreita tuotteita noin 15:sta eri maasta ja on mittava kotimaisten kasvisten, hedelmien ja marjojen toimittaja. Nopea varaston kierto on tuotteiden tuoreuden ja raikkauden elinehto, jolloin esimerkiksi kuormalavojen saatavuus on tärkeää.

”Käytimme kuljetuksissa aiemmin kertakäyttölavoja, mutta niiden saatavuudessa oli ongelmia varsinkin vilkkaimpina ajankohtina, kuten jouluna. Kertakäyttölavojen kuljetuksessa sekä toimitettujen tuotteiden purkamisessa oli haasteita, kuten esimerkiksi lavojen kaatumisia”, Satotukun logistiikkapäällikkö Henrik Österman kertoo.

Pienentynyt hävikki ja parempi saatavuus ovat näkyneet kasvaneena asiakastyytyväisyytenä. Oman haasteensa tuo vihannes- ja hedelmätoimitusten voimakas kausivaihtelu. Yrityksen kautta kulkee keskimäärin noin 200 CHEP-lavaa joka päivä.

”CHEPin järjestelmästä voi kätevästi seurata saapuvia ja lähteviä kuormalavoja. Yhtenä etuna voi mainita uusien lavojen helpon tilaamisen. Vaakakupissa painoivat myös edellä mainitut saatavuus, kestävyys ja kustannussäästöt”, Österman toteaa.

Vastuullisempaa vihanneskuljetusta

Satotukku kuljettaa vihanneksia ja hedelmiä kaikkialle Suomeen. Kuljetusmatkat voivat olla pitkiä, jolloin kuormalavojen on kestettävä raskaat laatikot sekä muut kuljetuksen aikaiset rasitukset.

”Kesken kuljetuksen kallistuneet lavat saattavat aiheuttaa alimpien laatikoiden painautumisen kasaan tai jopa niiden rikkoutumisen. Näissä tapauksissa tuotteet eivät ole enää myyntikelpoisia. Kertalavojen kanssa ongelma toistui, mutta CHEPin lavoilla puhutaan enää yksittäistapauksista.”

Kestävyyden, kustannussäästöjen ja tyytyväisten asiakkaiden lisäksi CHEPin uudelleenkäytettävät kuormalavat tukevat Satotukkua myös vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa.

”Haluamme olla mukana ympäristön suojelemisessa. CHEP-lavoja käyttämällä säästyy puuraaka-ainetta ja tulee vähemmän päästöjä sekä jätteitä”, Österman summaa.

Lisätietoa:
Mikael Brunberg, CHEP, Suomen maajohtaja
puh. 045 171 6196
email: mikael.brunberg@chep.com

CHEP

CHEP on toimitusketjuratkaisujen globaali toimittaja, joka toimii kulutustuote-, tuoretuote-, virvoitusjuoma-, teollisuus- ja vähittäismyyntisektoreilla yli 60 maassa. CHEPillä on laaja valikoima logistiikka- ja käyttöympäristöjä sekä tukipalveluja, joiden tarkoituksena on tehostaa asiakkaiden toimintaa, vähentää riskejä ja edistää kestävää kehitystä. CHEPin yli 11 500 työntekijää ja yli 300 miljoonaa kuormalavaa ja pakkausta muodostavat laajan palveluverkoston ja tuottavat poikkeuksellista lisäarvoa asiakkaille. CHEPin yli 500 000 asiakaspistettä palvelevat maailmanlaajuisia yrityksiä ja tuotemerkkejä, kuten Procter & Gamble ja Nestlé. CHEP on osa Brambles Groupia, joka toimittaa palveluja mm. IFCO:lle, uudelleenkäytettävien muoviastioiden johtavalle toimittajalle, sekä erikoistuneille pakkausratkaisujen toimittajille auto-, ilmailu-, öljy- ja kaasusektoreilla. Lisätietoja CHEPistä osoitteessa www.chep.com tai www.chepsuomi.fi. Lisätietoja Brambles-konsernista osoitteessa www.brambles.com.


Tutkimus: Yli puolet suomalaisyrityksistä on kehittänyt verkkopalvelujaan koronan takia

Suomalaisyrityksistä yli puolet on jo kehittänyt koronan takia yrityksen verkkopalveluja ja viidennes aikoo kehittää niitä, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Asiakaskontaktien määrä verkossa on kasvanut merkittävästi koronatilanteessa.

Fonecta selvitti 150:ltä markkinointipäätöksistä vastaavalta ja niihin osallistuvalta, miten korona on vaikuttanut yritysten markkinointiin ja mitä verkkopalveluja ne aikovat kehittää vaikutusten seurauksena. Tutkimus tehtiin toukokuussa 2022.

