Eaton Power Quality Oy allekirjoitti monimuotoisuussitoumuksen yhtäläisten mahdollisuuksien edistämiseksi

Espoo, 7.6.2021 – Energianhallintayhtiö Eatonin Suomen liiketoiminnasta vastaava Eaton Power Quality Oy on allekirjoittanut kansallisen monimuotoisuussitoumuksen osana jatkuvaa työtään oikeudenmukaisen, vastaanottavaisen ja moninaisen työympäristön hyväksi.

Vuodesta 2004 lähtien 26 Euroopan unionin jäsenvaltiota on laatinut oman kansallisen monimuotoisuussitoumuksensa, jota koordinoi Euroopan komission nimittämä kansalaisjärjestö. Nämä kansalliset hankkeet pyrkivät edistämään yrityksissä ja organisaatioissa moniarvoista ja osallistavaa kulttuuria, jossa kaikille taataan samanlaiset mahdollisuudet ja jokaista yksilöä kunnioitetaan ja arvostetaan yhtäläisesti.

Suomessa monimuotoisuussitoumusta on vuodesta 2012 lähtien koordinoinut Suomen johtava yritysvastuuverkosto FIBS. Tänä päivänä sitoumuksella on lähes 100 allekirjoittajaa, jotka ovat sitoutuneet kehittämään tasa-arvoista työyhteisöä sen kaikille jäsenille rodusta, etnisestä alkuperästä, seksuaalisesta suuntautumisesta, sukupuolesta, iästä, vammaisuudesta, uskonnosta tai muusta yksilöön liittyvästä tekijästä riippumatta.

Allekirjoittamalla monimuotoisuussitoumuksen Eaton haluaa korostaa jatkuvaa pyrkimystään toimia yhteenkuuluvuuden ja moninaisuuden mallina alallaan.

“Lisäämme mielihyvin nimemme Suomen monimuotoisuussitoumuksen allekirjoittajien joukkoon auttaaksemme edelleen rikkomaan niitä esteitä ja ennakkoluuloja, jotka voivat pitää meitä erillään toisistamme,” sanoo Eaton Power Quality Oy:n toimitusjohtaja Petri Koskinen.

“Osallistavuus on meille Eatonilla erittäin tärkeää. Se on keskeisessä asemassa siinä, että pystymme saavuttamaan sekä näkemykseemme liittyvät tavoitteet että ne erinomaiset tulokset, joita osakkeenomistajamme osaavat meiltä odottaa. Olemme niin yksilöinä kuin yhtiönäkin vahvempia, kun huomioimme ne erilaiset ideat, näkökulmat ja taustat, jotka tekevät meistä kaikista ainutlaatuisia. Tällä tavoin pystymme houkuttelemaan joukkoomme parhaat kyvyt ympäri maailmaa ja samalla takaamaan sen, että he kykenevät sitoutumaan toimintaamme sekä antamaan parhaan panoksensa osallistavassa ja vastaanottavaisessa ympäristössä.”

Osana monimuotoisuussitoumukseen liittyvää kehitystyötään Eaton Power Quality Oy osallistuu tuleviin verkostoitumistapahtumiin.

Eaton on äskettäin saanut tunnustusta Financial Timesin teettämässä Diversity Leaders 2021 -rankingissa yhtenä Euroopan johtavista yrityksistä moninaisuuteen ja osallistavuuteen liittyvissä kysymyksissä.  Naiset sekä vähemmistöryhmien edustajat muodostavat puolet yhtiön hallituksesta, ja maailmanlaajuisesti arviolta 5 500 johtotehtävissä toimivaa Eatonin työntekijää on osallistunut osallistamisen käytäntöihin keskittyvään valmennukseen. Eatonin työntekijöiden koordinoimiin, moninaisen ja vastaanottavaisen työyhteisön vahvistamiseksi muodostettuihin yhteenkuuluvuuden resurssiryhmiin osallistuu tänä päivänä yli 10 000 jäsentä 61 maassa.

Kuvia: www.kuvat.fi/ERYWT64HC9

Mediayhteydet: eaton@kaikuhelsinki.fi

Eaton on globaali, johtava energialiiketoiminnan asiantuntija. Eatonilla on vahvaa paikallista sovellusosaamista sähkönjakelussa ja suojaamisessa, sähkönsyötön varmistamisessa ja energiavarastoinnissa, sähkönlaadussa sekä sen hallinnassa ja automatisoinnissa, turvallisuuden takaamisessa rakenteellisissa ratkaisuissa sekä vaativissa ympäristöratkaisuissa. Kokonaispalveluiden, kanavien, integroidun digitaalisen alustan ja näkemysten avulla Eaton tukee toimialoja ympäri maailmaa ja auttaa asiakkaitaan ratkaisemaan kriittisimmät sähkönhallintaan liittyvät haasteet.

Eatonin tehtävänä on parantaa elämänlaatua ja ympäristöä virranhallintateknologioiden ja -palveluiden avulla. Tarjoamme kestävään kehitykseen perustuvia ratkaisuja, jotka auttavat asiakkaitamme hallinnoimaan sähköistä, hydraulista ja mekaanista voimaa – turvallisemmin, tehokkaammin ja luotettavammin. Eatonin vuoden 2020 liikevaihto oli 17,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria, ja myymme tuotteita asiakkaillemme yli 175 maassa. Eatonilla on noin 92 000 työntekijää. Lisätietoja osoitteessa Eaton.com.