Brambles toteutti onnistuneesti kestävän kehityksen viisivuotisohjelmansa – Vuoden 2020 tavoitteista jatkaen yhtiö alkaa nyt kehittää uraauurtavia uusiutumista tukevia toimitusketjuja

Sydney, 28. syyskuuta 2020 – CHEPin emoyhtiö Brambles Limited, yksi maailman kestävimmistä logistiikkayhtiöistä ja kiertotalouden edelläkävijä, on julkaissut vuoden 2020 kestävyysraporttinsa.

Raportissa arvioidaan Bramblesin saavutuksia sen jälkeen, kun yhtiö vuonna 2015 asetti kunnianhimoiset kestävyystavoitteet vuodelle 2020. Lisäksi raportissa hahmotellaan yhtiön visio seuraavasta vaiheesta kestävän kehityksen matkalla: uusiutumista tukevien toimitusketjujen kehittäminen tulevien sukupolvien hyväksi.

Vuoden 2020 merkittäviä kestävyyssaavutuksia

Vuonna 2015 Brambles lanseerasi uuden kestävyysstrategian ”parempi maapallo, parempi liiketoiminta ja paremmat yhteisöt”. Samalla julkaistiin yhtiön kestävyystavoitteet vuodelle 2020. Päämäärä oli vähentää sekä yhtiön oman toiminnan että asiakkaiden toimitusketjujen negatiivisia vaikutuksia maailmanlaajuisesti hyödyntämällä jakamiseen ja uudelleenkäyttöön perustuvaa kiertotalousmallia.

Tässä on edistytty merkittävästi sitten vuoden 2015. Parempi maapallo -strategiaa seuraten Brambles on pienentänyt maailmanlaajuisten toimitusketjujen ympäristöjalanjälkeä tuntuvasti säästämällä

  • 10,3 miljoonaa tonnia CO2-päästöjä, mikä vastaa 1 950 560 kotitalouden[1] vuodessa tuottamaa päästömäärää
  • 34,3 gigalitraa vettä, noin 13 720 olympiamittaisen uima-altaallisen verran, sekä
  • 8 miljoonaa kuutiometriä puutavaraa, 5,8 miljoonaa tonnia kiinteää jätettä ja 8 miljoonaa puuta.

Brambles on myös sitoutunut taisteluun metsäkatoa vastaan. Vuoden 2020 tavoitteensa mukaisesti yhtiö hankkii nyt 100 % puutavarastaan kestävästi hoidetuista metsistä. Lisäksi 62,7 prosentilla puutavarasta on alkuperäketjun sertifiointi.

Eikä kyse ole vain puutavarasta. Brambles on lisännyt uusiutuvista energianlähteistä tuotetun sähkön osuutta tänä vuonna 70 prosenttiin. Tällä on saavutettu 33 prosentin vähennys CO2-päästöissä, mikä ylitti vuonna 2015 asetetun tavoitteen 20 prosentista.

Paremman liiketoiminnan ja paremman yhteistyön strategiaa Brambles on toteuttanut käynnistämällä erilaisia yhteistyöohjelmia asiakkaiden kanssa. Näistä yksi on Zero Waste World, jossa pyritään rakentamaan kestävämpiä toimitusketjuja luomalla kumppanuuksia valmistajien ja vähittäismyyjien kanssa. Tähän kuuluvat muun muassa yhteiskuljetukset, joilla säästettiin yhdessä vuodessa 75 miljoonaa ajokilometriä ja yli 86 000 tonnia ilmakehän CO2-päästöjä. Parempi työpaikka -tavoitteen osalta Brambles paransi turvallisuutta ja saavutti vuoden 2020 naisedustustavoitteensa. Yli 30 prosenttia yhtiön johtotehtävistä on nyt naisten käsissä.

Paremmat yhteisöt -ohjelma jatkaa sillanrakennusta Bramblesin ja paikallisten yhteisöjen välillä ruoka-avun, vapaaehtoistyön ja lisättyjen rahalahjoitusten muodossa.

Vuoden 2025 kestävyystavoitteena uusiutumista tukevat toimitusketjut

Kun yksi kestävän kehityksen strategia on viety onnistuneesti päätökseen, syntyy seuraava kunnianhimoinen suunnitelma.  Tulevan viisivuotiskauden tavoite ei ole vain olla parempia ja pysäyttää ympäristövaikutukset. Yhtiön uusi kestävyysvisio tavoittelee kiertomallin täyden potentiaalin hyödyntämistä siirtymällä pois rappeuttavista järjestelmistä kohti uusiutumista tukevaa mallia. Siinä ei pyritä vain lähteiden täydentämiseen vaan luodaan enemmän positiivista arvoa luonnolle ja yhteiskunnalle.