Yritykset kehittävät erityisesti verkkosivuja ja verkkomainontaa

Tutkimuksessa kartoitettiin, miten koronatilanne on vaikuttanut yritysten verkkopalvelujen kehittämiseen. 53 prosenttia vastanneista yrityksistä oli jo kehittänyt verkkopalvelujaan ja 19 prosenttia aikoo tehdä niin. 19 prosenttia vastanneista ei ole kehittänyt eikä aio kehittää verkkopalveluja.

Ne yritykset, jotka ovat jo kehittäneet tai aikovat kehittää verkkopalvelujaan, kertovat kehityksen koskevan pääasiassa verkkosivuja (93 %). Peräti 80 prosenttia vastanneista kertoo kehittävänsä myös verkkomainontaansa esimerkiksi Googlen, Facebookin tai LinkedInin alustoilla.

"Viimeistään nyt on käynyt selväksi, että yritystä ei ole asiakkaiden silmin edes olemassa, jos se ei ole verkossa. Ihmiset odottavat verkkopalveluilta selvästi enemmän kuin aiemmin. Kahden viime vuoden aikana odotukset ja käyttäytyminen verkossa ovat muuttuneet selvästi", arvioi Fonectan myyntijohtaja Sauli Korpisaari.

Muita suosittuja kehityskohteita suomalaisyrityksillä ovat yhteystietojen löydettävyys (61 %), verkkokauppa (45 %), chat (31 %) tai ajanvaraus verkossa (24 %).

Lisäksi suomalaisyritykset haluavat kehittää esimerkiksi arvostelujen ja suositusten keräämistä, asiakaspalvelua tai verkkosivujen saavutettavuutta sekä automatisoida palautejärjestelmän.

Asiakaskontaktien määrä verkossa kasvanut merkittävästi

Yritysten asiakaskontaktien määrä verkossa on kasvanut koronatilanteessa: 49 prosenttia kaikista vastanneista kertoo, että asiakaskontakteja on ollut enemmän ja 41 prosentilla ne ovat pysyneet samalla tasolla. Asiakaskontaktien kertoo vähentyneen 5 prosenttia vastanneista.

Eniten asiakaskontakteja (54 %) kertoivat kasvattaneensa yli 100 hengen yritykset.

Fonecta kysyi asiakaskontaktien määrästä suomalaisyrityksiltä myös syksyllä 2020. Silloin asiakaskontaktien vähenemisestä kertoi 26 prosenttia suomalaisyrityksistä, ennallaan kontaktit olivat pysyneet 46 prosentilla ja enemmän kontakteja oli ollut 29 prosentilla.

"Asiakaskontaktien kasvu kertoo siitä, että sekä suomalaiset kuluttajat että yritykset ovat löytäneet toisensa verkossa. On puhuttu jopa koronan aiheuttamasta pakotetusta digiloikasta, mutta itse näkisin pikemminkin, että yritykset ovat löytäneet verkon mahdollisuudet", Korpisaari sanoo.

Aktiivisuus näkyy eniten verkkosivujen liikenteessä

Asiakkaiden aktiivisuuden kasvu on vastanneiden suomalaisyritysten mukaan näkynyt eniten verkkosivujen liikenteessä (59 %), verkossa jätettyinä tiedusteluina tai tarjouspyyntöinä (53 %), yhteydenottoina tai keskusteluina sometileillä (47 %), digimainonnan tehokkuutena (43 %) ja viesteinä asiakaspalveluun (40 %).

Aktiivisuuden kasvu on näkynyt myös verkkokauppaostoissa, chat-keskusteluissa ja arvosteluissa.

Budjetit ovat säilyneet ennallaan

Valtaosa (67 %) tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on pitänyt markkinointibudjettinsa ennallaan koronatilanteessa. Panostusta on useammin pienennetty (21 %) kuin kasvatettu (11 %).

Kun Fonecta kysyi markkinoinnin panostuksista ja budjeteista suomalaisyrityksiltä syksyllä 2020, ne oli pitänyt ennallaan 56 prosenttia vastanneista, kasvattanut 13 prosenttia ja pienentänyt 31 prosenttia.

Tutkimuksen toteutti IROResearch Fonectan tilauksesta. Tutkimukseen haastateltiin 150 suomalaisyrityksen markkinointipäättäjää tai markkinointipäätöksiin osallistuvaa. Puhelinhaastattelut tehtiin toukokuussa 2022. Vastaajayritykset ovat Asiakastiedon rekisteristä.

