Suomen kenties tärkein tavaraliikenteen rataosuus saa merkittävän perusparannuksen

Suomen vientiteollisuuden menestys ja kilpailukyky edellyttävät kunnollista junanrataa Kotkan ja Haminan satamiin – ratahankkeen kokonaiskustannukset ovat 98 miljoonaa euroa.

Helsinki, 2. joulukuuta 2019 – Kouvola-Kotka/Hamina -rataosuus on yksi merkittävimpiä, jollei merkittävin tavaraliikenteen rataosa Suomessa. Se on rakennettu pehmeikköjen päälle ja raskas tavaraliikenne on vuosien mittaan kuluttanut radan rakenteen huonoon kuntoon.

Perusparannusta kaipaava rata saa hankkeen myötä muun muassa uuden päällysrakenteen, vaihteet ja tunnelien ja siltojen tarvittavat uusinnat ja korjaukset. Perusparannusosuuden lisäksi hankkeeseen kuuluu kehitys- ja turvalaiteosuudet.

”Suomen vientiteollisuuden pärjääminen ja kilpailukyky ovat tapetilla. Hamina-Kotkan satamat ovat tärkeitä ja tätä rataosuutta parantamalla pystymme edesauttamaan Suomen kilpailukykyä”, sanoo tilaajana toimivan Väylän projektipäällikkö Miia Kari.

Valtion rata- ja tieverkosta vastaava Väylä on kirjoittanut ratahankkeen rakennuttamista, valvontaa ja suunnittelua koskevan sopimuksen insinööripalveluja tarjoavan Rejlersin kanssa.

”Olen tyytyväinen, että saatiin asiantunteva ja motivoitunut porukka toteuttamaan tätä ratahanketta. Rejlers oli onnistunut kokoamaan parhaan tiimin”, Kari toteaa.

”Rataosuudella on paljon liikennettä ja yksivaiheista osuutta, joten töiden tarkka suunnittelu ja sidosryhmien kanssa yhteydenpito korostuvat erityisesti. Ostamme henkilöiden osaamista ja tässä hankkeessa tarvitaan erityisesti erilaisille tekniikkalajeille oikeat ammattilaiset”, Kari jatkaa.

Uusi turvalaiteteknologia tuo arvokkaita kokemuksia

Rataosan junan kulun turvaavien asetinlaitteiden uusinta on hankkeessa tärkeässä roolissa ja Suomen rautateillä ainutlaatuinen. Rejlersin projektipäällikkö Tommi Mäkelä toimii hankkeessa muun muassa turvalaiteasiantuntijana.

”Rataosalle hankittavat asetinlaitteet sisältävät Euroopassa yleisiä junankulunvalvontaan liittyviä järjestelmiä, joita Suomessa ei vielä ole kaupallisessa käytössä. Hankinnan osana toimitettavaan asetinlaitteeseen hankitaan myös koelaitteisto, jolla pyritään saamaan muun muassa junan sijaintitieto reaaliajassa järjestelmän käyttöön”, Mäkelä sanoo.

Mäkelän mukaan koelaitteiston avulla saadaan arvokkaita kokemuksia lähitulevaisuuden muille asetinlaitehankinnoille sekä tämän hankkeen myötä käynnistyvälle Suomen rataverkon junien kulunvalvonnan uudistukselle.

Paikallistuntemus helpottaa yhteistyötä

Rejlersin liikenneväylien asiantuntijoilla on paikallistuntemusta Kouvola – Kotka/Hamina -rataosuuden alueelta, sillä Rejlersillä on toimisto Kouvolassa. Miia Kari pitää paikallistuntemusta arvokkaana.

”Rejlersillä on motivaatio kohdallaan ja paikallistuntemus on iso bonus. Olen tyytyväinen, että kilpailutus ratkesi näin ja saamme pian polkaistua hankkeen käyntiin hyvän porukan kanssa”, Miia Kari toteaa.

”Hanke on sujuva jatke yhteistyölle, sillä Rejlers on toteuttanut kyseiselle rataosalle jo aiemmin korjausvelkahankkeen. On asiakkaalle eduksi, että Rejlersillä on paikallinen tuntemus kyseisestä rataosuudesta”, sanoo Rejlersin Liikenneväylien liiketoimintajohtaja Kristian Uusitalo.

Kouvola – Kotka/Hamina eli KOKOHA ratahankkeen kokonaiskustannusarvio on 98 m€ ja se ajoittuu vuosille 2019 -2025.

Lisätietoja:

Kristian Uusitalo
Liiketoimintajohtaja
kristian.uusitalo@rejlers.fi
040 075 9552

Rejlers on kansainvälinen, monipuolisia insinööripalveluita tuottava yritys, joka yhdistää ICT- ja insinööriosaamisen. Rejlers tarjoaa asiakkailleen digitaalisia palvelu- ja projektiratkaisuja sekä konsulttipalveluita teollisuuden, energian, rakentamisen ja infrastruktuuriin aloille.

Rejlers-konsernin Suomen yhtiöiden liikevaihto vuonna 2018 oli noin 56,2 miljoonaa euroa. Suomen Rejlers on osa pohjoismaista Rejlers AB -yhtiötä. Toiminta Suomessa alkoi vuonna 1980 Mikkelissä. Yritys on kasvanut tasaisesti. Suomessa Rejlers toimii 20 paikkakunnalla ja työllistää lähes 1 000 asiantuntijaa. www.rejlers.fi

Väylä

Liikennevirasto on nyt Väylä. Liikennehallinnon uudistuksen myötä 1.1.2019 Liikennevirasto muuttui Väylävirastoksi, josta ensisijaisesti käytetään nimeä Väylä. Väylä on noin 400 hengen asiantuntijavirasto, joka vastaa valtion tie- ja rataverkosta, vesiväylistä ja niiden kehittämisestä sekä osallistuu liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Väylä huolehtii liikenteen palvelutasosta, edistäen näin yhteiskuntamme hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.