Tutkimus: 5G:n laajamittainen käyttöönotto voi tuoda Eurooppaan jopa 210 miljardin taloushyödyt – myös Suomeen luvassa iso potti

Älykkäillä tehtailla, maataloudella sekä esikaupunki- ja maaseutualueilla on suurin vaikutus BKT:hen
Yli 50 miljardin euroa hyödyt voidaan saavuttaa alle 20 miljardin euron julkisella tuella

Helsinki 17. marraskuuta 2020 — Qualcomm Technologies ja Ericsson ovat yhteistyössä Analysys Masonin kanssa selvittäneet, että 5G-teknologia voi ”avoimena innovaatioalustana” tuoda Euroopalle jopa 210 miljardin euron potin. Analysys Masonin tutkimus 5G Action plan review for Europe, jossa Qualcomm ja Ericsson toimivat sekä rahoittajina että asiantuntijoita, sisältää analyysin kustannuksista ja hyödyistä sekä alueellisesti että markkinasegmenteittäin. Tutkimuksen mukaan parhaisiin tuloksiin pääsee kohdennetuilla julkisen sektorin investoinneilla sekä vanhentuneiden käytäntöjen muutoksilla.

Saksan ennustetaan olevan suurin nettohyötyjä (hyödyt miinus kustannukset), sillä tutkimuksen mukaan sen nettohyöty on noin 38,5 miljardia euroa noin 6 miljardin investoinneilla, jolloin sen kustannus/hyötysuhde (CBR) on 7,5. Kaikkein korkein kustannus/hyötysuhde on Sveitsillä, joka saa noin 10 miljardin hyödyt vain 700 miljoonan investoinneilla, jolloin kustannus/hyötysuhde kipuaa 14,7:ään.

”5G voi antaa Euroopalle sen kaipaaman taloudellisen potkun. 5G-yhteydet ulottuvat paljon älypuhelimia laajemmalle, ja ne voivat makrotasolla muuttaa kokonaisia toimialoja. Qualcomm on sitoutunut tekemään töitä yritysten, organisaatioiden ja hallitusten kanssa saadakseen irti kaikki kasvu- ja innovaatiomahdollisuudet, jotka tämä uusi teknologia tarjoaa”, sanoo Qualcommilla valtiosuhteistavastaava johtaja Wassim Chourbaji.

Käyttötapauksia tarkasteltaessa suurimmat vaikutukset BKT-lukuihin tulevat älykkäistä tehtaista, maataloudesta ja esikaupunki- ja maaseutualueilta, joiden nettohyötyjen arvioidaan olevan 58 miljardia, 37 miljardia ja 18 miljardia euroa.

”Avoimena innovaatioalustana 5G tarjoaa infrastruktuurin, mitä Eurooppa tarvitsee kestävän, joustavan ja osallistavan taloudellisen elpymisen saavuttamiseksi. Samalla kun EU asettaa tavoitteet digitaaliselle vuosikymmenelle ja toteuttaa vihreän kehityksen ohjelmaa, on sen varmistettava, että 5G on keskeisessä roolissa edistämässä digitaalista muutosta ja hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä. Ericsson on 5G:n johtava kehittäjä ja sitoutunut tuomaan seuraavan sukupolven tietoliikenneyhteydet koko yhteiskunnan ulottuville”, sanoo Gabriel Solomon, Ericssonin yhteiskunta- ja toimialasuhteiden Euroopan ja latinalaisen Amerikan alueiden johtaja.

Tutkimus keskittyi neljän keskeisen alueen markkinasegmentteihin: älykäs tuotanto ja logistiikka, älykäs maaseutu, älykäs kaupunki ja älykkäät julkiset palvelut. Älykkäällä tuotannolla (70 miljardia) ja älykkäällä maaseudulla (55 miljardia euroa) on suurin nettohyöty, vaikka niiden CBR-arvot (cost-benefit-ratio) ovat alhaisemmat kuin älykkäiden kaupunkien tai älykkäiden julkisten palvelujen klustereilla.

Tutkimuksessa tunnistetaan avainalueet, jotka edellyttävät osittaista tai täydellistä julkista rahoitusta hyötyjen saavuttamiseksi. Näihin kuuluvat terveydenhuolto ja sairaalat, kunnalliset rakennukset, koulutus, matkailu, maatalouden ja kaupunkien kipupisteet, mukaan lukien julkinen liikenne. Yli 50 miljardin euron hyödyt on mahdollista saavuttaa alle 20 miljardin euron julkisella rahoituksella.

