Älykäs kaupunki tuottaa valtavat määrät dataa – tarjolla voi olla runsaasti uusia bisnesmahdollisuuksia

Datan reaaliaikainen käyttö haastavassa ympäristössä asettaa uudenlaisia vaatimuksia sekä tietoverkolle että älylaitteille

Helsinki, 10.12.2019 – Smart City- eli älykäs kaupunki -konsepti tarkoittaa kaupunkien kehittämistä tieto- ja viestintäteknologian avulla. Konseptin tavoitteena on parantaa kaupunkien toimivuutta ja mukavuutta sekä kohentaa niiden ekotehokkuutta. Älykkäiden kaupunkien kehittäminen asettaa uusia vaatimuksia teknologialle, sillä monissa käyttötarkoituksissa äly – toisin sanoen teknologia – pitää viedä olosuhteisiin, joka on kaukana teknisten laitteiden mukavuusalueesta.

Sen lisäksi, että älykkäiden kaupunkien pitää pysyä järjissään kaikissa olosuhteissa, pitää sen kyetä tallentamaan dataa sekä hyödyntämään sitä reaaliaikaisesti. Tämä asettaa tietoverkoille omat vaatimuksensa: kun älykäs kaupunki kerää suuren määrän tietoa, jota halutaan hyödyntää älykkään kaupunki-infran hyväksi, edellyttää se uudenlaisia toimintamalleja tietoliikenneoperaattoreilta.

”Jos rakennetaan esimerkiksi ulkotiloihin reaaliaikaiseen käyttötarkoitukseen tietoa keräävä pömpeli, se pitää suunnitella ja rakentaa alusta alkaen tietoliikenneyhteydet huomioiden. Jos dataa syntyy todella paljon ja se tallennetaan verkon yli konesaliin, josta sitä on tarkoitus hyödyntää reaaliajassa, on edessä suuria haasteita”, sanoo Rittalin kumppanuuspäällikkö Vesa Tarvainen.

Kehitys voi luoda kokonaan uusia bisnesmahdollisuuksia. Jo asemansa vakiinnuttaneet perinteiset toimijat eivät välttämättä ole niitä, jotka tulevaisuudessa tuottavat älykkäitä palveluja tai niiden toteuttamisen mahdollistavia tietoliikenneratkaisuja kaupunkeihin.

”Tämä liittyy läheisesti paljon otsikoissa olleen 5G:n rakentamiseen. On mielenkiintoista nähdä, miten pelikenttä muuttuu. Saattaa syntyä esimerkiksi mikro-operaattoreita, jotka operoivat hyvinkin paikallisesti. Nykyiset toimijat eivät välttämättä pysty tai halua olla näiden palvelujen tarjoajia”, Tarvainen sanoo.

Älykkään kaupungin keräämää datamassaa voidaan tarvittaessa prosessoida pilven sijaan myös paikallisesti.

”Suurten datamäärien reaaliaikainen hyödyntäminen vaatisi verkolta todella paljon muskeleita. Vaihtoehtoisesti laskentateho pitää viedä paikan päälle – kyse on paljon puhutuista edge-ratkaisuista”, Tarvainen toteaa.

Älykaupungin tekniikan tulee sietää hankalia olosuhteita

Rittal kehittää älykaupunkien tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja. Rittalin vahvuus on monipuolinen osaaminen olosuhteiden hallinnassa: yhtiö on kautta historiansa kehittänyt teknologiaa teollisuuden tarpeisiin. Tuotantolaitoksissa on lähes poikkeuksetta joko liian kuumaa tai kylmää sekä pölyistä ja muuten likaista.

”Fyysisen suojauksen ohella vahvuuksiamme ovat lämmönhallinta sekä sähkönsyöttö. Tarjoavat olosuhteet meille millaisen haasteen tahansa, niin pyrimme löytämään sopivan ratkaisun”, sanoo Tarvainen.

Olosuhteiden hallinta on keskeinen tekijä rakennettaessa älykästä kaupunkia, sillä reaaliaikainen äly täytyy viedä sinne, missä ihmiset liikkuvat – toisin sanoen usein ulkoilmaan ja säiden armoille. Rittal on pyrkinyt standardoimaan ratkaisunsa mahdollisimman pitkälle.

”Kun palvelu toteutetaan tietyllä alueella ja tietyissä olosuhteissa, selvitämme laitteille asetetut vaatimukset ja toimitamme niiden mukaisia tuotteita tehokkaasti suoraan asennusvalmiina”, Tarvainen sanoo.

Esimerkiksi niinkin yksinkertaiselta kuulostava ratkaisu kuin kameravalvonta sisältää ulko-olosuhteissa monenlaisia vaatimuksia: kameran pitää sopia maisemaan, se ei saa houkutella ilkivaltaan ja laitteen tulee toimia niin syyssateella kuin talven pakkasilla.

Älykäs kaupunki muuttuu todellisuudeksi ensin rajatuilla, selkeästi esimerkiksi omistuksellisesti tai toimintatarkoituksellisesti rajattavilla alueilla, joissa kyseisen alueen – esimerkiksi kauppakeskuksen – omistaja hyödyntää teknologiaa alueen kehittämisessä. Vastakkaista äärilaitaa edustavat julkiset kaupunkitilat, joissa on monta operoijaa ja intressiryhmää.

”Ensimmäisiä käyttökohteita ovat paikkatietoon liittyvät sovellukset. Tiedetään, mitä missäkin on, onko jotain jossakin liikaa ja niin edelleen. Toisaalta meillä on jo nyt älyä kaupungeissa yllin kyllin alkaen jo liikennevaloista. Kenties kaupungit osataan tulevaisuudessa suunnitella mukavammiksi ja helppokäyttöisemmiksi”, Tarvainen pohtii.

Lehdistöyhteydet:

Anne Santanen
040 700 3272
santanen.a@rittal.fi
www.rittal.fi
Kuvia: www.kuvat.fi/ETUKYQA97R

Rittal Oy

Rittal on maailman johtava sähkökytkentä- ja IT-laitekaappien valmistaja sekä konesalien rakentaja, jonka korkealaatuisiin tuotteisiin luottavat teollisuus- ja IT-yritykset kaikilla mantereilla. Vuonna 1961 Saksasta alkanut menestystarina perustuu alan aktiivisempaan tuotekehitykseen, testattuun turvallisuuteen sekä tuhansiin modulaarisiin, yhteensopiviin tuotteisiin, joista asiakkaalle voidaan rakentaa aina sopiva ratkaisu. Rittal on suurin yritys maailmanlaajuisessa Friedhelm Loh Groupissa, jolla on 10 000 työntekijää ja jonka liikevaihto oli yli 2 miljardia euroa vuonna 2018. Suomen maayhtiö työllistää yli 50 alan ammattilaista, joiden vahvuuksia ovat asiakaslähtöinen suunnittelu ja avaimet käteen -toimitukset pitkällä kokemuksella.