Brambles saavuttaa jo tänä vuonna useita vuoden 2025 kestävyystavoiteohjelmansa tavoitteista

Johtava maailmanlaajuisten toimitusketjuratkaisujen tarjoaja Brambles saavutti omissa toiminnoissaan hiilineutraaliuden, ja julkaisee ensimmäisen sataprosenttisesti kierrätysmuovista valmistetun lavansa matkallaan kohti uusiotuotannon tulevaisuutta.

Sydney, Australia, 29. syyskuuta 2021 – Brambles, 60 maassa CHEP-tuotemerkillä toimiva maailmanlaajuisia toimitusketjuratkaisuja tarjoava yhtiö, on julkistanut vuosittaisen kestävyyskatsauksensa, jossa kerrotaan sen materiaalien ympäristöön liittyvistä, sosiaalisista ja hallinnollisista haasteista ja saavutuksista 30. kesäkuuta 2021 päättyneen tilikauden osalta.

Tähän aikaan viime vuonna Brambles oli menestyksekkäästi päättänyt vuoden 2020 kestävyysstrategiansa saavuttaen sen tärkeimmät tavoitteet ja julkaisi uudet vuoden 2025 kestävyystavoitteensa ja päämääränsä olla uusiutuvien toimitusketjujen edelläkävijä, jonka toiminta perustuu ”planeettamyönteiseen, liiketoimintamyönteiseen ja yhteisömyönteiseen” strategiaan. Vain 12 kuukautta ohjelman alun jälkeen Bramblesin kestävyyskatsauksessa korostuvat konkreettiset saavutukset, jotka osoittavat huomattavaa edistystä matkalla kohti nettopositiivista tulevaisuutta:

Brambles on nyt toiminnoissaan hiilineutraali liikeyritys: yhtiön CO2-nettopäästöt on kompensoitu ulottuvuuksissa 11 ja 22 investoimalla metsitysprojekteihin ja uusiutuvan sähkön hankintaan. Tämä virstanpylväs tukee Bramblesin sitoumusta 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen, on samassa linjassa Pariisin ilmastosopimuksen 2015 korkeimpien tavoitteiden kanssa ja on osoitus alkuvaiheen toiminnasta kohti hiilestä vapautumista3. Osana planeettamyönteisiä tavoitteitaan Brambles on myös toteuttanut sataprosenttisesti kestävää puutavaran hankintaa ja mahdollistanut useampien puutavaramarkkinoiden siirtymisen puun alkuperän seurannan (Chain of Custody, CoC) sertifiointijärjestelmään.

Ensimmäinen suljetun kierron korkeampilaatuiseksi kierrätetty muovialusta on nyt markkinoilla:. Osana jätemyönteistä sitoumustaan käyttää alustoissa kierrätysmuovia, Brambles toi tänä vuonna Euroopassa markkinoille ensimmäisen sataprosenttisesti kierrätysmuovista valmistetun tuotteensa, pyörällisen Q+-lavan.

Brambles saavutti 32 % naisten osuudessa johtotehtävissä: Työpaikkamyönteisiin tavoitteisiin kuuluvat aloitteet yhteenkuuluvuuden, työhyvinvoinnin ja esteettömyyden lisäämiseksi, sekä sitoutuminen naisten vähintään 40 %:n osuuteen johtotehtävissä ja naisten määrän kaksinkertaistaminen tuotantolaitoksissa vuoteen 2025 mennessä.

Brambles on Top Employer® 17 maassa: Edistys työpaikkamyönteisissä tavoitteissa toteutui, ja Brambles valittiin Top Employer® -yhtiöksi 17 maassa ja neljällä alueella. Tämä kertoo yhtiön sitoutumisesta työntekijöihinsä ja osallistavan ja palkitsevan työympäristön luomiseen. Brambles pyrkii laajentamaan tämän sertifioinnin mahdollisimman moniin maihin ja olemaan tulevaisuudessa Global Top Employer.

Brambles toimittaa hyödykkeitä yhteisöille jatkossakin suurimman tarpeen hetkellä: Yhteisömyönteisyys on kolmas vuoden 2025 kestävyysstrategian peruspilareista ja se on oleellisen tärkeässä asemassa Bramblesin laajemmassa myönteisessä panostuksessa yhteiskuntaan. Bramblesin laitelahjoitukset auttoivat aterioiden tarjoamisessa ruoka-apukumppanien kanssa yli 17 400 000 ihmiselle eri puolilla maailmaa tilivuoden 2021 aikana. Lopuksi, yhtiön kiertotalouteen liittyvä viestintä, koulutus ja edistämispyrkimykset hyödyttivät noin 100 000 henkilöä.

