Näin korona vaikutti opiskelijoiden asumiseen – Maria Ohisalo: ”Toimiva ja laadukas asuminen tukee opiskelijoiden hyvinvointia”

Opiskelijasta tuli korona-aikana kotikeskeinen, ilmenee Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiön tuoreesta tutkimuksesta. Koti on tärkeä turvasatama opiskelijoille, joiden hyvinvointi on kärsinyt huolestuttavasti koronan aikana.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (Hoas) kokosi 18.5. opiskelija-asumisen ammattilaiset koolle historiansa ensimmäiseen Asumisen foorumiin, jonka tavoite on etsiä kestäviä ratkaisuja opiskelijoiden asumiseen ja hyvinvointiin.

Asumisella on tärkeä merkitys opiskelijoiden hyvinvoinnille, joka on ollut viime vuosina koetuksella. THL:n vuonna 2021 toteuttamasta KOTT-tutkimuksesta ilmeni, että koronan aikana korkeakouluopiskelijoiden mielenterveysongelmat ovat yleistyneet huolestuttavasti. Joka kolmas opiskelija on kärsinyt ahdistuksesta tai masennuksesta.

Asumisen foorumiin osallistunut tuleva ympäristö- ja ilmastoministeri Maria Ohisalo näkee, että opiskelijoiden asumiseen ja hyvinvointiin liittyviä tarpeita on kriisien keskellä erityisen tärkeä kuunnella.

Ohisalo palaa kesäkuussa perhevapaalta hoitamaan ympäristö- ja ilmastoministerin tehtävää, johon kuuluvat myös asumisasiat.

”Yksi koronan kova hinta on ollut opiskelijoiden mielenterveysongelmien kasvu. Tilanteeseen on puututtava, jottei siitä tule vuosikymmenten ongelmaa. Opiskelijoiden kasautuvalla hyvinvointivelalla olisi vakavia vaikutuksia yhteiskuntaamme. Toimiva ja laadukas opiskelija-asuminen on yksi tärkeä keino auttaa opiskelijoita sekä voimaan paremmin että opiskelemaan sujuvammin”, Maria Ohisalo sanoo.

Nuorten asumisen trendit 2022: Koti on opiskelijalle enemmän kuin paikka, jossa käydään kääntymässä

Asumisen foorumissa esiteltiin ensimmäisiä tuloksia Hoasin tuoreesta Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksesta, johon on vastannut lähes 2500 opiskelijaa.

”Kun maailma on myllerryksessä, koti on opiskelijalle turvallinen kiinnekohta elämässä. Meidän asumisen ammattilaisten ja päättäjien on yhdessä varmistettava, että asumisratkaisut tukevat parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijoiden hyvinvointia”, Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio sanoo.

Hoasin tutkimustuloksista nousee esiin seuraavia teemoja:

 • Koti ja asuinalue ovat opiskelijoille tärkeämpiä kuin koskaan
  Koti ei ole opiskelijalle enää paikka, jossa käydään kääntymässä ja nukkumassa. Asuinalueella on suuri merkitys peräti 85 prosentille vastanneista. Kolme neljännestä vastaajista olisi valmis jäämään asumaan samalle alueelle myös asumisen jälkeen. Myös kodin viihtyvyys on tärkeää, kun kodissa vietetään enemmän aikaa.
 • Kotona opiskelusta tuli arkipäivää – ja se vaikuttaa myös asumistarpeisiin
  Kodista on tullut 2. suosituin opiskeluympäristö oppilaitoksen jälkeen, mikä on nostanut entisestään yksiöiden kysyntää verrattuna soluasuntoihin. Käytännölliset tilat ja opiskelurauha ovat nyt opiskelija-asumisen kehittämisen ydinkysymyksiä.
 • Sijainti on opiskeluasunnon tärkein valintakriteeri
  Opiskelupaikan vaivaton ja nopea saavutettavuus on keskeinen valintakriteeri. Sinne pitäisi päästä alle puolessa tunnissa. Kauppapalvelut pitää saada asunnon läheisyydestä. Korona-aikoina on alkanut korostua myös helppo pääsy luontoon. Myös asumisalueen turvallisuus ja rauhallisuus nousevat sijainnin houkuttelevuuteen vaikuttavina kriteereinä.
 • Opiskelija-asumisen yhteisöllisyys kasvaa
  Myös yksinäisyyden kokemus lisääntyi pandemian aikana. Opiskelijat näkevät, että asumisen yhteisöllisyys kasvaa tulevaisuudessa eikä elämä enää palaa pandemiaa edeltävään aikaan. Siksi asuntojen yhteisille tiloille on yhä enemmän käyttöä.

Asumisen kustannukset on tärkeä pitää opiskelijoille kohtuullisina

THL:n vuoden 2021 KOTT-tutkimuksessa 40 prosenttia opiskelijoista kertoi taloutensa heikentyneen. Myös Hoasin tutkimuksessa selvitettiin taloustilannetta ja kysyttiin, miten opiskelijat rahoittavat asumisensa.

Vain viidennes Hoasin tutkimukseen vastanneista kertoi saavansa jotakin taloudellista tukea vanhemmiltaan. Vastaajista 71 prosenttia kustantaa asumistaan yleisellä asumistuella ja/tai opintorahalla. Opiskeluaikainen työskentely on myös yleistä: 57 prosenttia vastaajista ilmoittaa käyvänsä töissä.

”Vaikka muuttuneet ajat vaativat asumisratkaisujen kehittämistä, meidän on silti pidettävä opiskelija-asumisen kustannukset kohtuullisina, jotta opiskelijat valmistuvat aikataulussa. Hoasin vuokrat ovat 35 prosenttia markkinahintaa alhaisempia”, Tarhio sanoo.

Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Vastakaiku Hoasin toimeksiannosta keväällä 2022. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2482 opiskelijaa, joista Hoasilla asuvia 2323 ja muualla kuin Hoasilla asuvia 159 henkilöä.

Lisätietoja:
Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Hoas
Puh. 0400 800 255
matti.tarhio@hoas.fi

Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti suorittaville opiskelijoille. Asuntoja Hoasilla on yli 10 000 ja asukkaita noin 18 000. www.hoas.fi