Tutkimuksen yhteenveto on ladattavissa täältä.

Lisätietoja:
Sauli Korpisaari
Myyntijohtaja, Fonecta
p. 0400 671 796, sauli.korpisaari@fonecta.com

Terho Tirkkonen
Growth Marketing Manager, Fonecta
p. 041 469 26 82, terho.tirkkonen@fonecta.com

Fonecta on digitaalisen markkinoinnin asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme kasvamaan digimarkkinoinnin keinoin. Teemme sen yhdistämällä maailman parhaat kohdennetun markkinoinnin alustat ja yli 30 000 asiakasyrityksen tuntemuksemme. Olemme Suomen ainoa LinkedIn Marketing Solutions -maakumppani ja Yextin Suomen-edustaja. Olemme kasvaneet digitalisaation mukana perustamisvuodestamme 2002 alkaen ja elämme niin kuin opetamme. Meitä fonectalaisia on yhteensä 250 Helsingissä, Porissa, Tampereella ja Turussa.


Tutkimus: Opiskelija kaipaa kodilta laatua – ränsistynyt opiskelijaluukku on enää pelkkä myytti

Kodista on tullut opiskelijalle enemmän kuin paikka, jossa käydään vain kääntymässä. Kun kotona opiskellaan ja vietetään enemmän aikaa, myös asunnon laadun merkitys kasvaa. Laatutasosta onkin muodostunut opiskelijoille aiempaa tärkeämpi kriteeri asuntoa valitessa.

Opiskelijat kiinnittävät asuntojen laatuun ja viihtyisyyteen entistä enemmän huomiota, ilmenee Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksen tuloksista. Laatu voi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, mutta useimmiten se liitetään muun muassa asunnon materiaalivalintoihin, kuntoon, valoisuuteen ja tilojen korkeuteen.

Kotikeskeisyyden ja etäopiskelun jatkuessa vain 10 prosenttia tutkimukseen vastanneista olisi valmiita säästämään asumisen kuluissa tinkimällä asunnon laadusta. Asunnon laadulla on merkitystä, sillä viihtyisä ja rauhallinen asunto voi auttaa opiskelijoita jaksamaan paremmin kriisien keskellä. Muun muassa THL:n ja Kelan vuonna 2021 toteuttaman KOTT-tutkimuksen mukaan opiskelijoiden hyvinvointi on ollut viime vuosina koetuksella. Myös opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat asuntotarpeisiin.

”On hyvä muistaa, etteivät opiskelijat ole mikään homogeeninen ryhmä, vaan joukko erilaisia ihmisiä. Esimerkiksi perheellisellä tai alaa vaihtavalla opiskelijalla voi olla erilaiset asuntotarpeet kuin vaikkapa suoraan lukiosta tai ammattikoulusta korkeakouluun siirtyneellä. Hoas pyrkii ottamaan asuntotarjonnassaan mahdollisimman hyvin huomioon eri elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden tarpeet”, Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio painottaa.

Tutkimukseen vastanneista 47 prosenttia on sitä mieltä, että houkuttelevin vaihtoehto säästää asumiskuluissa on asunnon jako tutun kämppiksen kanssa. Kun vielä vuonna 2020 yhteensä 57 prosenttia vastaajista oli valmiita säästämään asumalla miniyksiössä, nyt luku on tippunut 30 prosenttiin. Suosion laskuun saattaa vaikuttaa se, että koronan aikana asumisessa yleisestikin on alettu kaivata lisää neliöitä.

Opiskelija-asumisen laatu on parantunut viime vuosina

Vielä viime vuosikymmenellä Hoas sai asukastutkimuksissaan palautetta asuntojen laatupuutteista. Nyt tilanne on toinen, sillä Hoas on tehnyt viime vuosina paljon töitä asuntojensa laadun parantamiseksi.

”Mielikuva kuluneesta opiskelijaluukusta ei enää pidä paikkaansa. Hoas on ottanut suuren laatuloikan, ja se näkyy nyt hienosti asukkaidemme vastauksissa”, Tarhio kertoo.

Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksen vastausten mukaan Hoasin asunnot ovat nykyään jopa loistokunnossa. Vaikka Hoasilla asuvat pitävät asuntojen laatua ja kuntoa pääasiassa hyvänä, muualla kuin Hoasilla asuvien keskuudessa ennakkoluuloja on vielä paljon.