Bramblesin toimitusjohtaja Graham Chipchasen sanoin: ”Uuden viisivuotisen kestävyysstrategiansa kautta Brambles kartoittaa reittiä kohti todella uusiutuvaa toimitusketjua, jonka peruspilarit ovat kierrätys, sinnikkyys ja uusiotuotanto. Tämän uraauurtavan vision avulla liiketoiminnassamme on voitu luoda arvoa ympäristössä, jossa muutos on jatkuva tosiasia. Nämä varhaiset tulokset osoittavat, että strategiassamme ei ole kyse pelkistä sanoista, vaan todellisesta toiminnasta. Jokainen saavutus on konkreettinen askel kohti nettopositiivista tulevaisuutta.”
Bramblesin ”jaa ja kierrätä” -malli tarjoaa jo useita ympäristösäästöjä asiakkaiden toimitusketjuille verrattuna kertakäyttövaihtoehtoihin. Viimeisen vuoden aikana Bramblesin ratkaisut ovat auttaneet sen asiakkaita saavuttamaan seuraavat säästöt4:

• 2,4 miljoonaa tonnia CO2-päästöjä – tämä vastaa CO2-päästömäärää, jonka 454 500 kotitaloutta tuottaa vuodessa
• 3 160 miljoonaa litraa vettä – noin 1 240 olympiamittaisen uima-altaallisen verran
• 3,1 miljoonaa kuutiometriä puuta
• 3,2 miljoonaa puuta
• 1,4 miljoonaa tonnia jätettä

Brambles on tunnustettu maailmanlaajuiseksi kestävän kehityksen edelläkävijäksi

Brambles on kerännyt tunnustusta johtavasta työstään kestävän kehityksen eteen. Dow Jonesin julkaisemassa Barron’s Magazinessa Brambles nimettiin maailmanlaajuisesti toiseksi kestävimmäksi yhtiöksi vuonna 2021, ja Corporate Knights asetti yhtiön sijalle 18 maailman sadan kestävimmän yrityksen luettelossaan. MSCI palkitsi Bramblesin täydellä AAA-luokituksella ESG-arvioinnissaan ja sijoitti yhtiön kaikkien arvioimiensa yhtiöiden neljän prosentin kärkijoukkoon. Vastaavasti CDP antoi yhtiölle arvosanan A- metsäohjelmassaan.

Konserni ylsi myös A-luokitukseen Ellen MacArthur -säätiön kiertotalousarvioinnissa, joka tehtiin Circulytics-työkalulla. Brambles oli yksi säätiön tärkeimmistä yksityissektorin kumppaneista, jotka olivat mukana kehittämässä Circulytics-työkalua ja se haluaa tuoda esiin niitä monia liiketoiminnallisia hyötyjä, joita siirtyminen lineaarisesta kiertotalousmalliin tuo mukanaan.

Tietoja toimittajille

Brambles’ 2021 Sustainability Review -katsaus on saatavilla osoitteessa
https://brambles.com/Content/cms/sustainability-2021/documents/Brambles_Sustainability_Review_2021.pdf

Brambles’ 2021 Annual Report -katsaus on saatavilla osoitteessa:
https://brambles.com/Content/cms/FY21-Results/Documents/Brambles_2021_Annual_Report.pdf

Lisätietoja:

Raluca Chiriacescu
Vice President, Investor Relations
+44 7810 658 044
raluca.chiriacescu@brambles.com

Víctor Collado
Director, Corporate Communications
Eurooppa, Afrikka, Intia ja Lähi-Itä
+34 659 691 864
victor.collado@brambles.com

Tietoa Brambles Limitedistä (ASX:BXB): Brambles auttaa kuljettamaan enemmän tavaraa useammille ihmisille ja useampiin paikkoihin kuin mikään muu organisaatio maailmassa. Sen kuormalavat ja laatikot muodostavat globaalin toimitusketjun näkymättömän selkärangan. Maailman suurimmat tuotemerkit luottavat Bramblesin apuun kuljettaakseen tavaransa tehokkaammin, vastuullisemmin ja turvallisemmin.Jakamistalouden edelläkävijänä Brambles on luonut yhden maailman vastuullisimmasta logistiikkayrityksistä, jonka toiminta perustuu alustojen jakamiseen ja uudelleen käyttöön eli niin sanottuun poolaukseen.Brambles palvelee ensisijaisesti nopeasti liikkuvien kulutustarvikkeiden (esim. kuivat elintarvikkeet, einekset sekä terveys- ja hygieniatuotteet), tuoretuotteiden, virkistysjuomien sekä vähittäis- ja yleistuotteiden aloja. Konsernilla on noin 12 000 työntekijää, ja se omistaa noin 345 miljoonaa kuormalavaa ja konttia, joita se toimittaa yli 750 palvelukeskuksen muodostaman verkoston kautta.Brambles toimii noin 60 maassa, ja sen toiminta on laajinta Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa. Lisätietoja on osoitteessa www.brambles.com

1. Ulottuvuuden 1 päästöillä tarkoitetaan suoria päästöjä, jotka syntyvät polttoaineen polttamisesta.
2. Ulottuvuuden 2 päästöillä tarkoitetaan epäsuoria päästöjä, jotka syntyvät käytettävän sähkön tuotannosta.
3. Marraskuussa järjestettävän COP26-ilmastokokouksen lähestyessä johtoasemassa oleva Brambles julkistaa päivitetyn sitoumuksensa tieteeseen perustuvaan tavoitteeseen, joka koskee toimitusketjumme päästöjä, erityisesti kolmannen osapuolen kuljetuksia ja aliurakoitsijoiden toimintoja, sekä lavoihin käytettävää uutta puutavaraa.
4. Vertauksen lähteenä on käytetty Yhdysvaltain ympäristönsuojeluvirastoa.