Tutkimus: Kaupunginosien kannattaisi houkutella opiskelijoita, sillä 71 % heistä voisi jäädä asumaan samalle alueelle myös opiskelujen jälkeen

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin teettämän tutkimuksen mukaan yli puolet opiskelijoista olisi halukkaita jäämään jatkossakin asumaan opiskelukaupunginosaansa. Koulututut tulevaisuuden asukkaat rikastuttavat asuinalueitaan ja parantavat niiden vetovoimaisuutta jo opiskeluaikanaan.

”Vaikka usein kuulee sanottavan, että opiskelijat tietävät kuluja kaupungille, kannattaisi opiskelijat nähdä pikemminkin investointina tulevaisuuteen. Kaupunkien tulisikin miettiä opiskelijoita tulevina asukkaina ja veronmaksajina, ei kulueränä”, sanoo Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio.

Tutkimukseen vastanneista opiskelijoista 71 prosenttia kertoi, että voi kuvitella asuvansa nykyisellä asuinalueellaan myös opiskelujen jälkeen. Asuinpaikan valintaan vaikuttavat oppilaitoksen ja asunnon välinen etäisyys, alueen palvelutarjonta sekä hyvät kulkuyhteydet. Opiskelijoille tarjotaankin nyt koteja keskeisillä sijainneilla.

”Olemme keskittyneet rakentamaan uusia opiskelijataloja hyvien liikenneyhteyksien varrelle ja hyville sijainneille. Opiskelijat kuuluvat monien kaupunkien peruskalustoon, eikä heitä pidä enää ajaa kaupunkien laitamille

Helsingissä opiskelijoiden painopiste työntyy Itä-Helsinkiin Metropolian Myllypuron kampuksen ja Hoasin uusien opiskelijatalojen myötä. Hoas raken.nutti Siilitien Kettutielle uuden opiskelijatalon ja konvertoi Rastilassa vanhan toimistotalon opiskelija-asunnoiksi.

”Opiskelijat tuovat Itä-Helsinkiin nuorekkuutta, uutta virtaa sekä jatkuvuutta. Itä-Helsingistä voi hyvin tulla uusi trendialue, kun koulutetut nuoret aikuiset ottavat alueen kodikseen”, ennustaa Tarhio.

Hoasin asiakastutkimus toteutettiin helmi-maaliskuun aikana 2020 sähköisenä kyselynä ja laadullisina puhelinhaastatteluina. Vastaajat koostuivat Hoasin nykyasukkaista, pääkaupunkiseudun opiskelijoista, jotka eivät asu Hoasilla sekä pääkaupunkiseudun lukiolaisista. Sähköisen kyselyn tulosten pohjalta laadittiin kyselylomake laadullisia puhelinhaastatteluja varten, joka toteutettiin kahdelle sadalle nykyasukkaalle.

Lisätietoja
Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Hoas
p. 0400 800 255
matti.tarhio@hoas.fi

Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti suorittaville opiskelijoille. Asuntoja Hoasilla on tällä hetkellä yli 9 800 kpl ja asukkaita noin 19 000. www.hoas.fi