Suomi sai kutsun Eurofighterin uuden tutkan kehitysohjelmaan

Suomi kutsutaan mukaan kehittämään uutta suorituskykyistä tutkaa Eurofighter-hävittäjään, joka turvaa Euroopan ilmatilaa tulevina vuosikymmeninä.

Ison-Britannian puolustushankinnoista vastaava ministeri Jeremy Quinin mukaan Suomen rooli mullistavan teknologian kehittämisessä elektronisesti skannaavaan ECRS Mk 2 -tutkaan, on osa Eurofighterin lopullista tarjousta HX-hävittäjien hankintaohjelmassa.

Saksan, Italian, Espanjan ja Iso-Britannian muodostama eurooppalainen konsortio on valmistellut myös yli 70 työpakettia, jotka luovat merkittävän määrän korkeata osaamista vaativia, pitkäaikaisia ​​työpaikkoja yli 100 suomalaisyritykselle.

Tänään virtuaalitilaisuudessa pitämässään puheessa Quin kertoi Ison-Britannian ja Suomen yhteisistä puolustus- ja turvallisuusuhista, joita ovat ennen kaikkea Venäjä ja muut ”ei-valtiolliset, riippumattomat toimijat. Ministeri korosti Yhdistyneen kuningaskunnan sitoutumista yhteisiin nopean toiminnan joukkoihin (Joint Expeditionary Force), joissa Suomi on mukana kumppanina.

”Olen kutsunut Suomen liittymään Ison-Britannian seuraavan sukupolven ECRS Mk2 -tutkaohjelmaan tuomaan suomalaista osaamista kehitystyöhön molempien maidemme eduksi,” Quin kertoi. ”Emme pyydä suomalaista osaamista mukaan kehittämään tulevaisuuden valmiuksia yksin, muut Eurofighter-kumppanimaat ovat sitoutuneet ottamaan Suomen osaksi kehitystyötä ja päätöksentekoa.”

”Eurooppa on jättämässä taakseen pandemian haasteet ja meidän tulee keskittyä investoimaan eurooppalaiseen teknologiaan, joka antaa tarvitun sotilaallisen valmiuden ja tukee eurooppalaisia työpaikkoja.”

Kuninkaallisten ilmavoimien (RAF) komentaja, ilmamarsalkka Sir Michael Wigstonin mukaan Suomelle tarjotaan Eurofighterissa ”pitkäaikaista kumppanuutta, ei liikesuhdetta”: ”Suomella on rooli tulevassa Eurofighterin kehitystyössä, ja ohjelmaan liittyminen tarjoaa väylän tuleviin eurooppalaisiin sotilaallisiin ja teollisiin puolustusohjelmiin.”

BAE Systemsin sotilasilmailuliiketoiminnan johtaja Andrea Thompson kertoo, että Eurofighterin teollisuuskumppanit ovat neuvotteluissa pitkällä yli 70 työpaketista suomalaisen teollisuuden kanssa. ”Yli 100 suomalaista yritystä hyötyy ehdotetuista työpaketeista, jotka tarjoavat merkittävän määrän työpaikkoja.

”Varmistamme, että suomalainen teollisuus hyötyy lentokoneiden rakentamiseen, ylläpitoon ja päivitykseen tarvittavien ammattitaitoisten työpaikkojen luomisesta vuosikymmenien ajan. Tämä tarjoaa korkealaatuisia, pitkäaikaisia ​​työpaikkoja, jotka pysyvät Suomessa niin kauan kuin Eurofighter on Suomen ilmavoimien palveluksessa.”

EJ200-moottorin Eurofighterille valmistavan EUROJET-konsortion puolesta puhunut Rolls-Royce puolustusliiketoiminnan kehittämisen ja tulevaisuuden ohjelmien johtaja Alex Zino sanoi: ”Osana tarjoustamme suomalainen puolustusvoimien henkilöstö ja strategiset teollisuuskumppanit saavat moottorien tekniset tiedot sekä kaiken osaamisen ja taidot johtaa toimintoja, joissa EUROJET on mukana Suomen moottoritoimittajana. Tämä osaamisen siirto tuo Suomeen arviolta yhteensä noin 1,5 miljoonan työtunnin työmäärän 40 vuoden aikana.”

