Raisio-konsernin Nokian mylly hiilineutraaliksi uudella bioenergiaratkaisulla

Raisio tekee Nokian myllyyn jälleen lisäpanostuksia. Energia- ja vesiyhtiö Adven toteuttaa kohteeseen uuden lämpölaitoksen, joka käyttää polttoaineenaan myllyn tuotannossa syntyviä sivujakeita. Uuden lämpölaitoksen myötä Nokian myllystä tulee hiilineutraali ja samalla energiakustannukset pienenevät. Muutoksen jälkeen Raision kaikki omat tuotantolaitokset ovat energiantuotannoltaan hiilineutraaleja.

Raisio-konserni vastaa kauran kasvaneeseen kysyntään ja panostaa kauraliiketoiminnan kansainvälisiin markkinoihin. Aiemmin yhtiö on toteuttanut noin kahdeksan miljoonan euron investoinnit Nokian myllyyn, joka on yksi Suomen suurimmista kauramyllyistä. Nokian mylly valmistaa Elovena-, Nalle- ja Nordic-brändien hiutaleet sekä ruisjauhoja leipomoteollisuuden käyttöön.

Tällä hetkellä Nokian myllyn energiantuotannon hiilidioksidipäästöt ovat noin 1 000 tonnia vuodessa. Uuden laitoksen myötä ne putoavat käytännössä nollaan.

– Adven on toiminut Nokialla kumppaninamme pitkään, joten oli luontevaa jatkaa heidän kanssaan yhteistyötä. Tavoitteemme on korvata fossiiliset polttoaineet uusiutuvalla energialla aina, kun se on ekologisesti ja taloudellisesti kannattavaa. Tässä tapauksessa uusi lämpölaitos tuo meille myös kustannussäästöjä, Raision Terveelliset ainesosat -yksiköstä ja operaatioista vastaava johtaja Jukka Heinänen sanoo.

– On hienoa jatkaa pitkää kumppanuutta Raision kanssa ja päästä yhdessä toteuttamaan merkittäviä päästövähennyksiä, jotka tukevat sekä Raision että Advenin vastuullisuustavoitteita, asiakkuuspäällikkö Elli Ikonen kertoo.

Energiaratkaisut ovat keskeinen osa Raision vastuullisuusohjelmaa, jossa tavoitteena on tuotannon hiilineutraalius vuoden 2023 loppuun mennessä. Myös Adven on asettanut päämääräkseen vähentää sekä omia että asiakkaidensa energiantuotannon hiilidioksidipäästöjä 200 000 tonnia vuoteen 2024 mennessä.

Sivujakeiden käyttäminen energiantuotannossa yleistyy

Ympäristö- ja kustannushyötyjen lisäksi uuden lämpölaitoksen etuna on, ettei polttoainetta tarvitse kuljettaa kauempaa. Teollisessa tuotannossa syntyy usein sivujakeita, jotka voidaan ottaa talteen ja valjastaa uusiin käyttötarkoituksiin: raaka-aineiksi, uusiksi tuotteiksi ja energiantuotannon polttoaineeksi.

Kun sivujakeita, kuten tässä tapauksessa kauran kuorta, käytetään energiantuotannossa, energiakustannukset pienenevät ja muiden polttoaineiden käyttöä voidaan vähentää. Lisäksi sivujakeiden avulla tehty energiantuotanto lisää tehtaan energiaomavaraisuutta, jolloin tehdas ei ole riippuvainen polttoaineiden hinnan muutoksista.

– On selkeä trendi, että tuotannossa syntyviä sivutuotteita käytetään energiantuotannossa, jolloin paikallisesti toteutettu kiertotalous toteutuu mainiolla tavalla. Adven etsii jatkuvasti yhdessä asiakkaiden kanssa mahdollisuuksia hyödyntää erilaisia sivujakeita. Kattilatekniikka on kehittynyt, joten energiaa voi entistä helpommin tuottaa myös sellaisista polttoaineista, jotka aiemmin eivät olisi kelvanneet energiantuotantoon, Ikonen sanoo.

Raisio ja Adven ovat pitkäaikaisia kumppaneita. Adven on vastannut Nokian myllyn energiantuotannosta ja energialaitoksen operoinnista lähes 30 vuoden ajan. Adven vastaa myös jatkossa uuden lämpölaitoksen operoinnista ja energiantuotannosta myllyn tarpeisiin. Myllyn alueella sijaitseva nykyinen laitos jää vara- ja huippuenergialaitokseksi ja se alkaa käyttää uuden laitoksen valmistuessa biokaasua polttoaineena.

Energialaitoksen suunnittelu on jo käynnissä ja rakennustyöt alkavat kuluvan vuoden lopussa. Laitos otetaan käyttöön alkukesästä 2021.

Lisätiedot:

Adven: asiakkuuspäällikkö Elli Ikonen, 050 317 1040, elli.ikonen@adven.com
Raisio-konserni, lisätieto- ja haastattelupyynnöt: viestintäpäällikkö Anna-Mari Roine, 044 770 6791 tai sijoittajasuhdejohtaja Mika Saarinen, 040 072 6808

ADVEN
Adven on johtava energia- ja vesiratkaisujen tarjoaja Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Tuotamme teollisuudelle höyryä, lämpöä ja kylmää sekä toteutamme erilaisia ratkaisuja energia-, vesi- ja materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Kiinteistöille tuotamme lämmitystä ja viilennystä kaukolämmöllä sekä kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla, joissa hyödynnämme muun muassa bio- ja geoenergiaa. Liiketoimintamallimme perustuu kokonaispalveluun ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen.
Liikevaihtomme on 216 meur ja taseen loppusumma 800 meur. Meillä on lähes 40 vuoden kokemus ja palveluksessamme on noin 400 ammattilaista. Operoimme yli 300 energialaitosta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 1900 MW. www.adven.fi

RAISIO OYJ
Raisio on kansainvälinen pörssiyhtiö, joka keskittyy terveelliseen ja vastuullisesti tuotettuun ruokaan, elintarvikkeiden ainesosiin ja kalanrehuihin. Tunnettuja brändejämme ovat mm. Benecol, Elovena, Sunnuntai, Torino ja Benella. Raision tuotteissa korostuvat hyvinvointi, terveellisyys, maku ja kestävä kehitys. Vahva osaamisemme ja into kehittää uutta varmistavat kannattavan kasvun. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 236 miljoonaa euroa ja liiketulos 27 miljoonaa euroa. Raisiolaisia on noin 320. Meidän ruokamme tekee hyvää Terveydelle, Sydämelle ja Maalle. Lisätietoja Raisiosta löytyy osoitteesta www.raisio.com.