Brambles asetti kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet tulevalle viisivuotiskaudelle

Toimitusketjuratkaisujen toimittaja julkaisi uudet kestävyysvisionsa ja tavoitteensa

Sydney, Australia, 20. lokakuuta 2020 – Brambles, maailmanlaajuinen toimitusketjuratkaisujen toimittaja, joka tunnetaan CHEP-tuotemerkistään, on julkaissut uuden kestävyyssuunnitelman tulevalle viisivuotiskaudelle. Omaa kiertotalousmalliaan hyödyntämällä Brambles aikoo uudistaa tavan, jolla perustarvikkeita kuljetetaan ihmisille sekä luoda asiakkailleen uraauurtavia uudistumista tukevia toimitusketjuja.

Bramblesin kestävän kehityksen globaali johtaja Juan José Freijo: ”Meille ’uusiutumista tukeva’ tarkoittaa takaisin antamista, täydentämistä ja sitä, että luodaan yhteiskunnalle ja ympäristölle enemmän arvoa tai pääomaa kuin mitä yritys ottaa. Ymmärrämme tähän kunnianhimoiseen hankkeeseen liittyvän vastuun. Siksi otamme vuoden 2025 ohjelmissamme huomioon sekä luonnonvarat että sosiaalisen pääoman ja valvomme edistymistä uusiutumisen tukemisessa.”

Brambles tiedotti kuluneen viiden vuoden saavutuksistaan syyskuussa julkaistussa kestävyysraportissaan. Siinä myös esiteltiin uudet tavoitteet, joilla pyritään luomaan yhtiöstä luontopositiivinen keskittymällä uudelleenkäyttöön, kestävyyteen ja uusiutumisen tukemiseen. Tämä innovatiivinen kestävyysstrategia on evoluution jatkumo Bramblesin vuoden 2015 ohjelmasta ”parempi maapallo, parempi liiketoiminta, paremmat yhteisöt” kohti positiivisen maapallon, positiivisen liiketoiminnan ja positiivisten yhteisöjen strategiaa. Käytännössä kyse on siitä, että tehdään aidosti enemmän hyvää, eikä vain vähennetä toiminnan negatiivisia vaikutuksia ympäristöön.

Brambles seuraa tiiviisti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja on toteuttanut menestyksekkäästi vuoden 2020 ohjelmiaan, joilla haettiin metsäkadon pysäyttämistä, päästöttömyyttä ja jätteettömyyttä. Tilikauden 2020 päättyessä sen käyttämästä sähköstä 70 prosenttia oli uusiutuvaa, mikä ylitti asetetun 20 prosentin päästöjenvähennystavoitteen. Vähennystä saavutettiin 33 prosenttia vuodesta 2015. Tärkeä saavutus oli, että 100 prosenttia kaikesta puumateriaalista hankittiin kestäviksi sertifioiduista metsistä, mikä tukee positiivista muutosta maailmanlaajuisilla metsämarkkinoilla.

Eteenpäin katsottaessa Bramblesin vuoden 2025 tavoitteet laittavat koko mittapuun uusiksi ja siirtävät toimintaa kohti positiivista nettovaikutusta. Käytännössä Brambles sitoutuu seuraaviin tavoitteisiin:

  • metsäpositiivisuus eli jokaisen kuormalavojen valmistukseen käytetyn puun tilalle istutetaan kaksi uutta puuta1; tällä lisätään miljoonia uusia puita vuoteen 2030 mennessä
  • kaikesta toiminnasta tulee hiilineutraalia ja 100 % sähköstä hankitaan uusiutuvista lähteistä
  • kertakäyttöiset muovit muutetaan pitkäikäisiksi suljetun kierron tuotteiksi tavoitteena, että jokainen uusi tuote valmistetaan 30-prosenttisesti kierrätys- tai uusiomateriaaleista vuoteen 2025 mennessä ja kokonaan vuoteen 2030 mennessä
  • jätteettömät tuote- ja muut materiaalit sekä vedenkäytön optimointi kaikissa Bramblesin toimipaikoissa.

Bramblesin ilmastopositiiviset toimet ovat jo käynnistyneet, kun toimitusjohtaja Graham Chipchase allekirjoitti YK:n Global Compactin vetoomuksen ’Business Ambition for 1.5ºC’, jolla kannustetaan yrityksiä ympäri maailmaa sitoutumaan maapallon lämpötilan nousun rajoittamiseen 1,5 asteeseen.

”Meillä on alle 10 vuotta aikaa perusteelliseen muutokseen tai joudumme kohtaamaan katastrofaaliset seuraukset”, sanoo YK:n Global Compactin pääjohtaja Lise Kingo. ”Ensimmäistä kertaa näemme yritys- ja ilmastojohtajien liittyvän yhteen yhteisen toimintakehotuksen puolesta. Tämä antaa vahvan signaalin siitä, että tieteeseen perustuva tavoitteiden asettaminen avaa merkittävän mahdollisuuden yrityksille astua esiin ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi ja maapallon lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen.”

