Naisverkostot tasa-arvoistavat miesvaltaisia toimialoja – koodausuralle naisia rohkaisevat esikuvat ja vertaistuki

Ohjelmistoala oli pitkään erittäin miesvoittoinen toimiala. Nyt tilanne on muuttumassa, ja esimerkiksi koulutusyritys AW Academyn koodauskurssien osallistujista jo noin puolet on naisia. Naisverkostot ovat edistäneet naisten tasa-arvoa softa-alalla. Rohkaisevat esikuvat, vertaistuki ja avoimuuden lisääntyminen työpaikoilla auttavat naisia mukaan IT-alalle.

Sukupuolten tasa-arvoa edistäviä naisverkostoja on syntynyt Suomessa viime vuosina esimerkiksi toimialojen ympärille. Ohjelmistoalalla suureen suosioon noussut Mimmit koodaa -naisverkosto pyrkii lisäämään naisten softaymmärrystä ja rohkaisemaan naisia mukaan ohjelmistoalalle, joka oli pitkään hyvin miesvoittoinen.

Mimmit koodaa -ohjelman toiminnanjohtaja Milja Köpsi kertoo, että naiset kokevat saavansa miehiä enemmän hyötyä verkostoista, etenkin sukupuolittuneimmilla toimialoilla.

”Mimmit koodaa -tapahtumat ovat edistäneet naisten tasa-arvoa ohjelmistoalalla: naiset ovat saaneet esikuvia ja vertaistukea, jonka avulla he voivat peilata omaa osaamistaan, kykyjään ja mahdollisia reittejä koodariksi. Yhteisöillä on korvaamaton merkitys, jotta jaksaa painaa eteenpäin eikä tarvitse ajatella, että olisi tilanteessa yksin”, Köpsi kertoo.

Koodaamiseen keskittyneissä naisverkostoissa muun muassa ratkotaan yhdessä opiskeluun liittyviä pulmia, annetaan vinkkejä työelämään ja jaetaan tietoa toimialan työtehtävistä ja osaamistarpeista.
”Ja jaetaan innostumista ja onnistumisen iloa muille”, Köpsi jatkaa.

Hän on huomannut, että naisten koodausinnostus on nykyään paljon näkyvämpää kuin aiemmin. Muutosta on osittain ajanut myös naisverkosto.

”Meillä on monta tarinaa siitä, miten mimmit ovat siirtyneet ohjelmistotaloihin tai esimerkiksi alkaneet opiskella koodausalaa. Ohjelman työpajojen avulla naiset saavat kevyen potkun alalle ja pääsevät kokeilemaan koodausta. Niissä hetkissä naiset voivat saada sen oivalluksen, että pystyn tähän ja ympärilläni on ihmisiä, jotka auttavat uudella uralla eteenpäin”, Köpsi sanoo.

Sairaanhoitajasta IT-konsultiksi: miesvoittoiset alat avoimempia kuin ennen

Sairaanhoitajasta IT-konsultiksi hypännyt Annukka Puotiniemi teki urakäännöksen pari vuotta sitten. Hän innostui koodauksesta mielekkään työn sisällön ja hyvien työnäkymien vuoksi. Kun Puotiniemen ammatti vaihtui, hän siirtyi samalla vahvasti naisvaltaiselta hoitoalalta miesvaltaiselle IT-alalle.

”Ammatinvaihto sujui luontevasti. En ole kokenut minkäänlaista vastarintaa tai epäluuloja sen vuoksi, että olen naisena hakeutunut IT-alalle. Koodauskurssimme luokalla sukupuolirajat hälvenivät, ja olimme kaikki samaa porukkaa”, Puotiniemi sanoo.

Hän uskoo, että miesvoittoiset alat ovat nykyään aiempaa vastaanottavaisempia ja avoimempia, niin sukupuoleen kuin muihinkin erilaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

”Kyse ei ole pelkästään työelämän muutoksesta, vaan yhteiskunnallisesta muutoksesta”, Puotiniemi sanoo.
Kun hän aloitti työnsä IT-konsulttina metalliteollisuuden yrityksessä viime vuonna, oli naisten lukumäärä noin 50 ihmisen tuotantokehitysosastolta kaksi. Nyt naisia on osastolla neljä.
Puotiniemi uskoo, että naisten määrä kasvaa tulevaisuudessa ohjelmistoalan lisäksi muillakin miesvoittoisilla aloilla, kuten tekniikan toimialalla.

”Ammateista on tärkeää tehdä mahdollisia naisille: tarvitaan julkista puhetta, tapahtumien järjestämistä naisille ja heidän rohkaisemistaan aloille, jonne he eivät ilman rohkaisua välttämättä lähtisi”, Puotiniemi sanoo.

Koulutusyritys AW Academylla noin puolet koodareista naisia

Naisten kasvanut innostus koodaamiseen näkyy myös koodareita kouluttavissa yrityksissä. Esimerkiksi AW Academylla noin puolet koodauskurssien osallistujista on naisia.

”AW Academysta on kahden ensimmäisen toimintavuoden aikana valmistunut 276 uutta osaajaa, joista naisia on yhteensä 127. Koodausalalla alle viidesosa on naisia, joten jokainen AW Academyn kurssi vie toimialaa lähemmäs tasa-arvoa”, AW Academyn toimitusjohtaja Jukka Pulkkinen sanoo.

W Academy tavoittelee koodausalan tasa-arvoistamista jatkossakin.

”AW Academy panostaa sidosryhmäyhteistyöhön, joka tukee naisten tasa-arvoa alalla. Olemme myös mukana keskusteluissa aiheesta ja tuomme esille tarinoita, jotka poistavat koodauksesta sitä mystiikkaa, että koodaus olisi vain miesten uravaihtoehto. Kun taustan tai sukupuolen sijaan motivaatio ratkaisee, kenellä tahansa on mahdollisuus vaihtaa uransa koodariksi”, Pulkkinen sanoo.

Julkaisuvapaita kuvia medialle >>

Lisätietoja:

Jukka Pulkkinen
toimitusjohtaja, AW Academy
puh. 050 447 2747
jukka.pulkkinen@academy.fi

Milja Köpsi
toiminnanjohtaja, Mimmit koodaa
puh. 040 152 5154
milja@mimmitkoodaa.fi

Annukka Puotiniemi
IT-konsultti, Rocla
puh. 045 105 9141
annukka.puotiniemi@gmail.com

AW Academy
AW Academy kouluttaa ja työllistää osaajia uusiin tehtäviin toimialoilla, joilla on osaamispula. Yritys tarjoaa kiihdytettyyn oppimismalliin perustuvia 12 viikon intensiivikoulutuksia. Koulutukset toteutetaan kysyttyjen teknologioiden ympärille, tai ne voidaan myös räätälöidä suoraan asiakasyritysten tarpeisiin. AW Academy on Academic Workin sisaryritys ja osa AW Academy Groupia. AW Academy aloitti toimintansa Ruotsissa vuonna 2015, Suomessa vuonna 2017 ja toimii lisäksi Saksassa ja Norjassa. AW Academy on kouluttanut toimintamaissaan yli 1 500 ihmistä uudelle uralle. www.awacademy.fi