Lisätietoja:

Adam Morrison, BAE Systems
Puh: +44 (0)7493 864931
Sposti: adam.morrison2@baesystems.com

Kuvamateriaalia:

https://baesys.resourcespace.com/pages/search.php?search=%21collection2410&k=6f2f7049d4

 

Eurofighter

Espanja, Iso-Britannia, Italia ja Saksa muodostavat neljä Eurofighter-kumppanimaata, jotka yhdessä BAE Systemsin, Airbus Defence & Space -yhtiön sekä Leonardon kanssa muodostavat Euroopan suurimman puolustusyhteistyöohjelman.

Iso-Britannia, joka vastaa kumppaneidensa puolesta Eurofighterin HX-kampanjasta, on ylpeä voidessaan tarjota Eurofighter-järjestelmää ehdokkaaksi Suomen HX-ohjelmaan. Eurofighter on Euroopan ja Naton ilmavoimien selkäranka tulevina vuosikymmeninä. Koneita on tällä hetkellä käytössä yli 500. Eurofighter tarjoaa täysin yhteensopivan ja käytössä koetellun ilmapuolustuksen koko Euroopalle. Koneet ovat käytössä esimerkiksi Itämeren ilmavalvonnassa yhteistyössä Espanjan, Italian, Ison-Britannian ja Saksan ilmavoimien kanssa. Käyttöönoton jälkeen se on lentänyt yli 500 000 lentotuntia operaatioiden ja koulutuksen välillä – tarjoten todistetun luotettavuuden, saatavuuden ja käyttöönotettavuuden kaikissa olosuhteissa.

Toimintavapaus ja huoltovarmuus

Valitsemalla Eurofighterin Suomi valitsee kyvyn itsenäisesti käyttää, ylläpitää ja hallita omia koneitaan. Tähän sisältyy välitön pääsy omiin operaatiotietoihin – joka on välttämätön edellytys nykyaikaisen hävittäjän käyttämiselle.

Suomi pystyisi myös itse hallitsemaan ylläpitoa ja tukea sekä varmistamaan että hävittäjät ovat aina käytettävissä. Tehtävätietojen avulla Eurofighter tarjoaa Suomelle mahdollisuuden suorittaa haluamansa tehtävät valitsemallaan tavalla niin rauhan aikana kuin kriisitilanteissa riippumatta muiden kansakuntien ulkopolitiikasta.

Koneiden operaatioissa hankittu tieto olisi Suomen omistuksessa ja valvonnassa, josta tulee entistä tärkeämpää tulevaisuudessa. Itsenäinen toimintamalli ulottuu myös kaikkiin ylläpito-, tuki- ja operatiivisiin toimintoihin.

Todistettua suorituskykyä

Eurofighter on markkinoiden edistynein monitoimihävittäjä, joka pystyy suorittamaan erilaisia ilmasta ilmaan -, ilmasta maahan -, elektronisen sodankäynnin ja tiedustelutehtäviä. Järjestelmä integroituu olemassa olevaan puolustusvoimien ja siviilihallinnon C4I-teknologiaan ensimmäisestä toimintapäivästä alkaen.

HX-ehdotus tarjoaa viimeisintä teknologiaa edustavia parannettuja sensoreita, omapuolustusjärjestelmän sekä edistyneen tutkan. Nämä varmistavat koneiden ja lentäjien parhaan mahdollisen turvallisuuden sekä tehokkaimman asejärjestelmän. Eurofighter tarjoaa myös laajimman asevalikoiman HX-hankkeessa, mukaan lukien luokkansa parhaan näkökentän ulkopuolelle ulottuvan suorituskyvyn ilmasta ilmaan, kauko- sekä kohdistettuun ilmasta maahan vaikuttamiseen.