Rakastetut kesäherkut ovat haastava kuljetettava – Satotukku luottaa CHEPin vuokralavoihin

Hedelmä- ja vihannestoimittaja Satotukku siirtyi käyttämään kuljetuksissaan CHEP-vuokralavoja. Muutos on tuonut vuodessa merkittäviä kustannussäästöjä sekä parantanut asiakastyytyväisyyttä.

Satotukun toimitusten haasteena olleet kuormalavojen saatavuus- ja kestävyysongelmat loppuivat, kun yritys siirtyi käyttämään vuokrattavia CHEP-lavoja. Yritys tuo Suomeen tuoreita tuotteita noin 15:sta eri maasta ja on mittava kotimaisten kasvisten, hedelmien ja marjojen toimittaja. Nopea varaston kierto on tuotteiden tuoreuden ja raikkauden elinehto, jolloin esimerkiksi kuormalavojen saatavuus on tärkeää.

”Käytimme kuljetuksissa aiemmin kertakäyttölavoja, mutta niiden saatavuudessa oli ongelmia varsinkin vilkkaimpina ajankohtina, kuten jouluna. Kertakäyttölavojen kuljetuksessa sekä toimitettujen tuotteiden purkamisessa oli haasteita, kuten esimerkiksi lavojen kaatumisia”, Satotukun logistiikkapäällikkö Henrik Österman kertoo.

Pienentynyt hävikki ja parempi saatavuus ovat näkyneet kasvaneena asiakastyytyväisyytenä. Oman haasteensa tuo vihannes- ja hedelmätoimitusten voimakas kausivaihtelu. Yrityksen kautta kulkee keskimäärin noin 200 CHEP-lavaa joka päivä.

”CHEPin järjestelmästä voi kätevästi seurata saapuvia ja lähteviä kuormalavoja. Yhtenä etuna voi mainita uusien lavojen helpon tilaamisen. Vaakakupissa painoivat myös edellä mainitut saatavuus, kestävyys ja kustannussäästöt”, Österman toteaa.

Vastuullisempaa vihanneskuljetusta

Satotukku kuljettaa vihanneksia ja hedelmiä kaikkialle Suomeen. Kuljetusmatkat voivat olla pitkiä, jolloin kuormalavojen on kestettävä raskaat laatikot sekä muut kuljetuksen aikaiset rasitukset.

”Kesken kuljetuksen kallistuneet lavat saattavat aiheuttaa alimpien laatikoiden painautumisen kasaan tai jopa niiden rikkoutumisen. Näissä tapauksissa tuotteet eivät ole enää myyntikelpoisia. Kertalavojen kanssa ongelma toistui, mutta CHEPin lavoilla puhutaan enää yksittäistapauksista.”

Kestävyyden, kustannussäästöjen ja tyytyväisten asiakkaiden lisäksi CHEPin uudelleenkäytettävät kuormalavat tukevat Satotukkua myös vastuullisuustavoitteiden saavuttamisessa.

”Haluamme olla mukana ympäristön suojelemisessa. CHEP-lavoja käyttämällä säästyy puuraaka-ainetta ja tulee vähemmän päästöjä sekä jätteitä”, Österman summaa.

Lisätietoa:
Mikael Brunberg, CHEP, Suomen maajohtaja
puh. 045 171 6196
email: mikael.brunberg@chep.com

CHEP

CHEP on toimitusketjuratkaisujen globaali toimittaja, joka toimii kulutustuote-, tuoretuote-, virvoitusjuoma-, teollisuus- ja vähittäismyyntisektoreilla yli 60 maassa. CHEPillä on laaja valikoima logistiikka- ja käyttöympäristöjä sekä tukipalveluja, joiden tarkoituksena on tehostaa asiakkaiden toimintaa, vähentää riskejä ja edistää kestävää kehitystä. CHEPin yli 11 500 työntekijää ja yli 300 miljoonaa kuormalavaa ja pakkausta muodostavat laajan palveluverkoston ja tuottavat poikkeuksellista lisäarvoa asiakkaille. CHEPin yli 500 000 asiakaspistettä palvelevat maailmanlaajuisia yrityksiä ja tuotemerkkejä, kuten Procter & Gamble ja Nestlé. CHEP on osa Brambles Groupia, joka toimittaa palveluja mm. IFCO:lle, uudelleenkäytettävien muoviastioiden johtavalle toimittajalle, sekä erikoistuneille pakkausratkaisujen toimittajille auto-, ilmailu-, öljy- ja kaasusektoreilla. Lisätietoja CHEPistä osoitteessa www.chep.com tai www.chepsuomi.fi. Lisätietoja Brambles-konsernista osoitteessa www.brambles.com.