Virolainen Operail aloittaa rautatiekuljetukset Suomessa

Kansainvälinen logistiikka- ja kuljetusalan yhtiö Operail on perustanut tytäryhtiön Suomeen ja sijoittaa 50 miljoonaa euroa rautatiekuljetusten aloittamiseen Suomessa.

Operail-konsernin johtoryhmän jäsenen Paul Lukan mukaan yhtiölle on elintärkeää uusien palveluiden, tuotteiden ja markkinoiden löytäminen.

”Olemme jo monipuolistaneet palveluita ja markkinoita viime vuosien aikana. Uudet liiketoiminnat ovat parantaneet konsernin tuloksia ja jatkamme kasvu-uralla myös lähivuosina. Suomeen laajentuminen on osa yhtiön pitkän aikavälin strategiaa.”

Lukan mukaan yhtiö on valmistellut Suomen markkinoille tuloa vuoden ajan.

”Ensimmäisessä vaiheessa sijoitamme Suomen markkinoille tuloon lähes 50 miljoonaa euroa kaluston hankintaan ja rautatieyhtiön rakenteen luomiseen.”

Suomen toimintojen johtajaksi on nimitetty 01.09.2019 alkaen Ilkka Seppänen, jolla on pitkäaikainen kokemus rautatielogistiikasta. Pitkän uransa aikana Seppänen on johtanut muun muassa myyntiä, palvelutuotantoa ja turvallisuutta sekä ollut VR Transpointin johtoryhmän jäsen. Hän näkee suurta hyötyä Operail-konsernin laajapohjaisessa kokemuksessa ja investointikyvyssä. Operail Finland Oy tuottaa lisäarvoa asiakkaille tarjoamalla laadukasta ja luotettavaa palvelua.

”Olemme saaneet erittäin myönteisen vastaanoton suomalaisilta asiakkailtamme ja eri sidosryhmiltämme. Uutta vaihtoehtoa pidetään markkinoilla tervetulleena, ja sen uskotaan vaikuttavan myönteisesti koko alan kilpailukykyyn”, Seppänen sanoo.

Seppäsen mukaan yrityksen toiminnan käynnistäminen on edennyt suunnitellusti.

”Veturit on tilattu, ja parhaillaan teemme työtä tarvittavien viranomaislupien saamiseksi.”

Operail on kansainvälinen rautatie- ja kuljetusalan yhtiö, jonka pääasialliset liiketoiminta-alueet ovat rautatiekuljetukset, vaunujen vuokraus ja rautatiekaluston kunnossapito- ja valmistus. Operailin tavarakuljetukset olivat vuonna 2018 13,4 milj. tonnia. Konsernin omistuksessa on yli 3500 vaunua, joista lähes 2 200 on vuokrattu kansainvälisille asiakkaille. Operailin Tapan varikolla rakennetaan moderneja C-30M-vetureita sekä yhtiön omaan käyttöön että vientiin. Konsernin liikevaihto oli vuonna 2018 72,7 milj. euroa ja käyttökate 15,7 milj. euroa, Operailin viime tilikauden voitto oli 9,2 milj. euroa. Konsernin palveluksessa on yli 700 työntekijää.

Lisätiedot:

Ilkka Seppänen, toimitusjohtaja, Operail Finland Oy, ilkka.seppanen@operail.com, +358 40 862 1600

Paul Lukka, johtoryhmän jäsen, AS Operail, paul.lukka@operail.com, +372 5305 7890

Priit Raamat, viestintäjohtaja, AS Operail, priit.raamat@operail.com, +372 5557 9956