Tutkimus ennustaa 5G mmWave -teknologian laajojen käyttömahdollisuuksien tuovan merkittäviä taloushyötyjä Eurooppaan

Lontoo, 7. kesäkuuta 2021: Analysys Masonin tuore tutkimus, jonka tilasivat Ericsson ja Qualcomm, selvitti 5G mmWave -teknologian käyttöönoton nykytilaa, kustannuksa ja hyötyjä Euroopassa. Tutkimuksen mukaan mmWave voi lisätä mobiililaajakaistayhteyksien käyttöä julkisissa matkapuhelinverkoissa, tuoda kiinteitä 5G-yhteyksiä (FWA) koteihin ja toimistoihin sekä esitellä laajan valikoiman muita palveluja kuluttajille, yrityksille ja teollisuudelle. Lisäksi tutkimuksessa todetaan, että mmWave voi olla erityisen hyödyllinen paikoissa, joissa mobiililaitteiden dataliikenteen määrät ovat erityisen suuret – esimerkiksi paljon dataliikennettä vaativissa ulkoilmatapahtumissa stadioneilla, festivaaleilla ja turistikohteissa, tai sisätiloissa järjestettävissä tapahtumissa.

Analysys Mason arvioi sekä tuoreen että aikaisempien tutkimusten1 perusteella, että 5G mmWaven käyttöönotto yhdessä 3,5 GHz:n sekä muiden Euroopassa käytössä olevien taajuuksien kanssa tuo merkittäviä taloudellisia hyötyjä, mutta näkee 5G mmWaven tarjoavan etuja myös ns. standalone-käytössä, sekä sisä- että ulkotiloissa. Kaikista mallinnetuissa käyttötapauksissa hyödyt arvioitiin 5–20 kertaa suuremmiksi kuin arvioidut käyttöönottokustannukset. Tutkimuksessa oletetaan, että mmWave otetaan käyttöön tyypillisessä parannetussa mobiililaajakaistaverkossa (eMBB). Analysys Mason arvioi mmWaven tuottavan BKT:lle vuoteen 2040 mennessä yli 140 miljardin euron kokonaishyödyt (kumulatiivinen) noin 20 miljardin euron kustannuksilla2. Laskennassa on mukana kolmekymmentä Euroopan maata (EU27 sekä Norja, Sveitsi ja Iso-Britannia).

Osana tutkimusta Analysys Mason haastatteli useita operaattoreita Euroopassa ja sen ulkopuolella kuullakseen näkemyksiä siitä, miten mmWave-teknologia voidaan ottaa käyttöön sekä validoidakseen tutkimuksen mallinnusoletuksia.

Haastattelut osoittivat, että operaattorit aikovat ottaa mmWaven käyttöön useissa paikallisissa ulko- ja sisätilaverkoissa (verkon kuormituksen ja paikallisten markkinoiden kysynnän perusteella). Vastaajat kuvailivat lukuisia käyttötapauksia, kuten suurta mobiililaajakaistakapasiteettia vaativat ulkoilma-alueet, 5G-pohjainen kiinteä verkko, älykkäät tehtaat ja muut teolliset IoT-ratkaisut, ajoneuvojen verkkoyhteydet ja kattavuus suurissa sisätiloissa. Sidosryhmät korostivat, että mmWavea voidaan käyttää mobiiliverkon kapasiteetin maksimointiin (taajuuksia voidaan käyttää tehokkaasti uudelleen ilman kanavahäiriöitä) sekä mahdollistamaan enemmän joustavuutta uplink- ja downlink-kapasiteetteihin.

Haastatteluissa korostui myös se, että 5G mmWave on jo testeissä osoittanut kykynsä tarjota korkeaa kapasiteettia. Globaalisti mmWave-verkkoja on otettu kaupalliseen käyttöön jo useita, ja Eurooppa on kirimässä käyttöönotoissa. Eurooppalaiset operaattorit kommentoivat, että tuoreet Euroopassa tapahtuneet käyttöönotot (ja myös Euroopan ulkopuoliset käyttöönotot esimerkiksi Australiassa ja Brasiliassa) auttavat kehittämään mmWave-laitteita ja -ekosysteemiä. Tutkimuksen yhteenvetona mmWave-lisensointien edistäminen EU:n 5G-toimintasuunnitelman (5GAP) tavoitteiden mukaisesti lisää mmWave-ekosysteemin luotettavuutta ja yleistymistä.

Analysys Masonin partneri Janette Stewart kommentoi tutkimusta: ”Tutkimuksen perusteella on tärkeää, että eurooppalaiset viranomaiset saavat valmiiksi 5G-lisensoinnin kaikilla taajuuksilla, jotka EU on tunnistanut.”

Qualcomm Communicationsin hallitusasioista vastaava johtaja Wassim Chourbaji toteaa: ”Tutkimuksesta käy selvästi ilmi, että 5G mmWaven ja sub-6 5G:n käyttöönotto tuo Euroopalle myönteisiä taloudellisia vaikutuksia. On rohkaisevaa nähdä Euroopassa tähän mennessä tapahtunut kehitys 26 GHz:n mmWave-taajuuksien myöntämisessä. On kuitenkin selvää, että Euroopan on tehtävä paljon työtä saadakseen kiinni muut alueet, jotka ovat huomanneet 5G mmWave -palvelujen kaupallistamisen edut.”

Ericssonin varajohtaja, hallitus- ja teollisuussuhteiden päällikkö Ulf Pehrsson sanoo: ”Lähes 90 Ericssonin 5G-verkkoa on käytössä viidellä eri mantereella ja lisää on työn alla, joten meillä on kokemusta siitä, miten johtavat markkinat tarjoavat 5G-yhteyksiä saataville kaikilla taajuusalueilla. Eurooppa on aidosti yhdenmukaistanut taajuuksia kaikilla kolmella alueella, ja kehotamme maita vapauttamaan nuo taajuudet markkinoiden vauhdittamiseksi. mmWave on avain suuren kapasiteetin tuottamiseen ruuhkaisilla alueilla ja useissa teollisissa käyttötapauksissa. Sen käyttöönotto nykyisen mobiililaajakaistan päällä on avain talouden kohentamiseen haastavan korona-ajan jälkeen, kuten tämä tutkimus osoittaa. ”

1 https://www.analysysmason.com/consulting-redirect/reports/filling-europes-5g-coverage-gaps/

2 Kulut ovat eMBB-käyttöönottojen lisäkustannuksia sub-6 5G:n taajuuksilla ja liittyvät erityisesti 26 GHz kaistan käyttöönottoon

Mediayhteydet: qualcomm@kaikuhelsinki.fi

Qualcomm

Qualcomm on maailman johtava langattoman teknologian uudistaja ja keskeinen tekijä 5G-yhteyksien kehitystyössä, käyttöönotossa ja yleistymisessä. Kun yhdistimme matkapuhelimen internettiin, alkoi mobiilivallankumous. Meidän kehittämämme teknologia on nykyisen mobiiliekosysteemin perusta, jota käytetään jokaisessa 3G-, 4G- ja 5G-puhelimessa. Viemme mobiiliteknologiaa uusille alueille, kuten autoteollisuuteen, IoT-teknologiaan ja tietotekniikkaan, sekä ohjaamme maailmaa kohti tulevaisuutta, jossa kaikki laitteet ja ihmiset voivat viestiä saumattomasti keskenään.

Qualcomm Incorporated sisältää lisenssiliiketoimintamme QTL:n ja suuren osan patenttisalkustamme. Qualcomm Technologies on Qualcomm Incorporatedin tytäryhtiö, joka hallinnoi tytäryhtiöidensä kautta kaikkia suunnittelu-, tutkimus- ja kehitystoimintoja sekä tuote- ja palveluliiketoimintoja, mukaan lukien QCT:n puolijohdeliiketoiminta.

About Analysys Mason

Analysys Mason is the world’s leading management consultancy focused on telecoms, media and technology (TMT), a critical enabler of economic, environmental and social transformation.

We bring together unparalleled commercial and technical understanding to deliver bespoke consultancy on strategy, transaction support, transformation, regulation and policy, further strengthened by globally respected research.

Our clients value our advice which combines deep domain knowledge with global reach and local insight into markets to help them achieve meaningful business results.

We are committed to our clients, employees and communities – contributing to a world where technology delivers for all.