Seitsemän syytä, miksi yrityksen IT-laitteiden suojaaminen on tärkeää

Jännitteen notkahdukset, virtapiikit ja sähkökatkokset voivat vahingoittaa arvokkaita IT-laitteita ja pysäyttää yrityksen tuottavuuden. Nämä poikkeustilanteet ovat vältettävissä tehokkaan sähkönsuojausratkaisun avulla. Yhdelläkään yrityksellä ei ole varaa jättää IT-laitteitaan suojaamatta sähköön liittyviltä ongelmilta.

Energianhallintayhtiö Eatonin asiantuntija Vellu Sissonen on listannut seitsemän tärkeintä syytä, joiden vuoksi IT-laitteet kannattaa suojata:

  1. Lyhyetkin katkokset voivat aiheuttaa kalliita ongelmia. Sähkön katkeaminen vain sekunnin neljäsosaksi voi laukaista tapahtumia, joiden vuoksi IT-laitteita ei välttämättä pystytä käyttämään 15 minuutista moneen tuntiin.
  2. Jakeluverkon sähkö ei ole tasalaatuista. Käytännössä sähkön laatu voi vaihdella niin paljon, että siitä aiheutuu ongelmia IT-laitteille.
  3. Jakeluverkon sähkö ei ole sataprosenttisen luotettavaa. Jakeluyhtiöiden toimintaa vaikeuttavat useat sähkökatkoksia aiheuttavat tekijät, jotka voivat johtua esimerkiksi vanhentuneesta sähköverkosta, huoltotoimista tai luonnonilmiöistä ja sään vaikutuksesta. Tästä syystä ne eivät voi taata täydellistä katkottomuutta.
  4. Ongelmat ja riskit lisääntyvät. Nykyisissä tallennusjärjestelmissä, palvelimissa ja verkkolaitteissa käytetään niin pienikokoisia komponentteja, että niiden toiminta on heikompaa ja ne vikaantuvat olosuhteissa, joita aiemman sukupolven laitteet kestivät helposti.
  5. Generaattorit ja ylijännitesuojat eivät riitä. Generaattorien käynnistyminen vie aikaa, joten vaihtosähköä ei ole käytettävissä, ennen kuin generaattori on käynnistynyt (yleensä 10 sekunnin kuluttua). Generaattorit eivät myöskään suojaa virtapiikeiltä ja muilta sähköhäiriöiltä. Generaattoreita käytetään vaihtosähkön tuottamiseen pitkien sähkökatkosten aikana. Ylijännitesuojista on apua virtapiikkien kanssa, mutta ei esimerkiksi tehohäviön, alijännitteen tai voimalaitoksen alentaessa jännitettä.
  6. Käytettävyys on nykyään kaikki kaikessa. Nykyään yrityksen IT-infrastruktuuri on liiketoiminnalle keskeisessä asemassa lähes kaikilla aloilla. Kun IT-järjestelmät eivät toimi, liiketoiminnan ydinprosessit pysähtyvät nopeasti kokonaan.
  7. Käytettävyys lisäksi sähkön kustannuksiin on kiinnitettävä huomiota. IT- ja datakeskusten johtajien suurimpana haasteena on korkean käytettävyyden saavuttaminen ja samalla sähkökustannusten vähentäminen.

Häiriöttömän sähkönsyötön järjestelmä (UPS) on jokaisen hyvin suunnitellun sähkönsuojauksen keskeinen osa. Jakeluverkon sähkön katketessa se pitää sähkön laadun hyvällä tasolla sekä tarjoaa varavoimaa niin pitkäksi aikaa, että kriittiset laitteet sammuvat hallitusti eikä tietoja menetetä, tai siihen asti, että vaadittu kuorma pysyy toiminnassa, kunnes generaattori tai muu toissijainen energianlähde on käytettävissä.

Energianhallintayhtiö Eaton tarjoaa ilmaisen white paper -raportin, joka sisältää kaikki perusnäkökohdat tarpeitasi vastaavan UPS-laitteen ja lisävarusteiden valintaa koskevan päätöksenteon tueksi. Lataa raportti tästä.

Mediayhteydet: eaton@kaikuhelsinki.fi

Eaton on globaali, johtava energialiiketoiminnan asiantuntija. Eatonilla on vahvaa paikallista sovellusosaamista sähkönjakelussa ja suojaamisessa, sähkönsyötön varmistamisessa ja energiavarastoinnissa, sähkönlaadussa sekä sen hallinnassa ja automatisoinnissa, turvallisuuden takaamisessa rakenteellisissa ratkaisuissa sekä vaativissa ympäristöratkaisuissa. Kokonaispalveluiden, kanavien, integroidun digitaalisen alustan ja näkemysten avulla Eaton tukee toimialoja ympäri maailmaa ja auttaa asiakkaitaan ratkaisemaan kriittisimmät sähkönhallintaan liittyvät haasteet.

Eatonin tehtävänä on parantaa elämänlaatua ja ympäristöä virranhallintateknologioiden ja -palveluiden avulla. Tarjoamme kestävään kehitykseen perustuvia ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme hallinnoimaan sähköistä, hydraulista ja mekaanista voimaa – turvallisemmin, tehokkaammin ja luotettavammin. Eatonin vuoden 2019 liikevaihto oli 21,4 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja myymme tuotteita asiakkaillemme yli 175 maassa. Eatonilla on noin 93 000 työntekijää. Lisätietoja osoitteessa Eaton.com.