Tutkimus: Opiskelija kaipaa kodilta laatua – ränsistynyt opiskelijaluukku on enää pelkkä myytti

Kodista on tullut opiskelijalle enemmän kuin paikka, jossa käydään vain kääntymässä. Kun kotona opiskellaan ja vietetään enemmän aikaa, myös asunnon laadun merkitys kasvaa. Laatutasosta onkin muodostunut opiskelijoille aiempaa tärkeämpi kriteeri asuntoa valitessa.

Opiskelijat kiinnittävät asuntojen laatuun ja viihtyisyyteen entistä enemmän huomiota, ilmenee Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksen tuloksista. Laatu voi tarkoittaa eri ihmisille eri asioita, mutta useimmiten se liitetään muun muassa asunnon materiaalivalintoihin, kuntoon, valoisuuteen ja tilojen korkeuteen.

Kotikeskeisyyden ja etäopiskelun jatkuessa vain 10 prosenttia tutkimukseen vastanneista olisi valmiita säästämään asumisen kuluissa tinkimällä asunnon laadusta. Asunnon laadulla on merkitystä, sillä viihtyisä ja rauhallinen asunto voi auttaa opiskelijoita jaksamaan paremmin kriisien keskellä. Muun muassa THL:n ja Kelan vuonna 2021 toteuttaman KOTT-tutkimuksen mukaan opiskelijoiden hyvinvointi on ollut viime vuosina koetuksella. Myös opiskelijoiden erilaiset elämäntilanteet vaikuttavat asuntotarpeisiin.

”On hyvä muistaa, etteivät opiskelijat ole mikään homogeeninen ryhmä, vaan joukko erilaisia ihmisiä. Esimerkiksi perheellisellä tai alaa vaihtavalla opiskelijalla voi olla erilaiset asuntotarpeet kuin vaikkapa suoraan lukiosta tai ammattikoulusta korkeakouluun siirtyneellä. Hoas pyrkii ottamaan asuntotarjonnassaan mahdollisimman hyvin huomioon eri elämäntilanteissa olevien opiskelijoiden tarpeet”, Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio painottaa.

Tutkimukseen vastanneista 47 prosenttia on sitä mieltä, että houkuttelevin vaihtoehto säästää asumiskuluissa on asunnon jako tutun kämppiksen kanssa. Kun vielä vuonna 2020 yhteensä 57 prosenttia vastaajista oli valmiita säästämään asumalla miniyksiössä, nyt luku on tippunut 30 prosenttiin. Suosion laskuun saattaa vaikuttaa se, että koronan aikana asumisessa yleisestikin on alettu kaivata lisää neliöitä.

Opiskelija-asumisen laatu on parantunut viime vuosina

Vielä viime vuosikymmenellä Hoas sai asukastutkimuksissaan palautetta asuntojen laatupuutteista. Nyt tilanne on toinen, sillä Hoas on tehnyt viime vuosina paljon töitä asuntojensa laadun parantamiseksi.

”Mielikuva kuluneesta opiskelijaluukusta ei enää pidä paikkaansa. Hoas on ottanut suuren laatuloikan, ja se näkyy nyt hienosti asukkaidemme vastauksissa”, Tarhio kertoo.

Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksen vastausten mukaan Hoasin asunnot ovat nykyään jopa loistokunnossa. Vaikka Hoasilla asuvat pitävät asuntojen laatua ja kuntoa pääasiassa hyvänä, muualla kuin Hoasilla asuvien keskuudessa ennakkoluuloja on vielä paljon.

”Vaikka paljon kunnostusta ja muutoksia on tehty, vanhat mielikuvat istuvat edelleen tiukassa. Monen vanhemman ajatus opiskelija-asumisesta saattaa vaikkapa elää vielä 80–90-luvulla. Teemme kuitenkin jatkuvaa työtä sekä mielikuvien että asumisen laadun kehittämiseksi. Opiskelija ansaitsee kodin, joka tukee hänen tärkeää elämänvaihettaan”, Tarhio sanoo.

Nuorten asumisen trendit 2022 -tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö Vastakaiku Hoasin toimeksiannosta keväällä 2022. Tutkimukseen vastasi yhteensä 2482 opiskelijaa, joista Hoasilla asuvia 2323 ja muualla kuin Hoasilla asuvia 159 henkilöä.

Lisätietoja:
Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Hoas
Puh. 0400 800 255
matti.tarhio@hoas.fi

Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti suorittaville opiskelijoille. Asuntoja Hoasilla on yli 10 000 ja asukkaita noin 18 000. www.hoas.fi