Airbus toimittaa Saksalle 38 uutta Eurofighteria

Eurofighter GmbH, NETMA (NATO Eurofighter and Tornado Management Agency) ja Airbus allekirjoittivat eilen ns. Quadriga-sopimuksen, jolla jatketaan Saksan ilmavoimien Eurofighter-laivueen modernisointia

Sopimus koskee 38 uuden Eurofighterin toimittamista, joilla korvataan Saksan ilmavoimien ensimmäisen tuotantoerän (Tranche 1) koneet. Uudet koneet varustetaan aktiivisella elektronisesti keilaavalla tutkajärjestelmällä (AESA), viimeisen tuotantoerän (Tranche 4) ohjelmistopäivityksin sekä monitoimirooliin tarvittavalla vaikuttamiskyvyllä ilma- ja maakohteisiin. Uudet koneet tulevat olemaan käytössä vähintään vuoteen 2060 saakka ja uudet tekniset ominaisuudet integroituvat tulevaan Euroopan ilmataistelujärjestelmään (FCAS).

Tilaus tekee Saksasta Eurofighterin tilausmäärältään suurimman maan Euroopan suurimmassa puolustusohjelmassa. Koodinimeltään Quadriga-projekti kattaa 30 yksipaikkaisen ja 8 kaksipaikkaisen koneen toimituksen. Kolme koneista varustetaan ylimääräisillä testausjärjestelmillä (Instrumented Test Aircraft), joita hyödynnetään Eurofighter-ohjelman kehittämisessä.

Saksan tilaus varmistaa Eurofighterin tuotannon vuoteen 2030 saakka ja tulee strategisesti tärkeänä ajankohtana. Parhaillaan odotetaan Espanjan Eurofighter-tilausta vanhentuneiden F-18-koneiden korvaamiseksi. Lisäksi Sveitsissä ja Suomessa tehdään hankintapäätökset uusista hävittäjistä vuonna 2021. Sveitsiin tullaan tarjoamaan Saksan Quadriga-tilausta vastaavaa kokoonpanoa.

”Yhteistyö on toimintamme ytimessä. Se näkyy tämän päivän päätöksessä,” Eurofighter Gmbh:n pääjohtaja Herman Claesen sanoo. ”Aiemmin tänä vuonna ilmoitettujen tutkakehityssopimusten ja nyt Saksan päätöksen avulla parannamme merkittävästi Eurofighterin suorituskykyä. Samalla varmistamme, että se pystyy vastaamaan operatiivisiin uhkiin tulevina vuosikymmeninä ja säilyy Euroopan ilmapuolustuksen selkärankana.”

Kuvamateriaalia:
https://www.eurofighter.com/multimedia

Lisätietoja:
Adam Morrison, BAE Systems
M: +44 (0)7493 864931
E: adam.morrison2@baesystems.com

Eurofighter

Espanja, Iso-Britannia, Italia ja Saksa muodostavat neljä Eurofighter-kumppanimaata, jotka yhdessä BAE Systemsin, Airbus Defence & Space -yhtiön sekä Leonardon kanssa muodostavat Euroopan suurimman puolustusyhteistyöohjelman.

Iso-Britannia, joka vastaa kumppaneidensa puolesta Eurofighterin HX-kampanjasta, on ylpeä voidessaan tarjota Eurofighter-järjestelmää ehdokkaaksi Suomen HX-ohjelmaan. Eurofighter on Euroopan ja Naton ilmavoimien selkäranka tulevina vuosikymmeninä. Koneita on tällä hetkellä käytössä yli 500. Eurofighter tarjoaa täysin yhteensopivan ja käytössä koetellun ilmapuolustuksen koko Euroopalle. Koneet ovat käytössä esimerkiksi Itämeren ilmavalvonnassa yhteistyössä Espanjan, Italian, Ison-Britannian ja Saksan ilmavoimien kanssa. Käyttöönoton jälkeen se on lentänyt yli 500 000 lentotuntia operaatioiden ja koulutuksen välillä – tarjoten todistetun luotettavuuden, saatavuuden ja käyttöönotettavuuden kaikissa olosuhteissa.

Toimintavapaus ja huoltovarmuus

Valitsemalla Eurofighterin Suomi valitsee kyvyn itsenäisesti käyttää, ylläpitää ja hallita omia koneitaan. Tähän sisältyy välitön pääsy omiin operaatiotietoihin – joka on välttämätön edellytys nykyaikaisen hävittäjän käyttämiselle.

Suomi pystyisi myös itse hallitsemaan ylläpitoa ja tukea sekä varmistamaan että hävittäjät ovat aina käytettävissä. Tehtävätietojen avulla Eurofighter tarjoaa Suomelle mahdollisuuden suorittaa haluamansa tehtävät valitsemallaan tavalla niin rauhan aikana kuin kriisitilanteissa riippumatta muiden kansakuntien ulkopolitiikasta.

Koneiden operaatioissa hankittu tieto olisi Suomen omistuksessa ja valvonnassa, josta tulee entistä tärkeämpää tulevaisuudessa. Itsenäinen toimintamalli ulottuu myös kaikkiin ylläpito-, tuki- ja operatiivisiin toimintoihin.

Todistettua suorituskykyä

Eurofighter on markkinoiden edistynein monitoimihävittäjä, joka pystyy suorittamaan erilaisia ilmasta ilmaan -, ilmasta maahan -, elektronisen sodankäynnin ja tiedustelutehtäviä. Järjestelmä integroituu olemassa olevaan puolustusvoimien ja siviilihallinnon C4I-teknologiaan ensimmäisestä toimintapäivästä alkaen.

HX-ehdotus tarjoaa viimeisintä teknologiaa edustavia parannettuja sensoreita, omapuolustusjärjestelmän sekä edistyneen tutkan. Nämä varmistavat koneiden ja lentäjien parhaan mahdollisen turvallisuuden sekä tehokkaimman asejärjestelmän. Eurofighter tarjoaa myös laajimman asevalikoiman HX-hankkeessa, mukaan lukien luokkansa parhaan näkökentän ulkopuolelle ulottuvan suorituskyvyn ilmasta ilmaan, kauko- sekä kohdistettuun ilmasta maahan vaikuttamiseen.