Bramblesille tämä tarkoittaa kahden uuden puun kasvattamista jokaista käytettyä puuta kohti, miljoonia uusia puita vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa asiakkaiden ja yhteiskunnan tukemista kertakäyttömuovien vähentämisessä kierrättämällä ja uusiokäyttämällä muovia pitkäikäisiin, kiertäviin tuotteisiin. Se tarkoittaa myös merkittäviä tekoja ilmastonmuutoksen torjumiseksi, minkä vuoksi Brambles on sitoutunut 1,5 ºC:n ilmastotulevaisuuteen, mikä on maailman johtavien ilmastotutkijoiden ja kansainvälisen ilmastonmuutospaneelin hyväksymä skenaario, jolla ilmastonmuutoksen pahimmat vaikutukset voidaan välttää.

Bramblesin kestävän kehityksen globaali johtaja Juan José Freijo kommentoi vuoden 2025 kestävyyssuunnitelmia: ”Monet ovat varoitelleet jo vuosia, ja 2020 on paljastanut toimitusketjujen haavoittuvuuden sekä yhteiskuntamme eriarvoisuuden. Hallitsematon ilmastonmuutos ja ekosysteemien häviäminen voivat olla vieläkin tuhoisampia. Sen vuoksi asetamme itsellemme tavoitteeksi kehittää edelläkävijänä uusiutumista tukevia toimitusketjuja.”

Tarkempaa tietoa Bramblesin vuoden 2025 tavoitteista julkaistaan lokakuussa.

Brambles on globaali kestävyysjohtaja

Brambles on kerännyt tunnustusta johtavasta työstään kestävän kehityksen eteen. Dow Jonesin julkaisema Barron’s Magazine nimesi vastikään Bramblesin vuoden 2020 kestävimmäksi yritykseksi maailmassa. Konserni ylsi myös A-luokitukseen Ellen MacArthur -säätiön kiertotalousarvioinnissa, joka tehtiin Circulytics-työkalulla. Brambles oli yksi säätiön 30:stä yksityissektorin kumppanista, jotka olivat mukana kehittämässä Circulytics-työkalua. Kannustamalla yrityksiä työkalun käyttöön yhtiö haluaa tuoda esiin niitä monia liiketoiminnallisia hyötyjä, joita siirtyminen lineaarisesta kiertotalousmalliin tuo mukanaan.

 

Lisätietoja:

Sean O’Sullivan

Vice President, Investor Relations

+61 2 9256 5262

+61 412 139 711

sean.osullivan@brambles.com

Raluca Chiriacescu

Director, Investor Relations

+44 2038 809 412

+44 7810 658 044

raluca.chiriacescu@brambles.com

Víctor Collado

Director, Corporate Communications

Eurooppa, Afrikka, Intia ja Lähi-itä

+34 659 691 864

victor.collado@brambles.com

 

 

Tietoa Brambles Limitedistä (ASX:BXB): CHEP-tuotemerkin alla toimiva Brambles auttaa kuljettamaan enemmän tavaraa useammille ihmisille ja useampiin paikkoihin kuin mikään muu organisaatio maailmassa. Sen kuormalavat, laatikot ja kontit muodostavat globaalin toimitusketjun näkymättömän selkärangan. Maailman suurimmat tuotemerkit luottavat Bramblesin apuun kuljettaakseen tavaransa tehokkaammin, vastuullisemmin ja turvallisemmin. Jakamistalouden edelläkävijänä Brambles on luonut yhden maailman vastuullisimmasta logistiikkayrityksistä, jonka toiminta perustuu alustojen jakamiseen ja uudelleen käyttöön eli niin sanottuun poolaukseen. Brambles palvelee ensisijaisesti nopeasti liikkuvien kulutustarvikkeiden (esim. kuivat elintarvikkeet, einekset sekä terveys- ja hygieniatuotteet), tuoretuotteiden, virkistysjuomien sekä vähittäis- ja yleistuotteiden aloja. Konsernilla on noin 12 000 työntekijää, ja se omistaa noin 330 miljoonaa kuormalavaa, laatikkoa ja konttia, joita se toimittaa yli 750 palvelukeskuksen muodostaman verkoston kautta. Brambles toimii noin 60 maassa, ja sen toiminta on laajinta Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa. Lisätietoja on osoitteessa www.brambles.com

 

[1] Vertailun lähde: Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirasto.