Opiskelijayksiöitä rakentuu nyt ennätysmäärä – näin Hoas vastaa opiskelijoiden toiveisiin

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin asunto- ja erityisesti yksiötarjonta kasvaa tänä syksynä ja talvena ennätyksellisen paljon. Puolen vuoden sisällä uusia asuntoja valmistuu yhteensä 594. Uusista asunnoista 80 prosenttia on yksiöitä – opiskelijoiden toiveiden mukaan.

Seitsemän uutta kohdetta ja 594 uutta asuntoa valmistuu ja avaa ovensa uusille asukkaille vain puolen vuoden sisällä. Tällaisia lukuja ei ole nähty sitten Hoasin alkuaikojen. Osa kohteista valmistuu jopa suunniteltua nopeammin.

Kasvaneen asuntotuotannon taustalla ovat valtioneuvoston asuntopoliittiset toimenpide-ehdotukset vuosiksi 2021‒2028. Opiskelija-asuntojen tuotantoa halutaan lisätä niin, että vuosikymmenen lopulla opiskelija-asunto on korkeakouluopiskelijoiden piirissä yleisin asumismuoto nykyisen vapaarahoitteisen vuokra-asumisen sijaan.

Asukkaat pääsivät muuttamaan Kalasatamaan Työpajankadulle ja Espoon Vermonniittyyn Anna Sahlsténin kadulle valmistuneisiin uusiin kohteisiin elo-syyskuun taitteessa. Myllypuroon valmistuu yhteensä neljä kohdetta, joista kahteen pääsee muuttamaan joulukuun ensimmäisenä päivänä.

”Itä-Helsingissä yksiöiden tarjonta on rajallisempaa, joten haluamme tuoda alueelle opiskelijoille mieluisia asuntovaihtoehtoja Myllypuron kampuksen läheisyyteen. Uusien talojen myötä kampuksen tuntumaan syntyy iso opiskelijaelämän keskittymä”, Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio kertoo.

Oman rauhan tarve on lisääntynyt – samalla kuin etäopiskelukin

Hoasin Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksen mukaan yksiö on opiskelijoiden keskuudessa suosituin asuntomuoto. Opiskelijat kaipaavat entistä enemmän oman asunnon rauhaa, riittävästi tilaa ja mieluista asuinaluetta.

Yksiöiden suosioon vaikuttaa myös etäopiskelun arkipäiväistyminen. Tutkimuksen mukaan kodista on tullut toisiksi suosituin opiskeluympäristö oppilaitoksen jälkeen, mikä on nostanut entisestään yksiöiden kysyntää verrattuna soluasuntoihin.

Opiskelijoiden toiveita on kuultu ja uusiin tarpeisiin vastattu, sillä Hoasin uusien kohteiden asunnoista suurin osa, 80 prosenttia, on yksiöitä. Yksiöiden osuus on myös noussut, kun tarkastellaan Hoasin koko asuntokantaa: vuonna 2016 asunnoista 26 prosenttia oli yksiöitä, nyt luku on noussut 32 prosenttiin.

”Kun maailma on myllerryksessä, koti on opiskelijalle turvallinen kiinnekohta elämässä. Meidän asumisen ammattilaisten ja päättäjien on yhdessä varmistettava, että asumisratkaisut tukevat parhaalla mahdollisella tavalla opiskelijoiden hyvinvointia”, Tarhio muistuttaa.

Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Vastakaiku Hoasin toimeksiannosta keväällä 2022. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2482 opiskelijaa, joista Hoasilla asuvia 2323 ja muualla kuin Hoasilla asuvia 159 henkilöä.

Kuvia Hoasin uusista kohteista voi ladata täältä.

Lisätietoja:
Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Hoas
Puh. 0400 800 255
matti.tarhio@hoas.fi

Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti suorittaville opiskelijoille. Asuntoja Hoasilla on yli 10 000 ja asukkaita noin 18 000. www.hoas.fi