”Vaikka paljon kunnostusta ja muutoksia on tehty, vanhat mielikuvat istuvat edelleen tiukassa. Monen vanhemman ajatus opiskelija-asumisesta saattaa vaikkapa elää vielä 80–90-luvulla. Teemme kuitenkin jatkuvaa työtä sekä mielikuvien että asumisen laadun kehittämiseksi. Opiskelija ansaitsee kodin, joka tukee hänen tärkeää elämänvaihettaan”, Tarhio sanoo.

Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Vastakaiku Hoasin toimeksiannosta keväällä 2022. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2482 opiskelijaa, joista Hoasilla asuvia 2323 ja muualla kuin Hoasilla asuvia 159 henkilöä.

Lisätietoja:
Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Hoas
Puh. 0400 800 255
matti.tarhio@hoas.fi

Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti suorittaville opiskelijoille. Asuntoja Hoasilla on yli 10 000 ja asukkaita noin 18 000. www.hoas.fi


Luvassa vilkas tapahtumakesä – kesäreissaajalle löytyy hotelleja Suomessa ja Pohjoismaissa

Kotimaan matkailu kiinnostaa suomalaisia tänäkin kesänä. Esimerkiksi kesällä järjestettävät konsertit, urheilukisat ja festivaalit vetävät suomalaisia kotimaan kaupunkeihin, ja hotellien varaus on käynyt kuumana. Scandic vinkkaa kartoittamaan hotellitarjontaa etenkin arkipäivinä.

Kesälle on odotettavissa vilkas matkailukausi. Erityisesti pitkästä aikaa järjestettävät kesätapahtumat, kuten konsertit, urheilukisat ja festivaalit, lisäävät matkailua kotimaan kaupungeissa. Scandic-hotelleista kylpylät ja uima-altaalliset hotellit ovat kesällä perheiden suosiossa. Monet pariskunnat, perheet ja kaveriporukat varaavat myös yhden yön hotellielämyksiä. Etenkin runsas ja monipuolinen aamiainen on lyhyiden yöpymisten vetonaula.

“Suomalaiset suuntaavat taas innolla erilaisiin kesätapahtumiin. Isojen tapahtumien aikaan ja suosituimmissa kesäkaupungeissa hotellit ovat melko täyteen varattuja. Vielä ei ole kuitenkaan myöhäistä suunnitella kotimaan reissua, sillä monista hotelleista löytyy tilaa etenkin alkuviikoista”, Scandicin kaupallinen johtaja Christian Borg vinkkaa.

”Näemme kiinnostusta matkustaa myös muihin Pohjoismaihin. Kesälomamatkalla voi tutustua Scandicin uusiin mielenkiintoisiin hotelleihin muun muassa Kööpenhaminassa, Göteborgissa, Helsingborgissa ja Kiirunassa.”

Erilaisten luontokohteiden kiertäminen viehättää suomalaisia

Scandicin vastikään toteutetun kanta-asiakaskyselyn mukaan päätökseen kesän matkakohteesta vaikuttavat eniten kustannukset ja sijainti. Noin puolet vastanneista on sitä mieltä, että myös vastuullisuusasiat vaikuttavat heidän lomasuunnitelmiinsa. Noin kolmannes pitää lomamajoitusta valitessa hotellin vastuullisuutta tärkeänä.

“Pyrimme Scandicissa päivittäin vähentämään ympäristökuormitustamme, ja Pohjoismaiden suurimpana hotelliketjuna toimimme suunnannäyttäjänä alalla. Hotelleistamme jo 80 prosentilla on alan tiukin ympäristömerkintä, Joutsenmerkki. Meillä työntekijät ideoivat yhdessä, miten voimme olla entistä vastuullisempia. Moni käytössä oleva vastuullisuustekomme on alun perin työntekijän keksimä”, Borg kertoo.

Kyselyyn vastanneista huimat 84 prosenttia matkailee kesällä mieluiten omalla autolla. Suomen ja erilaisten luontokohteiden kiertäminen roadtripin muodossa on edelleen suosittua kotimaanmatkailijoiden keskuudessa. Polttoaineen hinta ei suurimmalla osalla vastaajista ohjaa käyttämään julkisia kulkuvälineitä kesän lomamatkalla.

Hotelliala houkuttelee taas nuoria kesätyöntekijöitä ja alan vaihtajia

Scandic on pystynyt parin vuoden tauon jälkeen palkkaamaan jälleen opiskelijoita ja alle 18-vuotiaita koululaisia hotelleihin töihin esimerkiksi aamiaiselle.

”Olemme iloisia, että ala nähdään taas houkuttelevana ja että meillä aloittaa kesällä paljon uusia ihmisiä. Haluamme tarjota nuorille mukavan ja mielekkään työkokemuksen, jotta ala voisi kiinnostaa heitä myös tulevaisuudessa. Monille nuorille tämä on ihan ensimmäinen työkokemus”, Borg toteaa.

