Vattenfallin päästövähennystavoitteet vahvistettiin ilmastotieteen mukaisiksi – Yritykset tarvitaan mukaan ilmastotalkoisiin

Yritysten rooli ilmastonmuutoksessa kasvaa. Kansainvälinen SBTi-ohjelma kertoo, miten paljon ja missä ajassa yritysten on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään, jotta ne voivat täyttää Pariisin sopimuksen tavoitteet. Vahvistus on varmistus siitä, että yrityksen tavoitetaso päästövähennysten suhteen on ilmastotieteen mukainen. Energiayhtiö Vattenfall on saanut kahden celsiusasteen päästövähennystavoitteelle kansainvälisen SBTi-ohjelman vahvistuksen. 

Yritysten rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa on merkittävä. Yritysten on leikattava hiilidioksidipäästöjään riittävän paljon ja riittävän nopeasti.

”Ilmastonmuutoksen torjunnassa tarvitaan kaikkia tekijöitä, erityisesti poliittista ohjausta, mutta myös yritysten toimia. Toistaiseksi poliittiset sitoumukset ja ilmastotoimenpiteiden toteutukset eivät ole olleet lainkaan riittäviä”, ohjelmapäällikkö Jussi Nikula WWF:ltä sanoo.

Energiayhtiö Vattenfall on saanut Pariisin ilmastosopimuksen päästövähennystavoitteita vastaavan SBTi-vahvistuksen. Kansainvälinen Science Based Targets initiative (SBTi) -ohjelma on vahvistanut, että Vattenfallin vähennystavoitteet ovat ilmastotutkimusten mukaiset ja osaltaan riittävät, jotta ilmaston lämpeneminen voidaan rajoittaa kahteen asteeseen.

”SBTi-ohjelman myötä vastuulliset yritykset pääsevät näyttämään, että heillä on valmiutta ja kykyä tehdä muutoksia. Toiveemme on, että yhtiöt asettavat tavoitetasonsa 1,5 celsiusasteeseen“, Nikula kuvaa.Hiilidioksidipäästöjen vähennystarpeen pitäisi aina perustua tieteeseen ja yrityksen synnyttämien päästöjen määrään. Vattenfallin tapauksessa energiantuotannosta aiheutuvia kasvihuonepäästöjä vähennetään 38 prosenttia vuoden 2017 lähtötasosta (Scope 1 ja 2) vuoteen 2030 mennessä.

”Jos jokainen yritys ja yhtiö sitoutuisi tavoitteisiin ja saavuttaisi ne, pahimmilta ilmastonmuutoksen seurauksilta vältyttäisiin. SBTi-vahvistus varmistaa, että yritys todella seisoo sanojensa takana. Meidän on tehtävä tarpeeksi paljon ja tarpeeksi nopeasti”, Vattenfallin vastuullisuusvastaava Jesse Steele toteaa.

Vattenfall tähtää kohti 1,5 lämpöasteen rajaa

Vattenfall on suunnitelman mukaan ilmastoneutraali vuoteen 2050 mennessä. Vattenfallin tarkoitus ei kuitenkaan ole pysähtyä kahden asteen tavoitteeseen, vaan jatkaa kohti 1,5 asteen rajaa.

”SBTi-ohjelmalla on todellinen merkitys: se on tieteeseen perustuva työkalu, jonka avulla yritykset voivat tarkistaa, ovatko niiden päästötavoitteet riittävän kunnianhimoisia”, Steele sanoo.

Science Based Targets initiative on päästöseurannan tunnustetuin organisaatio. Vähintään kahden asteen tavoitteeseen on sitoutunut lähes 700 monikansallista yritystä.

”Kun globaalin hiilibudjetin vaikutusta kunkin yrityksen liiketoimintaan konkretisoidaan, käy ilmi, että monet liiketoimintamallit vaativat perinpohjaista uudistumista. Moni liiketoimintamalli ei yksinkertaisesti ole yhteensopiva ilmastotavoitteiden kanssa: esimerkiksi hiilivoiman ja fossiilisten polttoaineiden täytyy poistua. Tavoitteet konkretisoivat yrityksen päästövähennyksen aikatauluja“, WWF:n Nikula kertoo.

”SBTi-vahvistuksen saamiseen on vaadittu valtavasti työtä. Energia-alalla tehtävä ei ole helppo: kun esimerkiksi hiilellä toimiva voimala päätetään sulkea, sen tuottama lämpö ja sähkö on korvattava jollakin, ja korvaavien keinojen löytämiseen liittyy valtavasti kysymyksiä”, Steele sanoo.

Fakta: Science Based Target initiative

  • SBTi on YK:n Global Compact -aloitteen, WWF:n, Maailman luonnonvarainstituutin WRI:n ja Carbon Disclosure Project -organisaation yhteinen hanke. SBTi:n ohjeistuksessa määritellään laskentatavat tieteenmukaisten päästövähennystavoitteiden asettamiselle, eli sille, miten paljon ja miten nopeasti yritysten on vähennettävä kasvihuonekaasupäästöjään voidakseen täyttää Pariisin sopimuksen tavoitteet. Yritykset laskevat ohjeistuksen perusteella itselleen päästövähennystavoitteet, jotka SBTi tarkistaa ja hyväksyy, jos tavoitteet ovat ohjeistuksen mukaiset.
  • Tärkeän Science Based Targets initiative (SBTi) -ohjelman määrittämistä tavoitteista tekee se, että ne perustuvat tieteen tämän hetken parhaaseen käsitykseen ilmaston tilasta.
  • Scope 1 -päästöt ovat suoria päästöjä omistetuista tai kontrolloiduista lähteistä.
  • Scope 2 -päästöt ovat epäsuoria päästöjä, jotka aiheutuvat ostetun energian tuotannosta.
  • Scope 3 -päästöjä ovat kaikki epäsuorat päästöt (jotka eivät sisälly Scope 2 -päästöihin), joita syntyy ilmoittavan yrityksen arvoketjussa, sekä ketjun alku- että loppupäässä.

Lataa kuvia tästä

Lisätietoja

Aino Tanhua
Digitaalisen sisällön asiantuntija
Vattenfall Oy
puh. 050 3808051
aino.tanhua@vattenfall.com

Vattenfall myy sähköä kaikkialle Suomeen. Kaikki kotitalouksille ja pienille yrityksille myymämme sähkö tuotetaan fossiilittomasti. Vattenfall on johtava eurooppalainen energiayhtiö, joka on ollut sähköistämässä teollisuutta ja koteja sekä muuttanut elämää erilaisten innovaatioiden avulla jo yli sadan vuoden ajan. Kuluttajat valitsivat Vattenfallin Suomen vastuullisimmaksi sähköyhtiöksi vuonna 2019. Tavoitteemme on fossiilivapaa elämä yhden sukupolven aikana. Lisätietoa www.vattenfall.fi