Miksi ostaa, jos voi vuokrata? ─ Perunatalo valitsi vastuulliset vuokralavat kuljetusalustoiksi

Suomalainen perunapakkaamo Tuorekartano Oy vaihtoi teho- ja eurolavat CHEPin vuokralavoihin. Ajan ja rahan lisäksi vaihdos säästää luonnonvaroja sekä parantaa esillepanoa ja helpottaa kaupan työtä.

Tuorekartanolla ympäristöarvot ovat tärkeitä ja yritys onkin liittynyt mukaan kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumukseen 2050. Käytännössä vastuullisuustyötä tehdään muun muassa korvaamalla muovipakkauksia kierrätettävillä pakkauksilla ja vähentämällä kuljetusten hiilijalanjälkeä. Ympäristön arvostus näkyy myös yhteistyökumppaneiden valinnassa.

”Haemme kumppaneita, jotka miettivät ympäristöasioita ja kehittävät niihin konkreettisia ratkaisuja. Hiilineutraaliuteen pyrkiminen on iso osa ympäristötyötä, ja käyttämällä vuokralavoja vähennämme omia päästöjämme ja pienennämme hiilijalanjälkeämme”, Tuorekartano Oy:n toimitusjohtaja Kari Kastari sanoo.

”Tiedämme, että CHEPin lavojen puu tulee kestävästi hoidetuista ja sertifioiduista metsistä. Se tarkoittaa sitä, että jokaisen kaadetun puun tilalle istutetaan vähintään yksi uusi puu metsäkadon välttämiseksi.”

Vuokralavat ovat helppo ratkaisu yrittäjälle: lavoja ei tarvitse ostaa omaksi, niitä ei tarvitse itse huoltaa eikä varastoida, ja ne ovat yhteensopivia keskusliikkeiden automatisoitujen varastojen kanssa. Kuljetusten tehostuminen vähentää turhia ajokilometrejä ja säästää sekin ympäristöä.

”Aikaisemmin aikaa kului kadonneiden lavojen etsimiseen ja rikkinäisten lavojen korjaamiseen. Nyt lavojen puhdistus ja huolto kuuluu vuokrasopimukseen ja aikaa säästyy tärkeämpään”, kiittelee Kastari.

Kuljetusalustalla suoraan myymälään

Tuorekartanolla on käytössään vuosittain noin 20 000-25 000 puolilavaa ja noin 5 000-7 000 eurolavaa. Eurolavoilla Tuorekartanolta lähtee kontteina irtoperunaa keskusliikkeisiin, ja puolilavojen päällä tuotteet kulkevat suoraan kaupan ostostilaan. Pakkauksesta otetaan vain sivupahvi pois, ja esittely on valmis.

Viime vuonna yritys otti käyttöön myös display-kuljetuslavat, joiden avulla se tehostaa tuotteidensa näkyvyyttä kaupoissa. Display-lava on kooltaan neljännesosa täysikokoisesta lavasta ja sitä kutsutaankin osuvasti varttilavaksi.

”Varttilavojen päälle tulevat vielä näyttävät mainospahvit, joilla markkinoimme kausituotteita ja tuomme esille uusia brändejä. Heti valmis esittely on käytännöllinen ja helppo kaupan henkilökunnalle sillä se vähentää esillepanotyön minimiin”, Kastari sanoo.

Elintarvikkeiden kuljetuksessa hygieenisyys ja puhtaus ovat tärkeitä asioita.

”On helpottavaa, ettei lavojen kunnossapito ole meidän vastuullamme, vaan CHEP huolehtii puolestamme lavojen kunnosta ja puhtaudesta”, sanoo Kastari.

Kuvia: www.kuvat.fi/RZ6XAGK9TF
Lisätietoja CHEP Suomen numerosta (09) 8256 800

CHEP on toimitusketjuratkaisujen globaali toimittaja, joka toimii kulutustuote-, tuoretuote-, virvoitusjuoma-, teollisuus- ja vähittäismyyntisektoreilla yli 60 maassa. CHEPillä on laaja valikoima logistiikka- ja käyttöympäristöjä sekä tukipalveluja, joiden tarkoituksena on tehostaa asiakkaiden toimintaa, vähentää riskejä ja edistää kestävää kehitystä.

CHEPin yli 11 500 työntekijää ja yli 300 miljoonaa kuormalavaa ja pakkausta muodostavat laajan palveluverkoston ja tuottavat poikkeuksellista lisäarvoa asiakkaille. CHEPin yli 500 000 asiakaspistettä palvelee maailmanlaajuisia yrityksiä ja tuotemerkkejä, kuten Procter & Gamble, Sysco, Kellogg’s and Nestlé.

CHEP on osa Brambles Groupia, joka toimittaa palveluja mm. IFCO:lle, uudelleenkäytettävien muoviastioiden johtavalle toimittajalle, sekä erikoistuneille pakkausratkaisujen toimittajille auto-, ilmailu, öljy- ja kaasusektoreilla.

Lisätietoja CHEPistä osoitteessa www.chep.com tai www.chepsuomi.fi. Lisätietoja Brambles-konsernista osoitteessa www.brambles.com.