Suomesta käynnistyvä kampanja etsii emojia, jolla voit kertoa ”Annan sinulle anteeksi”

Tämän päivän viestintää värittävät erilaiset emojit – näitä kuvasymboleita on tällä hetkellä jo 3019 kappaletta! On pussaavaa kissaa, astronauttia, magneettia ja kolme erilaista vampyyriä. Valikoimasta ei kuitenkaan löydy emojia, jolla voisit sanoa ”Annan sinulle anteeksi”. Suomesta käynnistyvä forgivemoji-kampanja etsii ideoita anteeksiantamisen emojiksi, ja ehdottaa lopulta emojin lisäämistä maailmanlaajuiseen emojivalikoimaan.

Tänään käynnistyvä forgivemoji-kampanja etsii ideoita anteeksiantamisen emojiksi kolmen kuukauden ajan. Ehdotuksiaan voi lähettää kampanjan verkkosivuilla osoitteessa www.forgivemoji.com. Parhaat ideat pääsevät mukaan äänestykseen, jossa kuka tahansa voi käydä äänestämässä omia suosikkejaan.

Marraskuussa kampanjan työryhmä tekee päätöksen parhaasta ideasta, ja lähettää sen emojivalikoimaa hallinnoivalle Unicode-järjestölle. Unicode määrittelee sen, mitä emojeja ihmisillä pitää olla käytettävissä ja antaa eri palveluille ja laitevalmistajille raamit niiden toteuttamiselle. Järjestö päivittää emojivalikoimaa kerran vuodessa. Esimerkiksi keväällä 2019 Unicode ilmoitti lisäävänsä valikoimaan 59 uutta emojia, variaatioineen luku on 230. Prosessi emojin hakemisesta emojin saatavuuteen puhelimessa voi kestää parikin vuotta, ja hakemuksessa on perusteltava muun muassa emojin käyttötarkoitusta ja -tiheyttä, erottavuutta sekä toteuttamiskelpoisuutta. Forgivemoji-kampanjan tavoitteena on lopulta saada anteeksiantamisen emoji lisättyä kansainväliseen emojivalikoimaan.

Mukana useampi hyväntekeväisyysjärjestö

Kampanja on käynnistynyt Suomen evankelis-luterilaisen kirkon aloitteesta. ”Idea tähän kampanjaan tuli rauhan teemavuotemme aikana. Toivomme, että kampanja innostaa erilaisia ihmisiä mukaan keskusteluun. Olemme iloisia siitä, että jo useampi yhteistyökumppani on innostunut kampanjasta”, kertoo viestintäjohtaja Tuomo Pesonen Kirkkohallituksesta.

Kampanjassa on mukana useampi hyväntekeväisyysjärjestö, joiden kohteisiin forgivemoji-kampanja kerää varoja emojin etsinnän ohessa.

Rauhannobelisti Martti Ahtisaaren perustama konfliktinratkaisujärjestö CMI lähti mukaan, koska kampanjan teemat, anteeksiantaminen ja rauhantyö, sopivat järjestön ajamiin asioihin. CMI ehkäisee ja ratkaisee väkivaltaisia konflikteja neuvottelun ja vuoropuhelun avulla ympäri maailmaa.

”Visiomme tulee presidentti Ahtisaarelta: kaikki konfliktit ovat ratkaistavissa. Minkä ihminen on aloittanut, sen ihminen voi lopettaa. Emojit ovat nykyaikainen muoto käydä vuoropuhelua ja anteeksiantaminen on tärkeää liittää mukaan”, kertoo CMI:n viestintä- ja varainhankintajohtaja Elina Lehtinen.

Suomen Lähetysseuralle on tärkeää olla mukana rakentamassa rauhaa ja sovintoa erilaisista taustoista tulevien ihmisten välille. ”Suomen Lähetysseura tekee rauhankasvatustyötä sukupolvi kerrallaan kouluissa ja pakolaisleireillä. Me uskomme, että kasvattamalla lapsia rakastamaan lähimmäistä ja hyväksymään erilaisuutta, pystymme tukemaan rauhaisaa rinnakkaiseloa erilaisten ihmisryhmien välillä. Suomen Lähetysseura tekee rauhankasvatusta sekä työtä lasten oikeuksien ja hyvinvoinnin eteen maissa, joissa sodat ja uskontojen väliset konfliktit koettelevat ihmisten arkea”, avaa Suomen Lähetysseuran toiminnanjohtaja Rolf Steffansson.

Kampanjassa mukana on myös Kirkon Ulkomaanavun rauhanverkosto, joka kohdistaa kampanjalla kerättyjä lahjoitusvaroja sovinnon- ja rauhantyöhön esimerkiksi Somaliassa, Keniassa, Keski-Afrikan tasavallassa ja Kaakkois-Aasiassa. ”Rauha on elintärkeä, jotta ihmiset voivat elää turvassa ja rakentaa tulevaisuuttaan omassa kotimaassaan. Anteeksiannolla on keskeinen rooli pysyvän rauhan aikaansaamisessa”, kertoo Kirkon Ulkomaanavun rauhanverkoston sihteeristön päällikkö Sara Linnoinen.

Kampanjassa ovat mukana myös Helsingin seurakuntayhtymä, Helsingin Diakonissalaitos, Sovinnon kansanliike ja viestintätoimisto Kaiku Helsinki.

#forgivemoji
www.forgivemoji.com

Kuvia: https://kaikuhelsinki.kuvat.fi/kuvat/forgivemoji/

Lisätietoja

Kirkkohallitus
Tuomo Pesonen, viestintäjohtaja
tuomo.pesonen@evl.fi
050 378 0041

CMI
Elina Lehtinen, viestintä- ja varainhankintajohtaja
elina.lehtinen@cmi.fi
040 834 0465

Kirkon Ulkomaanapu
Sara Linnoinen, Sihteeristön päällikön sijainen, Uskonnollisten ja perinteisten toimijoiden rauhanverkosto
sara.linnoinen@kua.fi
+358 406 216 085

Suomen Lähetysseura
Hanna Hokka, markkinointi- ja varainhankintapäällikkö
hanna.hokka@felm.org
+358 20 712 7096