Avoinna olleet paikat ovat kiinnostaneet myös alan vaihtajia. Erityisesti nuoret työnhakijat ovat kiinnittäneet huomiota Scandicin pitkäjänteiseen vastuullisuustyöhön.

Scandicin kesän kanta-asiakaskyselyyn vastasi 272 henkilöä. Kysely toteutettiin 6.–10.6.2022.

Kuvia hotelleista voi ladata täältä.

Lisätietoja:
Kaupallinen johtaja Christian Borg
christian.borg@scandichotels.com
puh. 0400 965171

Scandic Hotels Oy tarjoaa hotellielämyksiä Suomessa yhteensä 62 hotellissa lähes 30 eri paikkakunnalla. Scandic on Pohjoismaiden johtava hotelliyritys, jolla on toiminnassa tai kehitteillä lähes 280 hotellia ja noin 58 000 hotellihuonetta kuudessa maassa. Scandic Friends on Pohjoismaisen hotellialan suurin kanta-asiakasohjelma. Suomessa operoimme Scandic-hotellien lisäksi kansainvälisiä brändejä Hilton Hotels & Resort, Holiday Inn, Crowne Plaza ja Hotel Indigo.


Maria Ohisalo: ”Tarvitsemme tuhansia uusia opiskelija-asuntoja” – Opiskelijoiden asuntotarpeet muuttuivat pandemian aikana

Opiskelija viettää yhä enemmän aikaa neljän seinän sisällä, kun etäopiskelu on tullut jäädäkseen. Miniyksiöt tai soluasunnot eivät houkuttele, vaan opiskelija kaipaa nyt enemmän tilaa ja rauhaa ympärilleen. Opiskeluasumisen kehittämistä peräänkuuluttaa myös tuleva asumisesta vastaava ministeri Maria Ohisalo, joka osallistui Hoasin tuoreen tutkimuksen julkistustilaisuuteen.

Asumisella on tärkeä merkitys opiskelijoiden hyvinvoinnille, joka on ollut pitkään koetuksella. THL:n keväällä 2021 toteuttamasta KOTT-tutkimuksesta ilmeni, että koronan aikana korkeakouluopiskelijoiden mielialaoireet ovat yleistyneet huolestuttavasti. Joka kolmas opiskelija on kärsinyt ahdistuksen tai masennuksen oireista. Asiaa on pahentanut henkilökohtaisen taloustilanteen heikentyminen, jota on kokenut 40 prosenttia opiskelijoista.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) ”Nuorten asumisen trendit 2022” -tutkimuksen tuloksista ilmenee, että opiskelijakodin rooli on muuttunut pandemian aikana. Kotona vietetään nyt enemmän aikaa, sillä etäopiskelu on tullut jäädäkseen. Opiskelija kaipaa entistä enemmän oman asunnon rauhaa, riittävästi tilaa ja mieluista asuinaluetta.

 • Yksiö on suosituin asuntomuoto. Vain 15 prosenttia olisi valmis säästämään asumalla soluasunnossa. Isomman asunnon jako tutun kämppiksen kanssa kiinnostaisi 47:ää prosenttia, mutta Kelan tulkinta yhteisestä vuokrasopimuksesta tekee asumistuen saamisesta hankalaa.
 • Miniyksiöiden suosio on laskenut. Kun vielä vuonna 2020 vastaajista 57 prosenttia ilmoitti miniyksiön kiinnostavaksi vaihtoehdoksi, nyt enää 30 prosenttia säästäisi nipistämällä neliöistä.
 • Vain 10 prosenttia olisi valmis säästämään tinkimällä asunnon laadusta.
 • Peräti 85 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että asuinalue on tärkeä asunnon valintakriteeri. Vuonna 2020 vastaava tulos oli 71 prosenttia.

Näin opiskelija-asumista pitäisi kehittää

Hoas järjesti tutkimuksen julkaisun yhteydessä paneelikeskustelun, johon osallistuivat ympäristö- ja ilmastoministerinä pian aloittava Maria Ohisalo, THL:n KOTT21-tutkimuksen vastaava tutkija Suvi Parikka ja opiskelija-asuntorakentamisen asiantuntija Jani Sillanpää.

Maria Ohisalo piti opiskelijoiden hyvinvointiongelmia huolestuttavana ja totesi, että haasteita on ollut jo ennen koronaa. Vaikka ongelmat ovat usein monisyisiä, asuminen on yksi keskeinen keino vaikuttaa hyvinvointiin.

