Uusia yrittäjiä vaivaa markkinointiosaamisen puute – markkinointi on avain menestykseen yritystoiminnan alusta lähtien

Uusien yrittäjien tulisi panostaa markkinointiin, sanoo Uusyrityskeskusten toimitusjohtaja Susanna Kallama. Satunnaiset sosiaalisen median päivitykset eivät kuitenkaan riitä, vaan pohjalle tarvitaan markkinointisuunnitelma. Tutkimuksen mukaan valtaosa suomalaisyrityksistä ei osaa mitata markkinointia.

Uusia yrityksiä on perustettu vuosi vuodelta enemmän, minkä lisäksi kevytyrittäjyys on kasvussa. Aloittelevia yrittäjiä opastavissa Uusyrityskeskuksissa on huomattu, että monesti uusien yrittäjien markkinointiosaaminen kaipaa vahvistusta.

”On jo sääntö, ettei kirjanpitoa hoideta itse, vaan se ulkoistetaan tilitoimistolle. Aloittelevan yrittäjän tulisi hankkia apua myös markkinointiin, sillä se on erityisosaamista vaativa liiketoiminnan osa. Myymistä painotetaan, mutta jotta päästäisiin myymään, täytyy tuotetta tai palvelua ensin markkinoida”, Uusyrityskeskusten toimitusjohtaja Susanna Kallama sanoo.

Ympäri Suomea sijaitsevien Uusyrityskeskusten yritysneuvojat auttoivat viime vuonna noin 16 000:ta asiakasta, joista suunnilleen puolet päätti perustaa yrityksen. Lisäksi osa aloitti kevytyrittäjänä. Kallaman mukaan uusien yrittäjien keskuudessa saatetaan ymmärtää sosiaaliseen mediaan panostamisen tärkeys. Pelkkä somepäivitysten tekeminen ei kuitenkaan riitä, vaan markkinointia tulisi suunnitella strategisemmin.

”Digitaalinen näkyvyys on uudelle yritykselle välttämättömyys. Verkkoon tarvitaan kuitenkin suunnitelma siitä, mitä ollaan tekemässä ja millä tyylillä. Tähän kannattaa hankkia apua, sillä vaikka markkinoinnin perusajattelu ei ole mullistunut, välineet ja kanavat muuttuvat jatkuvasti. Markkinointiin tulee myös laittaa rahaa, ja alan ammattilaiset osaavat parhaiten opastaa siinä, mihin on syytä sijoittaa”, Kallama sanoo.

Markkinointi vaatii suunnitelmallisuutta mutta myös rohkeutta kokeilla

Heti yrityksen alkutaipaleella markkinointiin sijoitettu raha tuo myyntiä ja kauppaa parhaimmillaan nopeastikin. Suomalaisyritykset kuitenkin kokevat, että markkinointi on hankalaa ottaa haltuun. Moni ei tiedä, mistä aloittaisi, jotta tukisi oman yrityksen tavoitteita parhaiten. Myös markkinoinnin mittaaminen koetaan haastavaksi. Asia selviää Fonectan teettämästä ja yritysten markkinointipäättäjille suunnatusta kyselystä.

”Uuden yrittäjän voi olla vaikea vakuuttaa itselleen, että markkinointiin kannattaa satsata. Se on harmillista, sillä markkinoinnilla on keskeinen rooli yrityksen menestymisessä alusta lähtien. On hyvä suunnitella tavoitteet ja valita oikeat markkinoinnin toimenpiteet sen mukaan”, Fonectan markkinoinnin ja viestinnän vetäjä Sanna Salo sanoo.

Kyselyyn vastanneista 44 prosenttia oli sitä mieltä, ettei omassa yrityksessä ole tarpeeksi ymmärrystä digitaalisesta markkinoinnista. Tällöin kumppanin käyttäminen myös markkinoinnissa on järkevää.

”Olemme havainneet, että eniten asiakkaamme kaipaavat markkinoinnin selkiyttäjää – kumppania, joka osaa selittää markkinoinnin eri termit auki ja mikä vielä tärkeämpää, tehdä markkinoinnin tuloksista ymmärrettäviä ja läpinäkyviä. Yrittäjät haluavat ymmärtää, mitä markkinointiin laitetut eurot tuottavat ja mikä olisi juuri heidän tilanteeseensa sopiva ratkaisu”, Salo toteaa.

Fonectan teettämän Digitaalinen markkinointi ja markkinoinnin myytit -tutkimuksen toteutti Kopla Helsinki / Marketing Clinic, ja siihen vastasi 147 markkinointipäättäjää. Vastanneista 20 prosenttia edusti tukku- ja vähittäiskauppaa, 15 prosenttia teollisuutta, 14 prosenttia muuta palvelutoimintaa ja 8 prosenttia rakentamista. Muut toimialat jakautuivat tasaisesti. Tutkimus tehtiin vuonna 2018. Sama tutkimus toteutettiin myös vuonna 2015.

Sanna Salon kuva ladattavissa täältä.

Lisätietoja

Sanna Salo
Head of Marketing & Communications, Fonecta
p. 040 1265 382
sanna.salo@fonecta.com

Susanna Kallama
Toimitusjohtaja, Suomen Uusyrityskeskukset ry
p. 040 587 2445
susanna.kallama@uusyrityskeskus.fi

Lisää tietoa Fonectan markkinointipalveluista: https://www.fonecta.fi/yrityksille

Fonecta tarjoaa yrityksille tehokkaat digitaaliset ratkaisut verkosta löytymiseen, markkinointiin sekä parempaan asiakasymmärrykseen. Palveluvalikoima kattaa kaikki ostoprosessin eri vaiheet aina mielenkiinnon herättämisestä ostoon ja sitouttamiseen. Fonectan missio on auttaa suomalaisia yrityksiä parantamaan digitaalista kilpailukykyään. Fonecta työllistää viidellä paikkakunnalla yhteensä n. 350 asiantuntijaa, jotka palvelevat 36 000 yritysasiakasta ympäri Suomen.