Ote tutkimuksesta

Maa Investoinnit

(miljoonaa euroa)

Hyödyt

(miljoonaa euroa)

Nettohyöty

(miljoonaa euroa)

CBR
Iso-Britannia 3 079 16 141 13 062 5,2
Suomi 1 952 7 128 5 176 3,7
Ranska 4 174 19 730 15 556 4,7
Saksa 5 953 44 465 38 512 7,5
Italia 6 617 14 253 7 636 2,2
Espanja 3 686 12 974 9 288 3,5

Investointien kautta tulevien taloudellisten hyötyjen lisäksi tutkimus tunnistaa useita 5G-yhteyksien tarjoamia ympäristö- ja sosiaalisia hyötyjä. Työntekijöiden turvallisuus, ammattitaitoinen työvoima, vähentyneet hiilidioksidipäästöt ja energiankulutus, tuotannon pienempi resurssitarve, sosiaalinen yhteenkuuluvuus ja jopa tuonnin- ja viennin turvallisuus mainitaan lisähyötyinä.

”On selvää, että 5G tulee olemaan yksi keskeisistä elementeistä, joiden varaan taloutemme ja yhteiskuntamme tulevaisuudessa rakennetaan. Edut ja tuotot ovat ilmeisiä, ja nyt meidän vain on kohdattava edessä olevat haasteet ja mahdollisuudet. Strategisen yhteistyön ja konsultoinnin avulla 5G:n hyödyt saadaan laajasti käyttöön”, jatkaa Chourbaji.

Tutkimus esittelee yksityiskohtaiset tulokset kaikista EU-maista sekä Iso-Britanniasta.

Menetelmä

Tutkimus analysoi 5G:n mahdollisia käyttötapauksia, jotka ovat muita kuin kuluttajille tarjotut parannetut mobiililaajakaistapalvelut (eMBB). Useat eurooppalaiset matkaviestinoperaattorit ovat julkaisseet niitä jo 4G-verkoissa. Käyttötapaukset on jaoteltu niiden tyypin ja sijainnin mukaan.

Mallinnuksella arvioidaan sekä verkkokustannuksia että taloudellisia hyötyjä monille käyttötapauksille toimialoittain. Lisäkustannukset ja niihin liittyvät hyödyt, jotka syntyvät käytettäessä 5G-verkkoa uusien käyttötapausten tarjoamiseen on laskettu viittaamalla 5G-verkkoihin, joiden oletetaan olevan käytössä eri Euroopan markkinoilla vuodesta 2025 lähtien. Tutkimuksessa arvioidut kulut ja hyödyt ovat suurempia verrattuna tämänhetkisiin 5G:n käyttöönottoihin (kustannukset ja hyödyt, jotka liittyvät 5G:n kuluttajakäyttöön, jätettiin analyysimme ulkopuolelle).

Laskelmat ja tarkemmat tiedot mallinnuksesta löytyvät tutkimusraportista, joka on ladattavissa täältä.

Mediayhteydet:
qualcomm@kaikuhelsinki.fi

 

About Qualcomm

Qualcomm is the world’s leading wireless technology innovator and the driving force behind the development, launch, and expansion of 5G.  When we connected the phone to the internet, the mobile revolution was born.  Today, our foundational technologies enable the mobile ecosystem and are found in every 3G, 4G and 5G smartphone. We bring the benefits of mobile to new industries, including automotive, the internet of things, and computing, and are leading the way to a world where everything and everyone can communicate and interact seamlessly.

Qualcomm Incorporated includes our licensing business, QTL, and the vast majority of our patent portfolio. Qualcomm Technologies, Inc., a subsidiary of Qualcomm Incorporated, operates, along with its subsidiaries, substantially all of our engineering, research and development functions, and substantially all of our products and services businesses, including our QCT semiconductor business.

About Ericsson

Ericsson enables communications service providers to capture the full value of connectivity. The company’s portfolio spans Networks, Digital Services, Managed Services, and Emerging Business. It is designed to help our customers go digital, increase efficiency and find new revenue streams. Ericsson’s innovation investments have delivered the benefits of mobility and mobile broadband to billions of people around the world. Ericsson stock is listed on Nasdaq Stockholm and on Nasdaq New York. www.ericsson.com

About Analysys Mason

Analysys Mason is a trusted adviser on telecoms, media and technology. We work with our clients, including operators, regulators and end users on all aspects of telecoms investment, strategy, business planning and deployment. With over 325 staff in 17 offices worldwide, we are respected internationally for our exceptional quality of work, independence and flexibility in responding to client needs. For 35 years, we have been helping clients in more than 110 countries to maximise their opportunities; for more information, see  www.analysysmason.com.