Suomella on hyvät valmiudet energiamurrokseen – sijoittui toiseksi yhdeksän Euroopan maan vertailussa

Suomella on hyvät valmiudet energiamurrokseen, kertoo uusiutuvaa energiaa ja cleantechiä edistävän yhdistyksen REA:n (Association for Renewable Energy & Clean Technology) tekemä raportti. Suomi sijoittui toiseksi energiamurroksen valmius -indeksissä, jossa vertailtiin yhdeksän eurooppalaisvaltion valmiuksia energiamurrokseen. Ensimmäisenä listalla on Alankomaat, toisena Suomi ja kolmantena Ruotsi. Vertailussa olivat mukana lisäksi Tanska, Norja, Irlanti, Iso-Britannia, Saksa ja Ranska.

Indeksi tarkastelee, millaiset ovat valtioiden valmiudet energiamurrokseen, kun vertaillaan niiden lainsäädäntöä, markkinoille pääsyn helppoutta, energiamurroksen sosiaalista ja poliittista tukea sekä murroksen mahdollistavien teknologioiden käyttöönottoa.

Suomi sai vertailuissa korkeat pisteet muun muassa Suomen vahvasta poliittisesta tuesta energianmurrokselle ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiselle. Suomen energiamarkkinoita tukee Pohjoismaiden rajat ylittävä yhtenäinen markkina-alue, jonka ansiosta myös Suomen markkinat ovat helposti eri toimijoiden ja teknologioiden saavutettavissa.

Suomella on indeksin mukaan selkeä etenemissuunnitelma sähkömarkkinoiden muutokselle. Lisäksi Suomessa on vahva poliittinen sitoumus päästöjen vähentämiseen, jota lainsäädäntö tukee. Sähköverkkoon on helppo kytkeä uusia, joustavia energialähteitä ilman isompia teknisiä tai toiminnallisia esteitä. Suomi on eturintamassa myös uusien teknologioiden kehittämisessä.

Vastaavasti Suomen kehityksen todettiin takkuilevan sähköautojen latauspisteiden yleistymisessä sekä kaksisuuntaisen latauksen käyttöönotossa, joka toisi sähköautot mukaan kysyntäjoustomarkkinoille.

”Suomen sijoitus indeksissä on merkki siitä, että täällä energiamurros on otettu tosissaan ja uusia teknologioita kehitetään koko ajan lisää. Sähköautojen latauspistemarkkinat tulevat hieman perässä, koska sähköautoilla on vielä pieni markkinaosuus. Tilanne on kuitenkin paranemaan päin, ja esimerkiksi me Eatonilla pyrimme yhdessä Onnisen kanssa tuomaan latauspisteitä kaikkien kuluttajien saataville”, sanoo energianhallintayhtiö Eatonin Suomen maajohtaja Lauri Tuomaala.

Uusiutuva energia vaatii markkinoilta joustavuutta

Uusiutuvien energialähteiden, kuten tuuli- ja aurinkovoiman, käytön kasvun myötä energiajärjestelmien ja -markkinoiden on oltava entistä joustavampia, jotta ne voivat kompensoida sähkön epävakauksia ja pitää tasapainoa yllä sähkön kysynnän mukaan. Sähkömarkkinoiden joustavuudesta onkin tulossa entistä tärkeämpää, kun energiasektorin hiilidioksidipäästöjä halutaan vähentää.

Indeksissä joustavuudella kuvataan sitä, miten tuotanto ja kysyntä voivat vastata muuttuviin energiajärjestelmiin ja -markkinoihin. Joustavat palvelut varmistavat verkon toiminnan, tasaavat kuormaa ja pitävät huolen siitä, että verkon taajuus ja jännite pysyvät määriteltyjen ohjearvojen sisällä myös yllättävissä tilanteissa. Uusiutuvan energian käytön yleistyessä markkinoille tulee uusia joustavien sähköverkkoratkaisujen tarjoajia.

Joustoa vaaditaan markkinoiden lisäksi myös itse fyysiseltä sähköverkolta, joka ohjaa luonnollisesti energiavarastoinnin ratkaisuihin, oli kyseessä autonlataus tai uusiutuvien lähteiden integrointi nykyiseen sähköverkkoon.

Raportin mukaan eri maat ovat eri kehitysvaiheessa energiamurroksen toteuttamisessa ja joustavien markkinoiden kehityksessä. Heikoimmin sijoittuneissa maissa kehitystä hidastavat esimerkiksi epäselvä lainsäädäntö, suljetut markkinat ja poliittiset konfliktit.

”Vähäpäästöinen energiatuotanto vaatii markkinoilta joustavuutta. Kun edullisten, uusiutuvien energialähteiden käyttö lisääntyy, täytyy sähköverkon sopeutua muutoksiin”, Tuomaala sanoo.

Indeksin kärkimaissa sähköverkon ansiosta uusia teknologioita voi ottaa käyttöön vaivattomasti. Näissä maissa myös digitaaliset teknologiat kuten tietoliikenne, älykkäät mittarit, datajärjestelmät sekä tietotekniikan laajamittainen soveltaminen toimivat joustavuusmarkkinoiden perustana. Huonoimmin sijoittuneissa valtioissa on teknisiä tai toiminnallisia esteitä, jotka estävät hajautettujen joustavuuspalvelujen käytön. Osassa valtioista digitaalinen infrastruktuuri ei ole vielä käytössä. Kaikki selvityksen valtiot saivat verrattain alhaiset pisteet sähköautoilun edellyttämän infrastruktuurin ja sekä sähköautoille suunnattujen kysyntäjoustopalvelujen kehittämisessä.

Indeksi ja raportti on laadittu julkisesti saatavilla olevan tiedon ja asiantuntijahaastatteluiden perusteella vuoden 2019 lopulla. Raportin ovat teettäneet Eaton ja Drax.

Energiamurroksen valmius -indeksi:  

1. Alankomaat
2. Suomi
3. Ruotsi
4. Tanska
5. Irlanti
6. Norja
7. Saksa
8. Iso-Britannia
9. Ranska

Koko raportti on ladattavissa Eatonin verkkosivuilta: https://www.eaton.com/content/dam/eaton/company/news-insights/energy-transition/documents/eaton-2019-es-emea-renewables-en-energy-transition-readiness-Index.pdf

Lisätietoja

Viestintätoimisto Kaiku Helsinki, eaton@kaikuhelsinki.fi

Eaton on energianhallintayhtiö, jonka tehtävänä on parantaa elämänlaatua ja ympäristöä virranhallintateknologioiden ja -palveluiden avulla. Eaton tarjoaa energiatehokkaita ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaita hallinnoimaan sähköistä, hydraulista ja mekaanista energiaa tehokkaasti, turvallisesti ja luotettavasti. Eatonin liikevaihto vuonna 2019 oli 21,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Eatonilla on noin 101 000 työntekijää, ja se myy tuotteita asiakkailleen yli 175 maassa. Lisätietoja on verkkosivustolla www.eaton.com.