Vattenfallin ympäristöjohtaja: Vastuullisuus ja ympäristöteot näkyvät yritysten liikevaihdon kasvuna

Jopa 40 prosenttia suomalaisista kokee, että yritykset tekevät liian vähän ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Kuluttajat ja sijoittajat vaativat muutosta, ja vastuullisten yritysten arvo kasvaa. Energiayritys Vattenfall korostaa, että vastuullisuudesta on kasvanut merkittävä osa nykypäivän bisnestä.

Vain vastuullinen yritys voi olla nykypäivänä menestynyt. Elinkeinoelämän keskusliiton tuoreen selvityksen mukaan Suomen on tärkeää profiloida itseään vähäisten ilmastoriskien ja kestävien sijoituskohteiden maana.

Vattenfallin ympäristöjohtaja Helle Herk-Hansen vahvistaa, että vastuullisuudesta on tullut merkittävä osa nykybisnestä: se houkuttelee luokseen asiakkaita, sijoittajia, yhteistyökumppaneita ja työntekijöitä.

”Vastuullisuudesta on kasvanut yrityksissä kova kilpailu – jokainen yritys haluaa saavuttaa enemmän ja asettaa jatkuvasti korkeampia tavoitteita itselleen”, Herk-Hansen sanoo.

Moni yritys tähtää hiilineutraaliuteen. Herk-Hansenin mukaan tulevaisuudessa näemme yhä haastavampia tavoitteita.

”Pidemmällä aikavälillä yhä useampi yritys tavoittelee jopa hiilinegatiivisuutta. Kyse ei kuitenkaan ole vain päästötavoitteista: yrityksen tulee turvata liiketoimintansa ja ymmärtää, miten ilmastonmuutos vaikuttaa yrityksen toimintaan suoraan tai välillisesti”, Herk-Hansen sanoo.

Hän uskoo, että ilmastovaikutusten riskien tiedostamisen lisäksi jatkossa yritysten ymmärrys kasvaa siitä, kuinka yritysten toiminta vaikuttaa luontoon ja koko ekosysteemiin – ja miten yritykset itse ovat riippuvaisia ekosysteemistä.

”Tulevaisuudessa biodiversiteetti puhututtaa yrityksissä jopa ilmastoa enemmän”, Herk-Hansen jatkaa.

Matkailuyritys kasvatti liikevaihtoaan 15 prosenttia kunnianhimoisen ympäristötyön avulla

Vastuullisuus voi kasvattaa myös pienemmän yrityksen liikevaihtoa. Mökkimajoitusyrittäjän päästöt syntyvät pääosin lämmityksestä, sähkön käytöstä ja autoilun päästöistä. Nuuksiossa mökkejä ja huviloita vuokraava kotimainen yritys Hawkhill päätti laskea hiilijalanjälkensä, kun yritys otti tavoitteekseen hiilineutraaliuden. Laskelmasta kävi ilmi, että CO2-vapaa energianlähde on elinehto hiilineutraaliuden tavoittelussa.

”Vaihdoimme fossiilittomaan sähköön vuosia sitten. Jos emme olisi tehneet tätä muutosta, päästömme olisivat yli 10-kertaiset nykyiseen verrattuna”, Hawkhillin yrittäjä Matti Ala-Outinen sanoo.

Hawkhill valitsi Vattenfallin ydinvoiman. Yritys haluaa korostaa valinnallaan sitä, että taistelussa ilmastonmuutosta vastaan kaikkia keinoja tulee käyttää ja ydinvoima on yksi työkaluista. Hawkhill pyrkii olemaan edelläkävijä kestävän matkailun saralla ja haluaa näyttää, että ympäristön huomioiminen liiketoiminnassa on merkittävä kilpailuetu. Yrityksen tavoitteena on kannustaa edelläkävijänä kilpailijoita vastaaviin ympäristötoimiin.

”Yrityksemme liikevaihto ja tulos kasvavat nyt kovempaa kuin toimiala keskimäärin. Samalla päästömme laskevat ja kasvatamme ympäristöinvestointeja”, Ala-Outinen kertoo.

Jatkuvuutta ympäristötekoihin

Vattenfallin Herk-Hansen kertoo, että yrityksessä kaikkien on oltava valmiita tekemään töitä, jotta ympäristötavoitteet voidaan saavuttaa.

”Yksi ympäristöteko ei riitä, vaan yrityksen täytyy sitoutua tekemään jatkuvia vastuullisia tekoja nyt ja tulevaisuudessa”, hän sanoo.

Vattenfallin ydinlupaus vastuullisuudesta on fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana.

”Energiayhtiönä voimme vaikuttaa yhteiskunnalliseen muutokseen kohti fossiilivapautta ja auttaa sekä yrityksiä että kuluttajia pienentämään hiilijalanjälkeään”, Herk-Hansen kertoo.

Helle Herk-Hansenin neljä vinkkiä yritysten vastuullisuuteen:

  • Vältä antamasta tyhjiä lupauksia ja valitse realistisia tavoitteita.
  • Hyödynnä kumppanuuksia ja niiden tuomaa synergiaa.
  • Varmista läpinäkyvyyden avulla yrityksen ympäristölupausten paikkansapitävyys. Todenna vastuullisuus ympäristömerkkien ja -sertifikaattien avulla.
  • Menesty kertomalla yrityksesi vastuullisuudesta tekojen ja tarinoiden avulla.

Vattenfallin ympäristöjohtaja Helle Herk-Hansen ja Hawkhillin yrittäjä Matti Ala-Outinen puhuivat vastuullisuudesta kansainvälisen bisnesverkoston Amchamin tilaisuudessa 4.2.2020 Helsingissä. Tilaisuudessa eri yritykset kertoivat vastuullisuustyöstään ja siitä, millaisia vaikutuksia työllä on ollut liiketoimintaan.

Helle Herk-Hansen kuva lataa tästä

Matti Ala-Outinen kuva lataa tästä

Lisätietoja:

Sanna Wennerstrand
viestintä, Vattenfall
puh. 040 570 2432

sanna.wennerstrand@vattenfall.com

Vattenfall myy sähköä kaikkialle Suomeen. Kaikki kotitalouksille sekä pienille ja keskisuurille yrityksille myymämme sähkö tuotetaan fossiilittomasti. Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö, joka on ollut sähköistämässä teollisuutta ja koteja sekä muuttanut elämää erilaisten innovaatioiden avulla jo yli sadan vuoden ajan. Kuluttajat valitsivat Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi vuonna 2019. Tavoitteemme on fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana. Lisätietoja: www.vattenfall.fi

Helle Herk-Hansen on Vattenfallin ympäristöjohtaja, jonka vastuulla on yrityksen ympäristöstrategia ja jatkuva kestävä kehitys. Herk-Hansen on koulutukseltaan ympäristötekniikan insinööri. Hänellä on 20 vuotta kokemusta energia-alalta ja hän on työskennellyt Vattenfallilla vuodesta 2006 lähtien. Lisäksi hän on Pohjoismaiseen energiajärjestelmään liittyvän ohjausryhmän jäsen sekä toiminut vihreän kasvun ja innovaatioiden neuvonantajana mm. Tanskan hallitukselle.