Moderni datakeskus on sivutoiminen sähkönjakelija – datan lisäksi se varastoi energiaa ja palauttaa tarvittaessa sähköä kantaverkkoon

Eatonin toimittaman UPSaaR-ratkaisun avulla Aurora DC voi kehittyä innovatiiviseksi toimijaksi energiamarkkinalla ja tukea uusiutuvan energian käyttöä.

Ouluun hiljattain avattu Aurora Datacenters on alueellinen datakeskustoimija, joka palvelee asiakkaitaan Pohjois-Suomessa Kokkolasta ylöspäin. Auroralla on kaksi modernia datakeskusta, joiden käyttämä sähkö tuotetaan kokonaan vesivoimalla. Parhaillaan on myös käynnissä oman aurinkovoimalan toteutusprojekti. Aloitusvaiheessa Aurora operoi 0,5 megawatin teholuokassa, mutta teho kasvaa vaiheittain asiakaskunnan kasvun myötä.

Auroran maan alle sijoitetut konesalit on suunniteltu erittäin toimintavarmoiksi, turvallisiksi sekä toimimaan kestävien arvojen mukaisesti. Datakeskukset hyödyntävät uusinta teknologiaa, kuten energiaa varastoivaa UPSaaR-teknologiaa (UPS as a Reserve). Sen avulla Aurora tukee Pohjois-Suomen energiaverkkoa tasoittamalla uusiutuvan energian käytössä syntyviä tuotantokuoppia tai palauttamalla pakkasten aiheuttamien kulutushuippujen aikaan sähköä energiaverkkoon.

Aurora on ensimmäinen UPSaaR-teknologiaa hyödyntävä datakeskus

Eaton on kehittänyt UPSaaR-teknologiaa Suomessa yhteistyössä Fortumin kanssa, ja yhteistyön myötä organisaatiot voivat osallistua Pohjoismaiden taajuusreservimarkkinoille. Aurora hyödyntää UPSaaR-teknologiaa ensimmäisenä datakeskuksena maailmassa.

UPSaaR-teknologia hyödyntää UPS-varavirtalähteitä. Niiden avulla organisaatiot voivat hallita sähköverkon kysyntää saumattomasti ja palauttaa energiaa verkkoon pitäen samalla kriittiset laitteet ja sovellukset käynnissä. Näin sähköverkkojen ylläpitäjät voivat käsitellä paremmin tehonsyötön vaihteluita, hallita kysyntää ruuhka-aikoina sekä parantaa järjestelmän luotettavuutta reagoimalla nopeammin sähköverkon häiriöihin. Sähköverkkoa voi myös hallita paremmin uusiutuvien energianlähteiden laajemman saatavuuden ja vähentyneen inertian ansiosta.

Eatonin modernit laiteratkaisut antavat Auroralle erinomaisen hyötysuhteen ja ovat kilpailukykyisiä pitkälle tulevaisuuteen. Aurora valitsi Eaton 93PM-200 kVA UPS-laitteet ja litium-akustot, jotka soveltuvat täydellisesti UPSaaR-käyttöön. Valittujen UPS-laitteiden energiatehokkuus on erittäin korkea, sillä normaalioloissa ne pääsevät parhaimmillaan jopa 99 % tehokkuuteen, mutta UPSaaR-käytössäkin noin 97 % energiatehokkuuteen.

UPSaaR-ominaisuuden ansiosta Aurora voi tukea uusiutuvan energian käyttöä, sillä datakeskus voi osallistua energiavirtojen tasaamiseen. Samalla se voi luoda kassavirtaa kysynnänjoustomarkkinoilla.

”Tavoitteenamme oli rakentaa datakeskus, jonka toteutuksessa hyödynnetään nykyaikaista teknologiaa. Alusta alkaen ajatuksenamme oli toimia kiertotalouden periaatteiden mukaisesti. Datakeskukset käyttävät energialähteenään uusiutuvaa energiaa paikallisista lähteistä, ja energiatehokkuuteen on kiinnitetty huomiota kaikessa suunnittelussa ja toteutuksessa”, kertoo Auroran toimitusjohtaja Petri Hyyppä.

”Aurora on nyt alueellinen datakeskustoimija. Tavoitteena on tulevaisuudessa kehittyä suureksi konesalikeskittymäksi ja nousta UPS- ja varavoimareservien ja suoran kantaverkkoliittymän myötä merkittäväksi toimijaksi myös reservimarkkinoilla. Tällöin autamme omalta osaltamme uusiutuvan energiatuotannon yleistymistä.”

Eatonin valttina kotimaisuus, toimintavarmuus ja turvallisuus

Datakeskusten toimintavarmuus ja turvallisuus ovat Auroralle kriittisen tärkeitä tekijöitä, jotka sen pitää pystyä todistamaan myös loppuasiakkaille. Eaton teki viisiportaisen testiketjun, johon sisältyivät muun muassa komponentti- ja yksikkötestit, järjestelmien integrointitestit ja Factory Acceptance Test (FAT) -testaukset, joissa asiakas kävi itse tehtaalla valvomassa omien laitteidensa testauksen.

”Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Eaton-yhteistyöhön. Kotimaisuus on tärkeä voimavara meille ja asiakkaillemme. UPS-toimittajaa valitessamme toimintavarmuus ja nykyaikainen teknologia olivat avainasemassa, mutta arvostamme suuresti myös sitä, että varaosat, palvelu ja huolto ovat lähellä”, Hyyppä toteaa.

”Eaton on monella tavalla mukana kehittämässä nykyaikaista energiatehokasta teknologiaa. On hienoa, että pääsimme soveltamaan osaamistamme Auroran uusiutuvaa energiaa käyttävän datakeskuksen hankkeessa. Kun kahden yrityksen arvot kohtaavat, on yhteistyö erittäin mutkatonta ja palkitsevaa”, sanoo Eatonin myyntijohtaja Tapio Wälkkilä.

Kuvia: www.kuvat.fi/4PJQMEAYRX

Lisätietoja

Tapio Wälkkilä
Myyntijohtaja
Eaton
TapioWalkkila@eaton.com
+358 400 445 098

Petri Hyyppä
Toimitusjohtaja
Aurora Datacenters
petri.hyyppa@auroradc.fi
+358 40 726 8875

Eaton
Eaton on energianhallintayhtiö, jonka liikevaihto vuonna 2018 oli 21,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Eatonin energiatehokkaat ratkaisut auttavat asiakkaitamme hallinnoimaan sähköistä, hydraulista ja mekaanista voimaa tehokkaasti, turvallisesti ja ympäristöystävällisesti. Eaton on sitoutunut parantamaan elämänlaatua ja ympäristöä energianhallintateknologioiden ja -palveluiden avulla. Eatonilla on noin 100 000 työntekijää, ja se myy tuotteita asiakkailleen yli 175 maassa. Lisätietoja on osoitteessa Eaton.com.