CHEP Europelle EcoVadisin korkein vastuullisuusluokitus

Toimitusketjuratkaisuistaan tunnettu yhtiö nousi ylimmälle platinatasolle yhteiskuntavastuun saralla

Weybridge, Lontoo, 7. huhtikuuta 2021 – Toimitusketjuille ratkaisuja toimittava CHEP Europe on saanut EcoVadisin platinatason tunnustuksen kestävyyssaavutuksistaan sijoittuen ylimpään prosenttiin yritysten maailmanlaajuisessa arvioinnissa.

Platinatason tunnustus myönnettiin CHEP Europelle sen vastuullisesta toiminnasta ja saavutuksista alueilla, jotka liittyvät ympäristöön, työelämän käytäntöihin, ihmisoikeuksiin, eettisyyteen ja kestävään hankintaan.

EcoVadisin menetelmät perustuvat kansainvälisiin yritysten sosiaalisen vastuun normeihin, kuten Global Reporting -aloitteeseen, Yhdistyneiden kansakuntien Global Compact -aloitteeseen ja ISO 26000 -standardiin. Ne kattavat 198 luokkaa ja niillä arvioidaan 60 000 yritystä 155 maassa.

CHEP on osa toimitusketjuratkaisuja toimittavaa Brambles Groupia, jonka liiketoiminta perustuu lavojen, laatikoiden ja konttien yhteiskäyttöön ja kierrätykseen. Dow Jonesin Barron’s-lehti arvotti Bramblesin äskettäin maailman toiseksi kestävimmäksi yritykseksi, ja yhtiö on mukana vuoden 2021 Corporate Knightsin arvostetulla Global 100 -listalla, johon valitaan kestävimmät yritykset koko maailmasta. Brambles on myös yksi YK:n Global Compact -aloitteen allekirjoittajista. Nämä tunnustukset ovat tulos Bramblesin viime vuosina saavuttamista kestävyystavoitteista, joilla on estetty metsäkatoa, pyritty eroon kaatopaikkajätteestä ja vähennetty hiilidioksidipäästöjä 33 prosenttia.

Yhtiö esitteli äskettäin uuden kestävyysstrategiansa vuodelle 2025. Nyt tavoitteena on kehittää uusiutumista tukevia toimitusketjuja. ”Olemme suunnattoman ylpeitä saadessamme jälleen kerran tunnustusta ponnisteluistamme kestävyyden saralla”, sanoo CHEP EMEAn kestävyys- ja viranomaisasioista vastaava Iñigo Canalejo. ”Kiertotalouden edelläkävijöinä olemme aina pyrkineet vähentämään negatiivista vaikutustamme, mutta nyt haluamme ottaa askeleen pidemmälle ja siirtyä haittojen vähentämisestä vaikuttamaan maapalloon ja yhteiskuntaan nettopositiivisesti.”

Uusiutumista tukeva lähestymistapa näkyy CHEPin vuoden 2025 tavoitteissa, jotka pohjautuvat ajatukseen ”positiivinen maapallo, positiivinen liiketoiminta ja positiiviset yhteisöt”.

”Uusiutumista tukevat päämäärämme ja sitoutumisemme kestävään tulevaisuuteen, joka materialisoitui allekirjoittaessamme YK:n Global Compactin Business Ambition for 1.5 °C -lupauksen, auttavat meitä säilyttämään johtoasemamme tulevina vuosina, aikaansaamaan aidosti positiivisen vaikutuksen maapalloon, yhteiskuntaan ja yhteisöihin sekä lopulta luomaan pysyviä muutoksia ihmisten elämään”, sanoo Canalejo.

Tietoa EcoVadis-järjestöstä

EcoVadis on maailmanlaajuisesti toimiva järjestö, joka arvioi yritysten toiminnan kestävyyttä 150 sektorilla 140 maassa. EcoVadisin luokitukset ja helppokäyttöiset seurantavälineet auttavat yrityksiä riskien hallinnassa ja pyrkimyksissä ekoinnovointiin maailmanlaajuisissa toimitusketjuissa. www.ecovadis.com


Tietoa CHEPISTÄ

CHEP auttaa kuljettamaan enemmän tavaraa useammille ihmisille ja useampiin paikkoihin kuin mikään muu organisaatio maailmassa. Sen kuormalavat, laatikot ja kontit muodostavat globaalin toimitusketjun näkymättömän selkärangan. Maailman suurimmat tuotemerkit luottavat CHEPin apuun kuljettaakseen tavaransa tehokkaammin, vastuullisemmin ja turvallisemmin. Jakamistalouden edelläkävijänä CHEP on luonut yhden maailman vastuullisimmista logistiikkayrityksistä, jonka toiminta perustuu alustojen jakamiseen ja uudelleenkäyttöön, eli niin sanottuun poolaukseen.

CHEP palvelee ensisijaisesti nopeasti liikkuvien kulutustarvikkeiden (esim. kuivat elintarvikkeet, einekset sekä terveys- ja hygieniatuotteet), tuoretuotteiden, virkistysjuomien sekä vähittäis- ja yleistuotteiden aloja. CHEPin palveluksessa on noin 11 000 työntekijää ja yritys uskoo monimuotoisuuden, osallisuuden ja tiimityön kautta toteutuvaan kollektiivisen älykkyyden voimaan. CHEP omistaa noin 330 miljoonaa lavaa, laatikkoa ja konttia, jotka palvelevat 750 palvelukeskuksen kautta 500 000 asiakasyhteyspistettä globaaleille tuotemerkeille kuten Procter & Gamble, Sysco ja Nestlé. CHEP, joka on osa Brambles Groupia, toimii noin 60 maassa, ja sen toiminta on laajinta Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa. Lisätietoja CHEPistä on osoitteessa www.chep.com. Lisätietoja Brambles Groupista on osoitteessa www.brambles.com.


Yhteystiedot mediatiedusteluja varten:

Manuela García,
Manager, External Communications
Eurooppa, Afrikka, Intia ja Lähi-itä
Brambles Group

+34 696 114 696
manuela.garcia@brambles.com