”Asuntopolitiikalla on lonkerot muihin tärkeisiin osa-alueisiin, muun muassa hyvinvointipolitiikkaan ja sosiaalipolitiikkaan. Moni opiskelija joutuu negatiiviseen kierteeseen, kun asunto maksaa liikaa ja on tehtävä enemmän töitä. Sen seurauksena sitten valmistuminen viivästyy. Opiskelijan ensisijaisen asumismuodon pitäisi olla opiskelija-asunto. Tulevina vuosina tarvitsemme niitä tuhansia lisää”, Ohisalo sanoi.

THL:n Suvi Parikka muistutti, että vaikka koronapandemia on helpottanut, opiskelijoiden elämässä on paljon muita jaksamiseen vaikuttavia epävarmuuksia.

”Maailmantilanne huolestuttaa nuoria. Sen epäsuorat vaikutukset, kuten hinnannousu, voivat tehdä elämän tukalaksi. Jo koronan aikana 13 prosentilla opiskelijoista toimeentulo oli erittäin niukkaa ja epävarmaa – 6 prosenttia oli jopa joutunut ottamaan pikavippejä. Asumisen pitää tukea opiskelijan hyvinvointia ja olla kustannuksiltaan sellaista, että rahaa jää muuhunkin kuin vuokraan”, Parikka sanoi.

Opiskelija-asumisen rakentamista tutkinut Jani Sillanpää toivoi, että Suomessa uskallettaisiin tehdä rohkeita kokeiluja asumisratkaisuissa.

”Nyt tarvittaisiin kokeiluja ja pilotointeja, miten etätyöpisteitä voisi toteuttaa ja erottaa muista tiloista. Työssäkäyvät ovat saaneet kotikonttorien varustukseen apua työnantajilta, ja hankintoja on voinut laittaa verovähennyksiksikin. Opiskelijoilla taas kaikki on kaatunut omalle vastuulle, vaikka talous on muutenkin tiukassa”, Sillanpää sanoi.

Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio peräänkuulutti eri toimijoiden yhteistyötä opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämiseksi.

”Asuntojen suunnittelussa pitää nyt toisaalta miettiä, miten helpottaa etäopiskelua – ja toisaalta etsiä keinoja vähentää yksinäisyyttä ja tarjota yhteisöllisyyttä. Vastuu on suuri, mutta emme tee tätä yksin. Tarvitaan niin lainsäädäntöä kuin terveydenhuollon ammattilaisia ja meitä opiskelija-asuntotarjoajiakin. Pitää myös tehdä tutkimuksia, jotta ymmärrämme opiskelijaelämän ilmiöitä ja voimme kehittää toimintaa oikeaan suuntaan”, Tarhio sanoi.

Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Vastakaiku Hoasin toimeksiannosta keväällä 2022. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2482 opiskelijaa, joista Hoasilla asuvia 2323 ja muualla kuin Hoasilla asuvia 159 henkilöä. Tutkimus julkaistiin Asumisen foorumi - tilaisuudessa 18.5.

Lisätietoja:
Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Hoas
Puh. 0400 800 255
matti.tarhio@hoas.fi

Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti suorittaville opiskelijoille. Asuntoja Hoasilla on yli 10 000 ja asukkaita noin 18 000. www.hoas.fi


Näin korona vaikutti opiskelijoiden asumiseen – Maria Ohisalo: "Toimiva ja laadukas asuminen tukee opiskelijoiden hyvinvointia"

Opiskelijasta tuli korona-aikana kotikeskeinen, ilmenee Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön tuoreesta tutkimuksesta. Koti on tärkeä turvasatama opiskelijoille, joiden hyvinvointi on kärsinyt huolestuttavasti koronan aikana.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (Hoas) kokosi 18.5. opiskelija-asumisen ammattilaiset koolle historiansa ensimmäiseen Asumisen foorumiin, jonka tavoite on etsiä kestäviä ratkaisuja opiskelijoiden asumiseen ja hyvinvointiin.

Asumisella on tärkeä merkitys opiskelijoiden hyvinvoinnille, joka on ollut viime vuosina koetuksella. THL:n vuonna 2021 toteuttamasta KOTT-tutkimuksesta ilmeni, että koronan aikana korkeakouluopiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat yleistyneet huolestuttavasti. Joka kolmas opiskelija on kärsinyt ahdistuksesta tai masennuksesta.

Asumisen foorumiin osallistunut tuleva ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo näkee, että opiskelijoiden asumiseen ja hyvinvointiin liittyviä tarpeita on kriisien keskellä erityisen tärkeä kuunnella.

