Painehaavojen kustannukset karkaavat käsistä – painetta tasaavat patjat vähentävät sairastumisriskiä

Suomessa arvioidaan esiintyvän vuosittain 55 000–80 000 painehaavaa. Suurimmat riskiryhmät ovat pitkään vuoteessa hoidettavana olevat potilaat, kuten pitkäaikaishoidon potilaat sekä akuutisti sairastuneet vuodeosastojen potilaat. Heistä noin joka kymmenes saa yhden tai useamman painehaavan.

Painehaavat, eli makuuhaavat ovat Suomelle suuri kustannus. Yksi painehaavan saanut potilas aiheuttaa keskimäärin vähintään 5 500 euron lisäkustannukset terveydenhuollolle.

”Kun puhutaan syvästä, oikein vaikeasta painehaavasta, joka vaatii leikkausta, kustannus voi olla jopa 100 000 euroa”, haavanhoidon asiantuntija Salla Seppänen kertoo.

Maailmalla luvut ovat vielä suuremmat. OECD arvioi painehaavojen aiheuttavan kolmanneksi eniten kustannuksia kaikista potilasvahingoista.

”Kansainvälisiin arvioihin perustuen painehaavojen vuosittaiset kustannukset nousevat Suomessa jo 500 miljoonaan euroon, mikä on erittäin suuri kustannus”, Seppänen sanoo.

Painehaavat lisäävät potilaskuolleisuutta

Painehaavat syntyvät ihoon kohdistuvasta paineesta, ihon venymisestä, kitkasta tai hankauksesta.

”Paine johtuu yleensä istuin- ja makuualustan tai liikkumisen apuvälineen aiheuttamasta kosketuksesta iholle sellaisella kehon alueella, jossa on luinen uloke. Tällaisia paikkoja ovat esimerkiksi lonkat, kantapäät, ristiselkä ja istuinluut: yleensä 75 prosenttia painehaavoista esiintyy näissä paikoissa”, Seppänen sanoo.

Tutkimusten mukaan painehaavat lisäävät potilaskuolleisuutta 2,4-kertaisesti. Jopa yli 90 prosenttia painehaavoista olisi mahdollista estää.

Painehaava on tärkeää tunnistaa nopeasti: jo sen lievimmässä vaiheessa, kun iholla on punoitusta, joka ei häviä noin puolessa tunnissa siitä, kun potilaan asentoa on muutettu niin, että painetta ei kohdistu kehon punoittavaan kohtaan. Tärkeää on välittömästi aloittaa ehkäisevät toimenpiteet ja huomioida potilaan asentohoito, makuualusta, ravitsemus ja ihonhoito.

”Painehaavojen hoito on kehittynyt erittäin paljon, sillä haavanhoito on mennyt niin paljon eteenpäin ja meillä on myös käytössä nykyään enemmän teknologiaa ja laitteita. Suomessa on laadittu painehaavojen ehkäisyyn ja hoitoon erittäin hyvä hoitosuositus. Kaikkein tärkeintä on tehdä riskinarviointi potilaille, jotta riskipotilaat tunnistetaan ja painehaavan synty voidaan ehkäistä”, Seppänen sanoo.

Painehaavapatjasta apua vaikeaan ongelmaan

Jos potilaalla todetaan painehaavariski, oikea makuualusta on ensisijaisen tärkeä apuväline hoidossa.
Painetta jakava patja vähentää ja voi poistaa paineen kokonaan. Esimerkiksi Turun yliopistollisessa keskussairaalassa painehaavapatjoista on saatu hyviä tuloksia: painehaavapatjan käyttöönoton jälkeen tehohoito-osaston painehaavat ovat vähentyneet 4,8 prosenttiin, kun keskimäärin painehaavojen ilmaantuvuus teho-osastoilla on yli 14 prosenttia.

Teho-osaston hoidettavien lisäksi pitkäaikaista hoivaa saavat vanhukset ovat erittäin suuressa riskissä saada painehaavoja. Helsingin Seniorisäätiössä tehtiin kymmenen vuotta sitten päätös vaihtaa kaikki hoivakotien patjat painetta tasaaviin patjoihin.

”Seurannan perusteella painehaavojen esiintyminen on vähentynyt. Uusia painehaavoja ilmenee nykyään vain alle kahdelle prosentille asukkaista”, Helsingin Seniorisäätiön fysioterapeutti Anne Vuorisalo kertoo.

Suomalainen Avainlippu-yritys MediMattress Oy on valmistanut tieteelliseen näyttöön perustuvia, painehaavoja ennaltaehkäiseviä ja hoitavia patjoja jo usean vuosikymmenen ajan. MediMattressin toimitusjohtaja Hannu Saarinen kertoo, että tieteelliseen näyttöön perustuvien hankintapäätösten avulla terveydenhuollossa voidaan välttää investointivirheet ja pitää kiinni hyvästä potilasturvallisuudesta.

”Esimerkiksi Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUSin strategiassa painehaavojen vähentäminen on nostettu yhdeksi hoidon laadun mittareista. Jos vastaavia linjauksia tehdään lisää, nousevat tieteelliseen näyttöön perustuvien apuvälineiden, kuten painehaavapatjojen, hankkiminen ajankohtaiseksi kaikkialla Suomessa”, Saarinen sanoo.

MediMattress Oy
Hannu Saarinen
toimitusjohtaja
p. 0306 40 40 40
hannu.saarinen@carital.com

MediMattress Oy kehittää ja valmistaa potilasturvallisia lääkintälaitteita vaikuttavaan painehaavojen hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. MediMattress Oy on kotimaisen Carital Oy:n tytäryhtiö. Carital-ryhmä on Suomessa ja kansainvälisillä markkinoilla toimiva lääkintälaitteita valmistava konserni, jonka menestys perustuu useisiin itse kehitettyihin tuotteisiin ja teknologioihin. Carital-konsernin liikevaihto on noin viisi miljoonaa euroa.