”Olemme iloisia siitä, että Brambles on allekirjoittanut 1,5 asteen sitoumuksen. Tarvitaan enemmän sen kaltaisia globaalin kiertotalouden edelläkävijöitä tekemään yhteistyötä ja luomaan verkostoja, johtajuutta sekä visioita”, Kingo sanoo.

Vuoden 2025 positiivisen liiketoiminnan tavoitteissa keskitytään nopeuttamaan kiertotalouteen siirtymistä laajentamalla Bramblesin johtavaa jakamiseen ja uudelleenkäyttöön perustuvaa liiketoimintamalia useammille asiakkaille useampiin toimitusketjuihin. Käytännössä tämä tarkoittaa

  • ympäristövaikutusten vähentämistä asiakkaiden toimitusketjuissa kiertotalouden mukaisilla ratkaisuilla sekä jäännösvaikutusten hyvittämistä Bramblesin metsäpositiivisuushankkeilla
  • yhtiön ainutlaatuisen positiivisen yhteistyön laajentamista kaikille alueille ja asiakkaiden yhteistyökumppanuuksien kaksinkertaistamista
  • johtavien kierotalouden mittaustyökalujen kehittämistä ja omien tulosten parantamista niissä
  • monimuotoisuuden edistämistä työpaikoilla lisäämällä naisten osuutta johtotehtävissä vähintään 40 prosenttiin ja kaksinkertaistamalla se Bramblesin tehtailla, mikä nostaa Bramblesin ylimpään 20 prosenttiin tasa-arvoisuutta tukevien työnantajien joukossa.

Bramblesin vuoden 2025 positiivisten yhteisöjen tavoitteet pyrkivät jatkamaan yhtiön positiivisen vaikutuksen lisäämistä yhteisöissä, joissa se toimii. Tähän sisältyy ruokatoimitusten tukeminen 10 miljoonalle ihmiselle hyödyntämällä yhtiön logistiikkaosaamista sekä tarvikelahjoituksia ruokahävikin ja ruoka-avun yhdistämiseksi. Brambles tekee edelleen yhteistyötä myös Ellen MacArthur -säätiön ja Maailman talousfoorumin kanssa ja pyrkii laajentamaan kiertotalousosaamista 1 miljoonan vaikuttajan keskuudessa yliopistoissa, kauppakorkeakouluissa ja asiakasorganisaatioissa kiertotaloutta tunnetuksi tekemällä ja koulutuksen kautta.

Bramblesin visio on kunnianhimoinen ja yhtiö myöntää, ettei sillä ole tällä hetkellä vielä kaikkia ratkaisuja olemassa. Niitä etsitään yhteistyössä sitoutuneiden työntekijöiden ja kumppaneiden kanssa. Kiertotalouden edelläkävijänä Bramblesilla on hyvät edellytykset onnistua. Työ sen eteen on jo alkanut.


Lisätietoja:

 

Sean O’Sullivan

Vice President, Investor Relations

+61 2 9256 5262

+61 412 139 711

sean.osullivan@brambles.com

Raluca Chiriacescu

Director, Investor Relations

+44 2038 809 412

+44 7810 658 044

raluca.chiriacescu@brambles.com

Víctor Collado

Director, Corporate Communications

Eurooppa, Afrikka, Intia ja Lähi-Itä

+34 659 691 864

victor.collado@brambles.com

 

 

Brambles Limited (ASX: BXB): CHEP-tuotemerkin alla toimiva Brambles auttaa kuljettamaan enemmän tavaraa useammille ihmisille ja useampiin paikkoihin kuin mikään muu organisaatio maailmassa. Sen kuormalavat, laatikot ja kontit muodostavat globaalin toimitusketjun näkymättömän selkärangan. Maailman suurimmat tuotemerkit luottavat Bramblesin apuun kuljettaakseen tavaransa tehokkaammin, vastuullisemmin ja turvallisemmin. Jakamistalouden edelläkävijänä Brambles on luonut yhden maailman vastuullisimmasta logistiikkayrityksistä, jonka toiminta perustuu alustojen jakamiseen ja uudelleen käyttöön eli niin sanottuun poolaukseen. Brambles palvelee ensisijaisesti nopeasti liikkuvien kulutustarvikkeiden (esim. kuivat elintarvikkeet, einekset sekä terveys- ja hygieniatuotteet), tuoretuotteiden, virkistysjuomien sekä vähittäis- ja yleistuotteiden aloja. Konsernilla on noin 12 000 työntekijää, ja se omistaa noin 330 miljoonaa kuormalavaa, laatikkoa ja konttia, joita se toimittaa yli 750 palvelukeskuksen muodostaman verkoston kautta. Brambles toimii noin 60 maassa, ja sen toiminta on laajinta Pohjois-Amerikassa ja Länsi-Euroopassa. Lisätietoja on osoitteessa www.brambles.com.