HUS:n entinen toimitusjohtaja Juha Tuominen 9Livesin hallitukseen

Tulevaisuudessa yhä useampi sote-käynti tehdään koti- tai digipalveluna. Vahvistaakseen ymmärrystään terveydenhuollon muuttuvasta toimintaympäristöstä 9Lives Group on nimittänyt Juha Tuomisen hallituksensa jäseneksi. Yksityiset toimijat kehittävät asiakaslähtöisyydellään terveydenhuoltoa.

Uudenlaiset terveydenhuollon palvelut korostuvat tulevaisuudessa. Kustannuspaineet julkisella puolella kasvavat, eikä joka paikassa välttämättä pystytä pitämään yllä kiinteitä palvelupisteitä. HUS:n entinen toimitusjohtaja Juha Tuominen tulee 9Livesin hallitukseen, sillä hän jakaa 9Livesin vision siitä, että liikkuvat hoitajakeskeiset palvelut ovat tulevaisuudessa keskeisessä asemassa – niin taloudellisesti kuin yhteiskunnan ja ihmistenkin hyvinvoinnin kannalta.

”9Lives toimii julkisen terveydenhuollon yhteistyökumppanina, joka tuo erikoisosaamista vaativat hoitajalähtöiset palvelut lähemmäs potilasta ja kehittää asiakaslähtöisyyttä. Siten säästetään rahaa samalla kun palvelun tehokkuus ja laatu paranevat”, Tuominen sanoo.

Kotiin vietävien palveluiden merkitys on kasvussa, kun väestö ikääntyy, ja lähtökohtana edelleen on, että kotona asumista pyritään tukemaan mahdollisimman pitkään. ”Liikkuvat hoitajapalvelut mahdollistavat yksilöllisempiä palveluita potilaan tarpeiden mukaan”, kertoo Markus Ulfstedt, 9Lives Groupin toimitusjohtaja.

9Lives Group on suomalaisomisteinen yksityinen sosiaali- ja terveyspalveluita tarjoava yritys, joka on liikkuvien hoitajakeskeisten palvelujen erikoisosaaja. Palveluvalikoimaan kuuluvat ensihoitopalvelut, kiireettömät potilassiirrot, kotiin vietävät palvelut ja hengityshalvauspotilaiden hoito sekä koronatestaus.

”9Lives ei ole lääkäritalo, vaan työllistää hoitoalan huippuammattilaisia. Haluamme tarjota sellaiset työolosuhteet hoitoalan ammattilaisille, että työntekijöitä riittää tulevaisuudessakin”, Ulfstedt painottaa.

Lisätietoja:
Markus Ulfstedt
Toimitusjohtaja, 9Lives Group
+358 40 5015578
markus.ulfstedt@9lives.fi