Bramblesille A-luokitus Ellen MacArthur Foundationin kiertotaloustyökalulla

Circulytics on ensimmäinen arviointityökalu, jolla yksittäiset yritykset voivat mitata tarkasti omaa valmiuttaan kiertotalouteen sekä suorituskykyään kokonaisuutena. Brambles nappasi arvioinnista huippupisteet.

Lontoo, 26.5.2020 – Ellen MacArthur Foundationin (EMF) kehittämä Circulytics-työkalu julkaistiin tämän vuoden tammikuussa ja sitä on markkinoitu “kattavimpana saatavilla olevana työkaluna kiertävyyden mittaamiseen”. Brambles on tunnettu kiertotalouden mukaisista toimintamalleistaan ja osallistui merkittävällä panoksella myös työkalun kehittämiseen ja testaamiseen. Yhtiö otti iloisena vastaan tiedon saavuttamastaan A-luokituksesta.

Circulytics mittaa muutakin kuin pelkkiä materiaalivirtoja; se antaa selkeän kuvan koko kiertotaloustoiminnasta ja nostaa esiin välittömät kehitysalueet ja mahdollisuudet strategiselle innovoinnille. Ennen kaikkea työkalu auttaa näkemään materiaalien uudelleenkäytön edut verrattuna perinteisiin lineaarisiin liiketoimintamalleihin. Mittausjärjestelmä on jaettu kahteen osaan: niin sanottuihin mahdollisuuksiin ja tuloksiin.  Näistä ensimmäinen koostuu yrityksen omista tekijöistä, kuten sen strategiasta, henkilöstöstä, järjestelmistä ja prosesseista, innovaatiosta sekä ulkoisesta yhteistyöstä asiakkaiden ja toimittajien kanssa. Brambles saavutti täydet pisteet kaikissa tämän kategorian osa-alueissa.

Kiertotalouden tavoitteena on vähentää jätettä ja päästöjä, pitää tuotteet ja materiaalit käytössä sekä elvyttää luonnonvaraisia järjestelmiä.  Brambles on ollut muovaamassa kiertotaloutta 330 miljoonalla toimitusresurssillaan ja ”jakamiseen ja uudelleenkäyttöön” perustuvalla mallillaan jo kauan ennen kuin siitä tuli yritysten ja päättäjien keskeinen strategia jätekriisiin vastaamiseen – alalla, jolla hallitseva toimintamalli on edelleenkin lineaarisuus. Bramblesin ydinliiketoimintamalli ja sen kehittämät ja käyttämät edistykselliset omaisuudenseuranta-, palautus- ja IT-järjestelmät toivat yhtiölle korkeat pisteet.

Ellen MacArthur Foundationin data- ja metriikkajohtaja Jarkko Havas antaa Bramblesille tunnustusta erinomaisesta tuloksesta. “Brambles on ollut aktiivisesti mukana Circulyticsin kehitysvaiheessa ja on hienoa nähdä, että yritys on nyt saamassa arvoa Circulyticsin käytöstä. Brambles edistää aktiivisesti kiertotalouteen siirtymistä ja on osoittanut kiitettävää kehitystä, jonka toivomme jatkuvan Circulyticsin myötä.”

Brambles sai korkeat pisteet myös työkalun tuloksia mittaavassa osassa. Siinä arvioidaan panosta (materiaaleja ja energiaa) sekä sitä, miten tuotos tuotteiden ja palvelujen muodossa tukee kiertotaloutta. Arviointitiimi kiinnitti huomiota erityisesti yhtiön kestävään hankintaan, mutta nosti myös esiin kehitysalueita jatkoa ajatellen.

Bramblesin kestävän kehityksen globaali johtaja Juan José Freijo on tyytyväinen yhtiön mukana oloon Circulytics-hankkeessa. Sen lisäksi, että työkalulla voidaan arvioida tuotantovirtojen kiertoa ja yhtiön koko arvoketjua, se tarjoaa myös Ellen MacArthur Foundationin tuottamaa räätälöityä tietoa ja palautetta. “Työkalu on äärettömän tehokas; kannustamme muitakin organisaatioita käyttämään Circulyticsia apuna kiertotalouteen siirtymisessä. Voimme käyttää sitä myös Zero Waste World -yhteistyöhankkeissamme suunnitellessamme tulevaa ja mittamaan edistymistämme”, Juan José Freijo sanoo ja jatkaa: “Maailma ja etenkin toimitusketjut tarvitsevat kipeästi kiertotaloutta. Emme osallistuneet Circulyticsin kehittämiseen vain saadaksemme tunnustusta siitä, mitä jo olemme saavuttaneet.  Työkalun hienous on sen kyvyssä kannustaa ja tukea haluamme kehittää toimintamalliamme entistäkin kiertävämmäksi. Tämä erinomainen tulos lujittaa pyrkimystämme lisätä edelleen uusiutuvista lähteistä saatavan energian osuutta toiminnassamme. Olemme ylpeitä jakamiseen ja uudelleen käyttöön perustuvasta mallistamme ja kestävän hankintamme nykyisestä tasosta, mutta kiertotalousyrityksenä yksi tärkeimmistä tavoitteistamme on entistä tehokkaampi elvytystrategia niille luonnonvaraisille järjestelmille, joihin toimintamme voi vaikuttaa”.

Ellen MacArthur -säätiö

Ellen MacArthur Foundation perustettiin vuonna 2010 nopeuttamaan kiertotalouteen siirtymistä. Perustamisensa jälkeen tämä hyväntekeväisyysjärjestö on noussut globaaliksi mielipidejohtajaksi ja varmistanut, että kiertotalous on päätöksentekijöiden asialistalla niin liiketoiminnassa, hallituksissa kuin tiedeyhteisöissä. Circular Economy 100 (CE100) Network -verkosto tarjoaa kilpailua edeltävän tilan oppimiseen, tiedon jakamiseen ja ideoiden toteuttamiseen. Lisätietoja on osoitteessa www.ellenmacarthurfoundation.org

Brambles

Brambles auttaa kuljettamaan enemmän tavaraa useammille ihmisille ja useampiin paikkoihin kuin mikään muu organisaatio maailmassa. Sen kuormalavat ja laatikot muodostavat globaalin toimitusketjun näkymättömän selkärangan. Maailman suurimmat tuotemerkit luottavat Bramblesin apuun kuljettaakseen tavaransa tehokkaammin, vastuullisemmin ja turvallisemmin. Jakamistalouden edelläkävijänä Brambles on luonut yhden maailman vastuullisimmasta logistiikkayrityksistä, jonka toiminta perustuu alustojen jakamiseen ja uudelleen käyttöön eli niin sanottuun poolaukseen. Brambles palvelee ensisijaisesti nopeasti liikkuvien kulutustarvikkeiden (esim. kuivat elintarvikkeet, einekset sekä terveys- ja hygieniatuotteet), tuoretuotteiden, virkistysjuomien sekä vähittäis- ja yleistuotteiden aloja. Konsernilla on noin 11 000 työntekijää, ja se omistaa noin 330 miljoonaa kuormalavaa, laatikkoa ja konttia, joita se toimittaa yli 750 palvelukeskuksen muodostaman verkoston kautta. Brambles toimii noin 60 maassa, ja sen toiminta on laajinta Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa. Lisätietoja on osoitteessa www.brambles.com

Bramblesin yhteyshenkilöt:

Víctor Collado
Director, Corporate Communications
+34 659 691 864
victor.collado@brambles.com

Manuela García
Manager, External Communications

+34 696 114 696

manuela.garcia@brambles.com