Aberdeen Standard Investmentsiltä uusi eurooppalainen kiinteistörahasto

Helsinki 14.11.2019 – Aberdeen Standard Investments on lanseerannut uuden avoimen kiinteistörahaston, European Long Income Real Estate Fund, joka tavoittelee vakaata pitkän aikavälin tuottoa. Ensimmäisessä vaiheessa rahasto keräsi sijoituksia yhteensä yli 100 miljoonaa euroa kuudelta kansainväliseltä sijoittajalta. Rahaston odotetaan kasvavan merkittävästi ajan myötä.

Rahasto pyrkii tarjoamaan tasaista tuottoa vaihtoehtoisia sijoitustuotteita etsiville institutionaalisille sijoittajille, kun korko- ja joukkovelkakirjalainojen tuotot ovat historiallisesti matalalla tasolla. Britannian markkinoilla on toiminut vastaavaa sijoitusstrategiaa noudattava rahasto, jonka hallinnoitavat varat ovat liki kolme miljardia euroa.

Rahaston tavoitteena on tarjota pitkäaikaista inflaatiolta suojattua kassavirtatuottoa sekä perinteisiä kiinteistörahastoja vakaampaa arvonkehitystä. Rahasto sijoittaa kiinteistöihin, joissa on pitkät ​​vuokrasopimukset. Vuokralaisten luotettavuuden arviointi on ratkaisevan tärkeää sijoituspäätöksiä tehtäessä.

Tavoitteena on rakentaa monipuolinen salkku suorista kiinteistösijoituksista, jotka sijaitsevat tärkeimmillä Länsi-Euroopan markkinoilla kuten Saksassa, Ranskassa, Benelux-maissa ja Pohjoismaissa. Rahasto ei sijoita Britanniaan.

Rahastoa hallinnoi Tanskasta toimiva Troels Andersen tukenaan Eeva Saravuo Suomesta ja Sabine Dost Saksasta. Lisäksi rahastotiimillä on käytettävissään Aberdeen Standard Investmentsin kymmenessä eri Euroopan maassa toimiva kiinteistötiimi.

Lisätietoja:

Eeva Saravuo
Fund Manager
Aberdeen Asset Management Finland Oy
Puh. 050 400 2333

eeva.saravuo (at) aberdeenstandard.com
aberdeenstandard.com

Aberdeen Standard Investments lyhyesti

Aberdeen Standard Investments on yksi Euroopan suurimpia aktiivisia varainhoitajia. Hallinnoitavat varat ovat yhteensä yli 600 miljardia euroa (06/2019). Palvelemme asiakkaitamme yli 40 toimipisteessä ympäri maailman. Suomesta käsin hallinnoimme kiinteistörahastoja, joiden sijoittajat ovat pääsääntöisesti institutionaalisia sijoittajia. Rahastojemme omistamissa kiinteistöissä toimii vuokralaisina laaja joukko kotimaisia ja kansainvälisiä yrityksiä.

Aberdeen Standard Investments on Aberdeen Asset Management Ltd:n ja Standard Life Investments Ltd:n yhteisesti omistama brändi.  https://www.aberdeenstandard.com/