Maria Ohisalo: ”Tarvitsemme tuhansia uusia opiskelija-asuntoja” – Opiskelijoiden asuntotarpeet muuttuivat pandemian aikana

Opiskelija viettää yhä enemmän aikaa neljän seinän sisällä, kun etäopiskelu on tullut jäädäkseen. Miniyksiöt tai soluasunnot eivät houkuttele, vaan opiskelija kaipaa nyt enemmän tilaa ja rauhaa ympärilleen. Opiskeluasumisen kehittämistä peräänkuuluttaa myös tuleva asumisesta vastaava ministeri Maria Ohisalo, joka osallistui Hoasin tuoreen tutkimuksen julkistustilaisuuteen.

Asumisella on tärkeä merkitys opiskelijoiden hyvinvoinnille, joka on ollut pitkään koetuksella. THL:n keväällä 2021 toteuttamasta KOTT-tutkimuksesta ilmeni, että koronan aikana korkeakouluopiskelijoiden mielialaoireet ovat yleistyneet huolestuttavasti. Joka kolmas opiskelija on kärsinyt ahdistuksen tai masennuksen oireista. Asiaa on pahentanut henkilökohtaisen taloustilanteen heikentyminen, jota on kokenut 40 prosenttia opiskelijoista.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön (Hoas) ”Nuorten asumisen trendit 2022” -tutkimuksen tuloksista ilmenee, että opiskelijakodin rooli on muuttunut pandemian aikana. Kotona vietetään nyt enemmän aikaa, sillä etäopiskelu on tullut jäädäkseen. Opiskelija kaipaa entistä enemmän oman asunnon rauhaa, riittävästi tilaa ja mieluista asuinaluetta.

  • Yksiö on suosituin asuntomuoto. Vain 15 prosenttia olisi valmis säästämään asumalla soluasunnossa. Isomman asunnon jako tutun kämppiksen kanssa kiinnostaisi 47:ää prosenttia, mutta Kelan tulkinta yhteisestä vuokrasopimuksesta tekee asumistuen saamisesta hankalaa.
  • Miniyksiöiden suosio on laskenut. Kun vielä vuonna 2020 vastaajista 57 prosenttia ilmoitti miniyksiön kiinnostavaksi vaihtoehdoksi, nyt enää 30 prosenttia säästäisi nipistämällä neliöistä.
  • Vain 10 prosenttia olisi valmis säästämään tinkimällä asunnon laadusta.
  • Peräti 85 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että asuinalue on tärkeä asunnon valintakriteeri. Vuonna 2020 vastaava tulos oli 71 prosenttia.

Näin opiskelija-asumista pitäisi kehittää

Hoas järjesti tutkimuksen julkaisun yhteydessä paneelikeskustelun, johon osallistuivat ympäristö- ja ilmastoministerinä pian aloittava Maria Ohisalo, THL:n KOTT21-tutkimuksen vastaava tutkija Suvi Parikka ja opiskelija-asuntorakentamisen asiantuntija Jani Sillanpää.

Maria Ohisalo piti opiskelijoiden hyvinvointiongelmia huolestuttavana ja totesi, että haasteita on ollut jo ennen koronaa. Vaikka ongelmat ovat usein monisyisiä, asuminen on yksi keskeinen keino vaikuttaa hyvinvointiin.

”Asuntopolitiikalla on lonkerot muihin tärkeisiin osa-alueisiin, muun muassa hyvinvointipolitiikkaan ja sosiaalipolitiikkaan. Moni opiskelija joutuu negatiiviseen kierteeseen, kun asunto maksaa liikaa ja on tehtävä enemmän töitä. Sen seurauksena sitten valmistuminen viivästyy. Opiskelijan ensisijaisen asumismuodon pitäisi olla opiskelija-asunto. Tulevina vuosina tarvitsemme niitä tuhansia lisää”, Ohisalo sanoi.

THL:n Suvi Parikka muistutti, että vaikka koronapandemia on helpottanut, opiskelijoiden elämässä on paljon muita jaksamiseen vaikuttavia epävarmuuksia.

”Maailmantilanne huolestuttaa nuoria. Sen epäsuorat vaikutukset, kuten hinnannousu, voivat tehdä elämän tukalaksi. Jo koronan aikana 13 prosentilla opiskelijoista toimeentulo oli erittäin niukkaa ja epävarmaa – 6 prosenttia oli jopa joutunut ottamaan pikavippejä. Asumisen pitää tukea opiskelijan hyvinvointia ja olla kustannuksiltaan sellaista, että rahaa jää muuhunkin kuin vuokraan”, Parikka sanoi.

Opiskelija-asumisen rakentamista tutkinut Jani Sillanpää toivoi, että Suomessa uskallettaisiin tehdä rohkeita kokeiluja asumisratkaisuissa.

”Nyt tarvittaisiin kokeiluja ja pilotointeja, miten etätyöpisteitä voisi toteuttaa ja erottaa muista tiloista. Työssäkäyvät ovat saaneet kotikonttorien varustukseen apua työnantajilta, ja hankintoja on voinut laittaa verovähennyksiksikin. Opiskelijoilla taas kaikki on kaatunut omalle vastuulle, vaikka talous on muutenkin tiukassa”, Sillanpää sanoi.

Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio peräänkuulutti eri toimijoiden yhteistyötä opiskelijoiden hyvinvoinnin kehittämiseksi.

”Asuntojen suunnittelussa pitää nyt toisaalta miettiä, miten helpottaa etäopiskelua – ja toisaalta etsiä keinoja vähentää yksinäisyyttä ja tarjota yhteisöllisyyttä. Vastuu on suuri, mutta emme tee tätä yksin. Tarvitaan niin lainsäädäntöä kuin terveydenhuollon ammattilaisia ja meitä opiskelija-asuntotarjoajiakin. Pitää myös tehdä tutkimuksia, jotta ymmärrämme opiskelijaelämän ilmiöitä ja voimme kehittää toimintaa oikeaan suuntaan”, Tarhio sanoi.

Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Vastakaiku Hoasin toimeksiannosta keväällä 2022. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2482 opiskelijaa, joista Hoasilla asuvia 2323 ja muualla kuin Hoasilla asuvia 159 henkilöä. Tutkimus julkaistiin Asumisen foorumi – tilaisuudessa 18.5.

Lisätietoja:
Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Hoas
Puh. 0400 800 255
matti.tarhio@hoas.fi

Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti suorittaville opiskelijoille. Asuntoja Hoasilla on yli 10 000 ja asukkaita noin 18 000. www.hoas.fi