CHEP sai Top Employer 2022 -sertifioinnin Euroopassa

Logistiikkayhtiö CHEP on saanut Top Employer -sertifioinnin Euroopassa jo viidentenä vuonna peräkkäin. Arvostetun sertifikaatin myöntää Top Employers Institute (TEI) yrityksille, jotka pystyvät tarjoamaan erityisen hyvät työolosuhteet työntekijöilleen.

”Kun katsotaan taaksepäin tätä haastavaa vuotta, joka edellisen vuoden tapaan on vaikuttanut organisaatioihin koko maailmassa, CHEP on jatkanut näyttöjään siitä, että sille hyvä henkilöstötoiminta on työpaikoilla etusijalla”, sanoo Top Employers Instituten toimitusjohtaja David Plink. ”Kuluneena vuonna he jatkoivat haasteiden kohtaamista laajemmassa työmaailmassa ja pyrkivät määrätietoisella tavalla vaikuttamaan positiivisesti työntekijöidensä elämään. Olemme iloisia voidessamme nyt juhlistaa ja onnitella organisaatiota, jotka on sertifioitu tämän vuoden Top Employers -työnantajiksi Euroopassa.”

Top Employers -sertifiointi perustuu henkilöstötoimintojen arviointiin. Arviointi kattaa kuusi henkilöstöhallinnon aluetta, jotka jakautuvat 20 aihepiiriin. Tarkastelun kohteena ovat muun muassa henkilöstöstrategia, työympäristö, kykyjen etsintä, oppiminen, hyvinvointi sekä työyhteisön monimuotoisuus ja työntekijöiden osallistaminen. TEI antaa tunnustusta vain erittäin tiukat vaatimukset täyttäville organisaatioille.

CHEPillä työolosuhteet ja henkilöstötoiminnot kuuluivat vuoden 2025 kestävyystavoitteiden työpaikkamyönteisyyden osa-alueeseen. Yhtiö on panostanut erityisesti työntekijöiden osallistamiseen ja työyhteisön monimuotoisuuteen. ”Työpaikkamyönteisyys tarkoittaa työympäristöä, joka tarjoaa työntekijöillemme mielekästä työtä ja edistää myönteistä yhteiskuntaa”, sanoo CHEP Euroopan henkilöstöasioista vastaava Piers Hollier. “Hyvin johdettu, turvallinen, monimuotoinen ja osallistuva työvoima on suoraan yhteydessä asiakastyytyväisyyteen, kykyjen houkutteluun ja säilyttämiseen sekä parempiin taloudellisiin tuloksiin. Uskomme, että aidosti osallistava ympäristö tukee innovointia, kasvua ja ketteryyttä.”

Vuonna 2021 CHEP kasvatti naisten osuutta johtotehtävissä 36 prosenttiin Euroopassa ja 32 prosenttiin maailmanlaajuisesti. Yhtiö pyrkii saavuttamaan 40 prosentin naisedustuksen johtotehtävissä ja kaksinkertaistamaan naisten määrän tuotantolaitoksissaan vuoteen 2025 mennessä. Tavoitteena on sijoittua ylimpään 20 prosenttiin osallistavien työnantajien joukossa. CHEP on myös aktiivisesti mukana LEAD-verkostossa, joka pyrkii edistämään sukupuolten välistä tasa-arvoa vähittäiskaupan, päivittäistavaroiden ja toimitusketjujen aloilla.

Euroopan lisäksi CHEP on saavuttanut Top Employer -tunnustuksen Afrikassa, Latinalaisessa Amerikassa ja yhteensä 21 maassa maailmanlaajuisesti.

Tietoa Top Employers Institutesta
Top Employers Institute on maailmanlaajuinen henkilöstötoimintojen hyvien käytäntöjen asiantuntija. Pyrimme edistämään näitä käytäntöjä työelämän parantamiseksi. Top Employers Instituten sertifiointiohjelmaan osallistuvat yritykset voivat saada validoinnin, sertifioinnin ja tunnustuksen toiminnalleen hyvänä työnantajana. 30 vuotta sitten perustettu Top Employers Institute on sertifioinut yli 1 600 organisaatiota 120 maassa tai alueella. Sertifioidut Top Employer -työnantajat vaikuttavat positiivisesti yli 7 miljoonan työntekijän elämään maailmanlaajuisesti.

Tietoa CHEPistä
CHEP auttaa kuljettamaan enemmän tavaraa useammille ihmisille ja useampiin paikkoihin kuin mikään muu organisaatio maailmassa. Sen kuormalavat, laatikot ja kontit muodostavat globaalin toimitusketjun näkymättömän selkärangan. Maailman suurimmat tuotemerkit luottavat CHEPin apuun kuljettaakseen tavaransa tehokkaammin, vastuullisemmin ja turvallisemmin. Jakamistalouden edelläkävijänä CHEP on luonut yhden maailman vastuullisimmista logistiikkayrityksistä, jonka toiminta perustuu alustojen jakamiseen ja uudelleenkäyttöön, eli niin sanottuun poolaukseen. CHEP palvelee ensisijaisesti nopeasti liikkuvien kulutustarvikkeiden (esim. kuivat elintarvikkeet, einekset sekä terveys- ja hygieniatuotteet), tuoretuotteiden, virkistysjuomien sekä vähittäis- ja yleistuotteiden aloja. CHEPin palveluksessa on noin 11 500 työntekijää ja yritys uskoo monimuotoisuuden, osallisuuden ja tiimityön kautta toteutuvaan kollektiivisen älykkyyden voimaan. CHEP omistaa noin 345 miljoonaa lavaa, laatikkoa ja konttia. Yli 750 palvelukeskuksen verkoston avulla se tukee yli 500 000 asiakaspalvelupistettä sellaisille globaaleille tuotemerkeille kuten Procter & Gamble, Sysco ja Nestlé. CHEP, joka on osa Brambles Groupia, toimii noin 60 maassa, ja sen toiminta on laajinta Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa.

Lisätietoja CHEPistä on myös osoitteessa www.chep.com.
Lisätietoja Brambles-yhtymästä on osoitteessa www.brambles.com.

Lehdistön yhteyshenkilö:
Manuela García
Manager, External Communications
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
Brambles Limited
Matkapuhelin: +34 696 114 696
manuela.garcia@brambles.com