Kotkamills tehostaa kemikaalien kierrätystä – ratkaisu pienentää ympäristökuormaa tuhansia tonneja

Kotkamillsin paperi- ja kartonkitehtaalla otetaan vuoden 2020-2021 vaihteessa käyttöön suljetun kierron ratkaisu, joka tehostaa kemikaalien talteenottoa. Ratkaisun myötä tehtaan jätevedenpuhdistamon kemiallinen hapenkulutus putoaa noin 20 prosenttia ja hiilidioksidipäästöt laskevat noin 3500 tonnia vuodessa. Ratkaisun toteuttaa energia- ja vesiyhtiö Adven.

Uusi hanke on jatkoa Kotkamillsin ja Advenin aiemmalle mustalipeän haihdutuspalvelulle, jossa Adven modernisoi ja uudistaa Kotkamillsin haihduttamon yhdeksi maailman energiatehokkaimmista. Nyt Adven toteuttaa Kotkamillsin tehtaalle uuden hajukaasukattila- ja rikintalteenottolaitoksen.

– Kehitämme tuotantoamme jatkuvasti resurssiviisaammaksi. Sisään tulevien raaka-aineiden tehokas hyödyntäminen yksin ei riitä, vaan on tärkeää pystyä hyödyntämään entistä tehokkaammin myös tuotantoprosessissa syntyvät sivutuotteet. Tämän kaltaiset projektit ovat palkitsevia, sillä kustannushyötyjen lisäksi saavutetaan merkittäviä positiivisia ympäristövaikutuksia, Kotkamillsin CFO Petri Hirvonen toteaa.

– Advenilla on kattava valikoima huippuluokan energia- ja vesiratkaisuja, joiden hyödyntämistä sellu- ja paperiteollisuuden tarpeisiin haluamme syventää yhdessä Kotkamillsin kanssa, myyntipäällikkö Teemu Kivimäki Advenista kertoo. Hyvä yhteistyö ensimmäisessä hankkeessamme ja yhteinen tahtotila ympäristömyötäisyyden lisäämisessä edesauttoivat uuden sopimuksen syntymistä, Kivimäki jatkaa.

Metanolia polttamalla saadaan höyryä tehtaan käyttöön

Advenin mustalipeähaihduttamossa saadaan talteen metanolia. Nyt toteuttavan projektin myötä raakametanoli poltetaan yhdessä tehtaan tuotannon väkevien hajukaasujen kanssa, jolloin niiden sisältämä energia saadaan talteen.

Polttoprosessissa syntynyt höyry vähentää tehtaan maakaasun käyttöä, mikä puolestaan vähentää CO2-päästöjä noin 3500 tonnia vuodessa. Poltossa syntyvien savukaasujen rikki otetaan myös talteen ja tämä vähentää tehtaan korvauskemikaalien käyttöä.

Uuden ratkaisun myötä Kotkamillsin jätevesilaitoksen COD-kuorma (chemical oxygen demand) pienenee merkittävästi ja samalla myös ympäristökuorma pienenee. Tehtaan kokonaispäästöt vähentyvät ja energiatehokkuus parantuu.

Lisätiedot:
Adven, myyntipäällikkö Teemu Kivimäki, puh. 040 561 5361, teemu.kivimaki@adven.com
Kotkamills, CFO Petri Hirvonen, puh. 040 571 0834, petri.hirvonen@kotkamills.com

Adven
Meitä advenilaisia ohjaa tarkoitus: Advantage in energy. For business, people and planet. Olemme osa ratkaisua ilmastonmuutoksen torjunnassa ja uskomme, että ympäristöä säästävien energiaratkaisujen avulla, jotka etsimme, rakennamme ja kehitämme yhdessä asiakkaidemme kanssa, voimme vaikuttaa yritysten, ihmisten ja maapallon tulevaisuuteen.

Adven on johtava energia- ja vesiratkaisujen tarjoaja Pohjoismaissa ja Baltian maissa. Tuotamme teollisuudelle höyryä, lämpöä ja kylmää sekä toteutamme erilaisia ratkaisuja energia-, vesi- ja materiaalitehokkuuden edistämiseksi. Kiinteistöille tuotamme lämmitystä ja viilennystä kaukolämmöllä sekä kiinteistökohtaisilla ratkaisuilla, joissa hyödynnämme muun muassa bio- ja geoenergiaa. Liiketoimintamallimme perustuu kokonaispalveluun ja pitkäaikaiseen kumppanuuteen.

Liikevaihtomme on 200 meur ja taseen loppusumma 800 meur. Meillä on lähes 40 vuoden kokemus ja palveluksessamme on noin 370 ammattilaista. Operoimme yli 300 energialaitosta, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 1900 MW. www.adven.fi

Kotkamills
Kotkamills on vastuullinen kumppani, joka valmistaa innovatiivisia, uusiutuvasta luonnonvarasta, puusta, kehitettyjä tuotteita. Tuotteita ovat täysin kierrätettävät muovittomat kuluttajapakkauskartongit AEGLE® ja ISLA®, korkealaatuinen erikoislaminaattipaperi Absorbex® sekä ekologiset puutuotteet. Tuotteet ovat ympäristöystävällisiä, kierrätettäviä ja turvallisia käyttää. Kotkamills työllistää suoraan noin 530 henkilöä. Valtaosan yrityksestä omistaa suomalainen pääomasijoittaja MB Rahastot.