Sarjatuotantona toteutettava putkiremontti, joka valmistuu aikataulussa ja ilman virheitä? – Hoas remontoi allianssin voimin

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas on toteuttanut ensimmäisen perusparannuksen allianssilla, joka soveltaa uudenlaista korjausrakentamisen konseptia. Allianssin perusparannuskonseptia voi toistaa sarjatuotantona ja se saa aikaan suuria kustannussäästöjä. Asukkaille se merkitsee nopeampaa remonttia ja virheetöntä lopputulosta.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoasin lähes 10 000 asunnosta noin viidesosalla on edessään iso perusparannus seuraavan viiden vuoden aikana. Säätiö tekee perusparannuksen vuosittain noin 500 asunnolle. Perusparannuksia nopeuttaakseen Hoas kehitti allianssimallilla toteutettavan konseptin, jolla perusparannus saadaan tehtyä aikataulussa ja ilman virheitä.

Ensimmäisen allianssikohteen perusparannus tehtiin onnistuneesti Hopeatie 10:n opiskelijatalossa. Kesäkuusta 2019 tammikuuhun 2020 toteutettiin mittava saneeraus, jonka yhteydessä asuntoja jaettiin ja rakennettiin lisää. Talon putket, sähköt, ilmanvaihto ja tietoliikenne sekä kaikki pinnat uusittiin kokonaisuudessaan. Lisäksi osa vesikatoista kunnostettiin yläpohjalaattaa myöden. Hanke toteutettiin tahtiaikataulutettuna työmaana.

”Projekti sujui hyvin ja tahtiaikataulun toteuttamista oli mielenkiintoista seurata. Erittäin positiivista oli, että työmaa valmistui kokonaisaikataulun puitteissa ja nollavirheluovutuksena”, kertoo Hoasin rakennuttajapäällikkö Laura Pääkkönen.

Allianssimallissa työmaan opit kertyvät osaksi koko perusparannuskonseptia

Kun osapuolet pysyvät samoina, perusparannushankkeiden opit kulkevat mukana. Sen ansiosta perusparannuskonsepti on toistettavissa kohteesta toiseen. Hopeatien perusparannuksen jälkeen allianssin seuraava kohde on Pasilanraitio 6:n opiskelijatalo. Heinäkuussa 2020 valmistuva remontti toteutetaan portaittain, ja hankkeen suunnittelua ja resursointia on kehitetty ja aikataulutusta parannettu.

”Tahtiaikataulun suunnittelu on ollut paljon helpompaa Pasilanraition kohteessa, kun meillä on jo käytännön kokemusta sen soveltamisesta Hopeatieltä. Ymmärsimme, että tavoitteena tulee olla optimitahdin kehittäminen sekä työmaahenkilöstön motivaation ylläpito. Tärkeää on myös nopea reagointi mahdollisiin suunnitelmien muutoksiin ja yllätyksiin”, Pääkkönen kertoo.

Renevo Oy:n toimialajohtajan Jari Lehtosen mukaan tahtiaikataulussa on tärkeää, että työvaiheet etenevät virheettömästi, suunnitelmat ovat valmiita ja remontissa toistuvat samat työvaiheet.
”Olemme kehittäneet suunnitelma- ja hankintapaketteja ja parantaneet aikataulutusta. Kehitimme suunnittelijoiden ja työmaan yhteistyötä huomattavasti lisäämällä mallikatselmuksia ja suunnittelijoiden työmaakäyntejä. Toteuttajaryhmä on lisännyt urakoitsijoiden kesken pidettäviä urakoitsijapalavereja viikoittain selkeyttämään työvaiheiden seurantaa ja yhteensovittamista”, Lehtonen sanoo.

Tahtiaikataulun avulla voidaan saavuttaa lyhyemmät läpimenoajat

Allianssimalli sitouttaa toimijoita ja hyödyttää kaikkia osapuolia, kun vastuun ollessa yhteinen poistuu vastakkainasettelu ja tilalle tulee päämäärätietoinen jaettu tahtotila. Toteutusta ohjaavat yhteiset kannustimet – jos laatua ja kustannuksia koskevat tavoitteet täyttyvät, siitä hyötyy koko allianssi. Vastaavasti myös myöhästymisten ja virheiden kustannukset kannetaan yhdessä.

”Allianssimallissa on monia etuja: Toteutus ja suunnittelu ovat mukana alusta asti kehitysvaiheen ja toteutusvaiheen allianssisopimuksissa. Allianssi on taloudellisesti urakoitsijoille turvallisempi vaihtoehto kuin kokonaishintaurakka, ja siinä voidaan valita luottourakoitsijoita toteuttajaryhmään. Allianssin etu on myös pitkäaikainen urakka, joka sisältää usean vuoden työn allianssikohteissa”, Lehtonen sanoo.

”Tahtiaikataulun avulla voidaan saavuttaa lyhyemmät läpimenoajat ja ennen kaikkea viimeistellympi lopputuote. Asukkaiden kannalta asunto on siis aidosti valmis ja loppusiivottu sisäänmuuttaessa”, Pääkkönen kertoo.

Allianssiin kuuluvat Hoasin lisäksi Renevo Oy, TakuuSähkö Oy sekä KRS yhtiöt Oy.

Lisätietoja:

Laura Pääkkönen
Rakennuttajapäällikkö, Hoas
puh. 040 672 2554
laura.paakkonen@hoas.fi

Jari Lehtonen
Toimialajohtaja, Renevo Oy
puh. 040 820 0851
jari.lehtonen@renevo.fi

Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti suorittaville opiskelijoille. Asuntoja Hoasilla on tällä hetkellä yli 9 800 kpl ja asukkaita noin 19 000. www.hoas.fi