Tutkimus piilevistä kuluista: pienet laskutusvirheet käyvät kalliiksi suomalaisyrityksille

Tuoreen tutkimuksen mukaan virheet laskutuksessa aiheuttavat merkittäviä kuluja suomalaisille yrityksille. Tutkimuksessa mukana olleet suomalaisyritykset menettivät keskimäärin 133 000 euroa vuodessa laskutusvirheisiin.

Helsinki, 14.5.2020 – Pienet virheet laskujen käsittelyssä voivat aiheuttaa suomalaisille yrityksille huomattavia lisäkuluja. Laskutusvirheiden kokonaismerkitys paljastuu Pohjoismaiden johtavan talousautomaation ja tiedonlouhinnan kehittäjän Qvalian julkaisemasta raportista.

Qvalia kävi raporttiaan varten läpi lähes 26 miljoonaa ostolaskua Pohjoismaissa. Tutkimukseen osallistui jokaisesta Pohjoismaasta eri toimialoilta 25 yritystä, joiden liikevaihto on vähintään 100 miljoonaa euroa.

Tutkimuksessa paljastui, että 0,53 prosenttia tutkituista laskuista oli käsitelty virheellisesti. Moni laskutusvirhe jää huomaamatta, vaikka tutkimukseen osallistuneet yritykset käyttävät laskujen korjaamiseen aikaa keskimäärin 35 henkilötyöpäivää vuodessa.

Suomalaisyritykset olivat pohjoismaisia verrokkejaan hitaampia laskujen korjaamisessa, sillä Suomessa laskujen korjaamiseen käytettiin keskimäärin 47 henkilötyöpäivää.

Laskutusvirheiden aiheuttamat tappiot nousevat vuositasolla merkittäviksi

Suomalaisia ostolaskuja tutkimuksessa analysoitiin kaikkiaan noin 11,5 miljoonaa kappaletta. Tutkimukseen osallistuneet suomalaisyritykset menettävät keskimäärin 0,29 euroa jokaista käsiteltyä – myös onnistuneesti suoritettua – laskua kohden. Summa tarkoittaa vuositasolla keskimäärin yli 133 000 euroa per yritys, kun kokonaissummaan lasketaan mukaan ylimääräisestä työstä aiheutuvat kulut.

Laskujen käsittelyssä tapahtuvat virheet voivat olla käytännössä mitä tahansa: inhimillisiä erehdyksiä sekä ohjelmisto- ja alv-virheitä.

”Laskutusvirheiden seurauksena suomalaisille yrityksille aiheutuu tarpeettomia pääomatappioita, vaikka niiden paikantamiseen ja korjaamiseen käytetään paljon resursseja. Vallitsevan poikkeustilan aikana kyseisen rahasumman sijoittaisi paljon mieluummin yrityksen kilpailukyvyn kehittämiseen”, sanoo Qvalian maajohtaja Jussi Torvinen.

Suurin osa laskutusvirheistä havaitaan sisäisten prosessien ansiosta, mutta se vie runsaasti työaikaa. Lisäksi osaa virheistä ei havaita ollenkaan.

”Mitä paremmin yritys hallinnoi kirjanpitotietojaan, sitä vähemmän se kokee yllätyksiä. Digitalisaatio on auttanut useita yrityksiä muun muassa e-laskujen mahdollistaman tehokkaamman automaation kautta”, Torvinen sanoo.

Pohjoismaat poikkeavat toisistaan

Tutkimustulokset eri Pohjoismaiden välillä ovat samansuuntaisia, mutta pieniä poikkeavuuksia on kuitenkin havaittavissa. Tanskassa virheitä tapahtuu prosentuaalisesti vähiten, ja virheet korjattiin muita Pohjoismaita nopeammin.

Suomesta mukana olleiden yritysten tutkimukseen päätynyt laskujen kokonaismäärä oli muita maita suurempi. Suomalaisyritysten keskimääräinen tappio per lasku oli kaikkein alhaisin, mutta laskujen korjaamiseen keskimäärin käytetty aika oli muita maita suurempi.

Norjassa laskutusvirheiden esiintymistiheys on korkein Pohjoismaissa, 0,73 prosenttia kaikista laskuista. Ruotsissa puolestaan on suurin keskimääräinen laskukohtainen tappio (0,68 euroa).

Pohjoismaat yhteensä:

 • Tutkimuksessa mukana olevia laskuja: 25 840 061 kpl
 • Virheellisten laskujen osuus (sisältäen myös korjatut laskut): 0,53 %
 • Keskimääräinen tappio per lasku (sisältäen myös virheettömät laskut): 0,44 euroa
 • Korjaamatta jääneiden virheellisten laskujen aiheuttaman tappion osuus kirjanpidon kokonaiskustannuksista: 29 %

Suomi:

 • Laskuja mukana selvityksessä: 11 466 903
 • Huomaamatta jääneitä virheellisiä laskuja: 0,09 % kaikista laskuista
 • Keskimääräinen tappio per lasku (sisältäen myös virheettömät laskut): 0,29 €
 • Korjaamatta jääneiden virheellisten laskujen aiheuttaman tappion osuus kirjanpidon kokonaiskustannuksista: 19,5 %
 • Laskun korjaamiseen kulunut keskimääräinen aika: 47 henkilötyöpäivää

Vinkkejä yrityksille virheiden vähentämiseksi:

 • Siirry pois paperi- ja PDF-laskuista. Ne ovat merkittävä virheiden lähde
 • Opasta myös alihankkijoitasi käyttämään sähköisiä laskuja
 • Käy läpi yrityksen ohjelmistot sekä prosessit ja poista käsityötä vaativat vaiheet (manuaaliset tehtävät aiheuttavat inhimillisiä virheitä)
 • Huolehdi, että yhteistyökumppanien tiedot ovat ajan tasalla

Lataa koko raportti osoitteesta www.kuvat.fi/CA6MVNTFJP.

Lisätietoja:

Per Holmlund, CMO, Qvalia
per.holmlund@qvalia.com, +46 73-156 03 12

Qvalia

Qvalia kehittää ja automatisoi talousprosesseja. Olemme Pohjoismaiden johtava taloustiedonlouhinnan asiantuntija, ja e-laskutusalustamme sisältää täydelliset luotto-, veloitus- ja kirjanpitoautomaatioratkaisut, jotka toimivat IT-järjestelmästä riippumatta. Vuonna 2007 perustetulla Qvalialla on toimistot Tukholmassa, Helsingissä, Oslossa ja Kööpenhaminassa.

https://www.qvalia.com