Ohisalo palaa kesäkuussa perhevapaalta hoitamaan ympäristö- ja ilmastoministerin tehtävää, johon kuuluvat myös asumisasiat.

"Yksi koronan kova hinta on ollut opiskelijoiden mielenterveysongelmien kasvu. Tilanteeseen on puututtava, jottei siitä tule vuosikymmenten ongelmaa. Opiskelijoiden kasautuvalla hyvinvointivelalla olisi vakavia vaikutuksia yhteiskuntaamme. Toimiva ja laadukas opiskelija-asuminen on yksi tärkeä keino auttaa opiskelijoita sekä voimaan paremmin että opiskelemaan sujuvammin", Maria Ohisalo sanoo.

Nuorten asumisen trendit 2022: Koti on opiskelijalle enemmän kuin paikka, jossa käydään kääntymässä

Asumisen foorumissa esiteltiin ensimmäisiä tuloksia Hoasin tuoreesta Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksesta, johon on vastannut lähes 2500 opiskelijaa.

"Kun maailma on myllerryksessä, koti on opiskelijalle turvallinen kiinnekohta elämässä. Meidän asumisen ammattilaisten ja päättäjien on yhdessä varmistettava, että asumisratkaisut tukevat parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijoiden hyvinvointia", Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio sanoo.

Hoasin tutkimustuloksista nousee esiin seuraavia teemoja:

 • Koti ja asuinalue ovat opiskelijoille tärkeämpiä kuin koskaan
  Koti ei ole opiskelijalle enää paikka, jossa käydään kääntymässä ja nukkumassa. Asuinalueella on suuri merkitys peräti 85 prosentille vastanneista. Kolme neljännestä vastaajista olisi valmis jäämään asumaan samalle alueelle myös asumisen jälkeen. Myös kodin viihtyvyys on tärkeää, kun kodissa vietetään enemmän aikaa.
 • Kotona opiskelusta tuli arkipäivää – ja se vaikuttaa myös asumistarpeisiin
  Kodista on tullut 2. suosituin opiskeluympäristö oppilaitoksen jälkeen, mikä on nostanut entisestään yksiöiden kysyntää verrattuna soluasuntoihin. Käytännölliset tilat ja opiskelurauha ovat nyt opiskelija-asumisen kehittämisen ydinkysymyksiä.
 • Sijainti on opiskeluasunnon tärkein valintakriteeri
  Opiskelupaikan vaivaton ja nopea saavutettavuus on keskeinen valintakriteeri. Sinne pitäisi päästä alle puolessa tunnissa. Kauppapalvelut pitää saada asunnon läheisyydestä. Korona-aikoina on alkanut korostua myös helppo pääsy luontoon. Myös asumisalueen turvallisuus ja rauhallisuus nousevat sijainnin houkuttelevuuteen vaikuttavina kriteereinä.
 • Opiskelija-asumisen yhteisöllisyys kasvaa
  Myös yksinäisyyden kokemus lisääntyi pandemian aikana. Opiskelijat näkevät, että asumisen yhteisöllisyys kasvaa tulevaisuudessa eikä elämä enää palaa pandemiaa edeltävään aikaan. Siksi asuntojen yhteisille tiloille on yhä enemmän käyttöä.

Asumisen kustannukset on tärkeä pitää opiskelijoille kohtuullisina

THL:n vuoden 2021 KOTT-tutkimuksessa 40 prosenttia opiskelijoista kertoi taloutensa heikentyneen. Myös Hoasin tutkimuksessa selvitettiin taloustilannetta ja kysyttiin, miten opiskelijat rahoittavat asumisensa.

Vain viidennes Hoasin tutkimukseen vastanneista kertoi saavansa jotakin taloudellista tukea vanhemmiltaan. Vastaajista 71 prosenttia kustantaa asumistaan yleisellä asumistuella ja/tai opintorahalla. Opiskeluaikainen työskentely on myös yleistä: 57 prosenttia vastaajista ilmoittaa käyvänsä töissä.

"Vaikka muuttuneet ajat vaativat asumisratkaisujen kehittämistä, meidän on silti pidettävä opiskelija-asumisen kustannukset kohtuullisina, jotta opiskelijat valmistuvat aikataulussa. Hoasin vuokrat ovat 35 prosenttia markkinahintaa alhaisempia", Tarhio sanoo.

Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Vastakaiku Hoasin toimeksiannosta keväällä 2022. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2482 opiskelijaa, joista Hoasilla asuvia 2323 ja muualla kuin Hoasilla asuvia 159 henkilöä.

