Opiskelijoiden kolme tärkeintä asumisen rahoituskeinoa ovat tuet, työ ja opintolaina

Asumistuki, palkkatyö ja opintolaina ovat opiskelijoiden tärkeimmät tavat rahoittaa asumistaan, selviää Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin teettämästä tutkimuksesta. Opiskelijoiden tukijärjestelmä on ollut olemassa jo 50 vuotta.

Opiskeluajan suurimpia kysymyksiä on asumisen rahoittaminen. Vaikka opiskelija-asunnossa asuminen on edullisempaa kuin yksityisessä, suuri osa opiskelijan kuukaudessa saamasta rahasta menee asumisen kustannuksiin.

Hoasin alkuvuonna teettämän tutkimuksen mukaan opiskelija-ajan asumista rahoitti asumistuella 53 prosenttia vastaajista. Osittain palkkatyöllä asumista rahoitti 39 prosenttia ja opintolainalla 35 prosenttia vastaajista.

”Opiskelija-asunnot ovat suositumpia kuin yksityiset vuokra-asunnot, sillä ne ovat noin 35 prosenttia markkinahintaisia asuntoja edullisempia. Asumisen hinta on merkityksellisin asia”, kertoo Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio.

Opiskelija-asunnoista käydään pääkaupunkiseudulla kovaa kilpailua. Edullisuus, hyvä sijainti ja hyvät liikenneyhteydet nostavat opiskelija-asunnon kysyntää.

”Yksiö on kestosuosikki, mutta soluasumisessa asumisen kustannukset jakautuvat. Kun asukkaan ei tarvitse maksaa koko vuokraa itse, rahaa jää käteen asumismenojen jälkeen enemmän”, Tarhio sanoo.

Opintotuella ja opiskelijoiden asumistuella on suuri merkitys Suomessa

Opintotuki otettiin käyttöön vuonna 1969 ¬– samana vuonna perustettiin myös Hoas. Aluksi opintotukeen ei sisältynyt erillistä asumisen tukea, ja vain perheelliset opiskelijat saattoivat saada asumistukea. Suomessa vuokralla asuville maksettu opintotuen asumislisä oli käytössä vuosina 1977–2017. Nykyään opiskelijat ovat yleisen asumistuen piirissä.

”Opintotuella ja opiskelijoiden asumisen tuella on ollut ja on valtavan suuri merkitys koulutusmahdollisuuksien tasa-arvolle ja siten suomalaisen hyvinvointivaltion kehitykselle. Opiskelija-asuntojen tukeminen on myös ollut tärkeää asumisen kalleuden vuoksi”, kertoo Kelan opintotukiryhmän vastaava suunnittelija Ilpo Lahtinen.

Hoasin teettämään kyselyyn vastasi yhteensä 1 002 vastaajaa, joista asumisen rahoittamista koskevaan kysymykseen vastasi 922 tällä hetkellä tai aiemmin opiskellutta vastaajaa.

Lisätietoja:
Matti Tarhio, toimitusjohtaja
p. 0400 800 255
matti.tarhio@hoas.fi

Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti suorittaville opiskelijoille. Asuntoja Hoasilla on tällä hetkellä yli 9 700 kpl ja asukkaita noin 19 000. www.hoas.fi