Perusparannuksen toteuttaminen allianssin voimin – lopputuloksena laadukkaasti tehty remontti ja viihtyisämmät asunnot

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas kehittää vahvasti toimintaansa ja toteuttaa opiskelijatalojen perusparannuksia allianssin voimin. Toisena valmistunut Pasilanraitio 6:n kiinteistön perusparannus valmistui aikataulussa koronaepidemian asettamista haasteista huolimatta.

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas tekee perusparannuksen vuosittain noin 500 asunnolle. Perusparannuksia nopeuttaakseen säätiö kehitti allianssimallilla toteutettavan konseptin, jolla urakka saadaan tehtyä aikataulussa, ilman virheitä ja kustannustehokkaasti sarjatuotantona toistettavana. Pasilanraitio 6:n opiskelijatalo on toinen allianssin kunnostama kohde, ja sitä olivat remontoimassa koko viiden kohteen allianssiin valitut kumppanit Renevo, Takuusähkö ja KRS-yhtiöt.

Pasilanraitio 6:n perusparannus aloitettiin joulukuussa 2019 ja se valmistui elokuussa 2020. Kiinteistön kaikki talot ja tilat remontoitiin rappu kerrallaan. Kohteessa uusittiin kiinteistön vesi- ja viemäriverkosto, sähköt, ilmanvaihto sekä kaikkien asuntojen ja yleisten tilojen pinnat ja kalusteet. Asuntojen pohjia myös muutettiin siten, että osa soluasuntoina käytetyistä isommista asunnoista jaettiin ja saatiin näin muutettua uusiksi yksiöiksi. Huoneistopohjamuutosten taustalla on yksiöiden kasvava suosio, johon Hoas pyrkii vastaamaan.

”Nuorten odotukset asumista kohtaan ovat muuttuneet. Asunnon halutaan olevan yksilöllinen koti, ja sen odotetaan olevan viihtyisä ja toimiva. Haluamme vastata opiskelijoiden tarpeisiin ja tarjota heidän hyvinvointiaan tukevia asuntoja”, sanoo Hoasin toimitusjohtaja Matti Tarhio.

Perusparannuksilla tehdään opiskelijoiden asumisesta viihtyisämpää

Pasilanraition kohteessa hyödynnettiin Hoasin perusparannuksissa ja uudistuotannossa käytettäviä suunnittelu- ja materiaaliohjeita. Kattavalla remontilla Hoas halusi nostaa kiinteistön viihtyisyys- ja laatutasoa aiempaa korkeammaksi. Pasilanraition opiskelijatalo sai hyvät arviot uusille asukkaille toteutetussa kyselyssä – asteikolla 1–5 (1=erittäin huono, 5=erittäin hyvä) asukkaiden antamien arvosanojen keskiarvot olivat asuntojen laadukkuudelle 4,4 ja viihtyisyydelle 4,5.

”Tulokset osoittavat, että suunnitteluratkaisut ovat olleet onnistuneita ja remontoidut asunnot vastaavat asukkaiden toiveita ja ovat heidän mielestään viihtyisiä. Olemme onnistuneet tavoitteidemme mukaisesti muokkaamaan opiskelija-asunnoista viihtyisiä ja yksilöllisiä koteja asukkaillemme yhteiskäyttötilojen kehitystä unohtamatta”, kertoo Hoasin kiinteistöjohtaja Kim Lindholm.

Hoas kuuntelee opiskelija-asukkaitaan aktiivisesti tuleviakin remontteja ajatellen.

”Asukkaiden vastauksista palautekyselyyn saimme myös hyviä parannusehdotuksia, joita pyrimme huomioimaan tulevien remonttien suunnittelussa. Palautetta ja mielipiteitä kyseltiin myös remonttiin liittyvästä viestinnästä, remontoitujen asuntojen markkinoinnista ja sisäänmuuttokokemuksesta”, Lindholm sanoo.

Julkaisuvapaita kuvia kohteesta saatavilla täältä!

Lisätietoja
Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Hoas
p. 0400 800 255
matti.tarhio@hoas.fi

Kim Lindholm, kiinteistöjohtaja, Hoas
p. 050 323 2937
kim.lindholm@hoas.fi

Hoas on yleishyödyllinen säätiö, joka vuokraa, rakennuttaa ja ylläpitää asuntoja pääkaupunkiseudulla peruskoulun jälkeisissä oppilaitoksissa opiskeleville, tutkintoaan päätoimisesti suorittaville opiskelijoille. Asuntoja Hoasilla on tällä hetkellä 10 000 kpl ja asukkaita noin 19 000. www.hoas.fi