Lisätietoja:
Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Hoas
Puh. 0400 800 255
matti.tarhio@hoas.fi

Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti suorittaville opiskelijoille. Asuntoja Hoasilla on yli 10 000 ja asukkaita noin 18 000. www.hoas.fi


Nokia siirtää henkilöstöhallinnon toiminnot Oracle Fusion Cloud HCM -palveluun

Nokia digitoi henkilöstöhallintojärjestelmät Oracle-palveluun kansainvälisen henkilöstönsä tueksi.

AUSTIN, Texas – 13. toukokuuta 2022 – Nokia on valinnut Oracle Fusion Cloud Human Capital Management (HCM) -palvelun yhdistämään ja korvaamaan pilvipalvelussa olevat henkilöstöhallintojärjestelmänsä osana globaalia digitointiohjelmaa. Nokia ottaa Oracle Cloud HCM -palvelun käyttöön maailmanlaajuisesti henkilöstöhallinnon prosessien, kuten rekrytoinnin, palkitsemisen ja suorituksen johtamisen hallinnassa 130 maassa.

Vuonna 2021 Nokia käynnisti One Nokia Digital -strategiansa, jolla tuetaan yhtiön kilpailukykyä digitalisoimalla sen toimintaa. Osana näitä pyrkimyksiä Nokia korvaa paikalliset henkilöstöhallinnon järjestelmät Oracle Cloud HCM -palvelulla. Nokia valitsi Oracle Cloud HCM -palvelun, koska voi sen avulla standardoida henkilöstöhallinnon prosessit yhteisellä tietoalustalla. Siten Nokia pystyy tarjoamaan yhtenäisen työntekijäkokemuksen tiimien välillä sekä helpommin hallinnoimaan ja skaalaamaan henkilöstöhallinnon palveluja globaalisti.

"Työntekijöistä huolehtimisen ja heidän kokemuksensa optimointi on keskeinen osa henkilöstöstrategiaamme. Tavoitteenamme on varmistaa organisaation ketteryys, saumaton työntekijäkokemus ja Nokian kilpailukykyä tukevat tehokkuusedut. Olemme iloisia voidessamme tehdä yhteistyötä Oraclen kanssa, sillä Oracle Cloud HCM tarjoaa vahvan perustan digitaalisten kokemusten luontiin todella käyttäjäkeskeisesti", sanoo Nokian Head of People Experience Lisbeth Nielsen.

"Haluamme nostaa Nokian digitaaliset kyvykkyydet uudelle tasolle hyödyntämällä alan parhaita ratkaisuja, kuten Oracle Cloud HCM -palvelua. Toteutus parantaa tehokkuutta ja tuottavuutta sekä tarjoaa tekoäly- ja dataominaisuuksia, joiden avulla voimme kehittää liiketoiminnan suorituskykyä ja ketteryyttä", sanoo Nokian Chief Digital Officer Alan Triggs.

Oracle Cloud HCM -palvelun ansiosta Nokia voi yhdistää työntekijän elinkaaren jokaisen prosessin, mikä parantaa päätöksentekoa ja pienentää toimintakustannuksia. Oracle Cloud HCM:n tekoälyyn perustuvan teknologian, kuten digitaalisten avustajien ja neljännesvuosittain lisättävien satojen uusien ominaisuuksien ansiosta, Nokia voi hyödyntää liiketoiminnassaan uusimpia innovaatioita ja parhaita käytäntöjä sekä tarjota työntekijöilleen, henkilöstöpäälliköilleen ja henkilöstöhallinnon ammattilaisilleen tehokkaammat työolosuhteet."

"Nokialla on innovointikulttuurinsa ansiosta ollut alansa huipulla vuosien ajan, ja Oracle Cloud HCM -palvelun ansiosta sillä on nyt uusimpiin teknologioihin perustuva integroitu alusta tukemassa nykyisiä ja tulevia henkilöstötarpeitaan", sanoo Cormac Watters, Oraclen EVP Applications EMEA.

Lisätietoja:
Kalle Kaartovuori
Country Leader, Finland - Cloud Applications at Oracle
040 581 1240
kalle.kaartovuori@oracle.com

Tietoja Oraclesta
Oracle tarjoaa integroituja sovellusohjelmistoja sekä turvallisen autonomisen infrastruktuurin Oracle Cloud -pilvipalvelussa. Lisätietoja Oraclesta (NYSE: ORCL) on verkkosivuillamme osoitteessa www.oracle.com.

Tavaramerkit
Oracle, Java ja SQL ovat Oracle Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä.